Підписатись
Юрій Ворона
Юрій Ворона
Київський національний університет будівництва і архітектури, професор кафедри будівельної механіки
Підтверджена електронна адреса в knuba.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Будівельна механіка і теорія споруд. Нариси з історії
ВА Баженов, ЮВ Ворона, АВ Перельмутер
К.: Кара-вела 428, 2016
82016
Динаміка споруд
ВА Баженов, ЄС Дехтярюк, ЮВ Ворона
К.: ПАТ Віпол, 2012
72012
Методика розв’язання задачі про гармонічні коливання масивів з тріщинами
ЮВ Ворона, ОВ Геращенко
КНУБА, 2007
42007
Effect of heating on the natural vibrations of thin parabolic shells
V Bazhenov, O Krivenko, Y Vorona
Strength of Materials and Theory of Structures, 3-16, 2019
32019
Дослідження за методом граничних інтегральних рівнянь усталених коливань пластин з тріщинами
ЮВ Ворона, ОС Черненко, АА Козак
Опір матеріалів і теорія споруд, 158-164, 2012
32012
Використання моментної схеми скінченних елементів при дослідженні тонких пружних оболонок неоднорідної структури
О Кривенко, П Лізунов, Ю Ворона, О Калашніков
Управління розвитком складних систем, 52-62, 2023
22023
Застосування вейвлет-аналізу до моделювання стохастичної поведінки пружних систем при сейсмічному впливі
ОО Лук'янченко, ЮВ Ворона, ОВ Костіна, ОВ Геращенко
Опір матеріалів і теорія споруд, 160-180, 2017
22017
Коливання двовимірних масивних тіл, послаблених тріщинами нормального відриву
ЮВ Ворона, МВ Гончаренко, АА Козак, ОС Черненко
КНУБА, 2011
22011
Методика чисельного дослідження антиплоских нестаціонарних коливань масивних елементів конструкцій
ЮВ Ворона, АА Козак, ОС Черненко
КНУБА, 2011
22011
Методика чисельного дослідження нестаціонарних коливань пружних об’єктів
ВА Баженов, ЄС Дехтярюк, ЮВ Ворона
КНУБА, 2004
22004
Вейвлет-аналіз сейсмічної хвильової реакції каркасної будівлі
O Lukіanchenko, Y Vorona, O Kostina
Strength of Materials and Theory of Structures, 131-144, 2019
12019
Аналіз впливу вітрового навантаження на cтохастичну поведінку паливного резервуара
ОО Лук’янченко, ЮВ Ворона, ОВ Костіна, ОВ Геращенко
КНУБА, 2016
12016
Динамічна стійкість параметричних коливань пружних систем
ВА Баженов, ОО Лук’янченко, ЮВ Ворона, ОВ Костіна
Опір матеріалів і теорія споруд, 159-186, 2015
12015
Граничноелементна методика дослідження динамічного НДС пружних масивів
ЮВ Ворона, АА Козак, ОС Черненко
Опір матеріалів та теорія споруд, 30-39, 2014
12014
Дослідження двовимірних нестаціонарних коливань пружних масивів з отворами
ЮВ Ворона, АА Козак, ОС Черненко
КНУБА, 2013
12013
Двовимірний НДС пружного масиву з двома отворами при імпульсному навантаженні
ЮВ Ворона, АА Козак, ОС Черненко
Опір матеріалів і теорія споруд, 117-123, 2012
12012
Алгоритм розв’язання задач про коливання масивів з тріщинами поздовжнього зсуву
ЮВ Ворона, ОС Русанова
КНУБА, 2010
12010
Методика чисельного дослідження коливань масивних елементів конструкцій з тріщинами
ЮВ Ворона, ОВ Геращенко
КНУБА, 2009
12009
Побудова дискретних динамічних моделей комбінованих систем
ВА Баженов, ЮВ Ворона, ОМ Щербатюк
КНУБА, 2005
12005
Моделювання термопружних властивостей композитного матеріалу в задачах стійкості багатошарових оболонок
О Кривенко, П Лізунов, Ю Ворона, О Калашніков
Управління розвитком складних систем, 77-89, 2023
2023
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20