д.е.н., професор Василь    Федорович Семенов
д.е.н., професор Василь Федорович Семенов
Одеський національний морський університет
Verified email at onmu.odessa.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Регіональна економіка: навч. посіб.
ВФ Семенов
К.:«МП Леся, 2008
852008
Очерк пятидесятилетней деятельности Западно-Сибирского отдела Государственного Русского географического общества
ВФ Семенов
Записки Западно-Сибирского отдела Государственного Русского географического …, 1927
831927
Тенденції розвитку готельно-ресторанного бізнесу в Україні
ОВ Борисова
Харків: ХДУХТ, 2012
682012
Екологічний менеджмент
ВФ Семенов, ОЛ Михайлик, ТП Галушкіна
К.: Центр навч. літ-ри, 2004
612004
Загальний курс агробізнесу: навч. посіб.
ВФ Семенов, ІЮ Сіваченко, ВП Федоряко
К.: т-во “Знання”, КОО, 2000
482000
История средних веков
ВФ Семенов
Просвещение, 1975
451975
Регіональний рекреаційний кластер у контексті структурної перебудови економіки регіону
ВФ Семенов, В Мозгальова, І Давиденко
Регіональна економіка, 78-89, 2006
422006
Регіональний вимір рекреаційно-туристичної діяльності
ВФ Семенов, МД Балджи, ВМ Мозгальова
Одеса: Вид-во «Optimum, 2008
332008
Управління регіональним розвитком туризму: навчальний посібник
2012. – 340 с. Семенов В. Ф. ,В. Г. Герасименко, Г. П. Горбань / за ред. В ...
Одеса-Сімферополь: ВД "АРІАЛ", 2012
32*2012
Управління регіональним розвитком туризму: Навчальний посібник
ВФ Семенов, ВГ Герасименко, ГП Горбань, ЛМ Богадьорова
Одеса: Одеський державний економічний університет, 2011
322011
Управління регіональним розвитком туризму: Навчальний посібник
ВФ Семенов, ВГ Герасименко, ГП Горбань, ЛМ Богадьорова
Одеса: Одеський державний економічний університет, 2011
322011
Управління регіональним розвитком туризму
ВФ Семенов, ГП Горбань
Сімферополь, ВД АРІАЛ, 2010
32*2010
Екологічний менеджмент: Навч. посібник
ВФ Семенова, ОЛ Михайлюк
К.: Центр навчальної літератури 407, 2004
282004
Пауперизм в Англии XVI века и законодательство Тюдоров по вопросу о пауперах
ВФ Семенов
Средние века, 209-224, 1953
231953
Державне регулювання та управління регіональним розвитком туризму
ВФ Семенов
Економіка і управління, 40-44, 2010
222010
Використання потенціалу нової економіки при формуванні регіональних інноваційних структур організації і управління туризмом
ВФ Семенов, ОВ Басюк
Одеса: Атлант, 2013
202013
Міжнародно-правові аспекти конституції України
ВС Семенов, ОЯ Прагнюк
К.: Ін Юре, 1997
201997
Список и таблица распространения дикорастущих сосудистых растений в пределах бывшей Акмолинской области
ВФ Семенов
Тр. Сибирского ин-та сельского х-ва и лесоводства 28 (14), 391, 1928
191928
Екологізація економіки регіону
ВФ Семенов
Одеса: оптимум, 2003
182003
Розміщення продуктивних сил
ВВ Ковалевський, ОЛ Михайлюк, ВФ Семенов
К.: Либідь, 1996
181996
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20