д.е.н., професор Василь    Федорович Семенов
д.е.н., професор Василь Федорович Семенов
Одеський національний морський університет
Verified email at onmu.odessa.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Оцінка туристично-рекреаційного потенціалу регіону: монографія/ВГ Герасименко, ГК Бедрадіна, СС Галасюк та інші/за заг. ред. ВГ Герасименко
ВГ Герасименко
Одеса: ОНЕУ, 2016
1102016
Державне регулювання сфери туризму України в контексті процесів євроінтеграції
Галасюк Світлана Сергіївна Герасименко Віктор Григорович, Семенов Василь ...
Київ,ФОП Гуляев, 2019
94*2019
Державне регулювання сфери туризму України в контексті процесів євроінтеграції
СС Галасюк, ВГ Герасименко, ЯЄ Гончаренко, ІВ Давиденко, ...
ФОП Гуляєва ВМ, 2019
942019
Регіональна економіка
ВФ Семенов
МП «Леся», 2008
872008
Очерк пятидесятилетней деятельности Западно-Сибирского отдела Государственного русского географического общества
ВФ Семенов
Записки Западно-Сибирского отдела Государственного Русского географического …, 1927
701927
Екологічний менеджмент
ВФ Семенов, ОЛ Михайлик, ТП Галушкіна
К.: Центр навч. літ-ри, 2004
542004
Тенденції розвитку готельно-ресторанного бізнесу в Україні
ОВ Борисова
Харків: ХДУХТ, 2012
532012
Управління регіональним розвитком туризму
ВФ Семенов, ВГ Герасименко
ВД" АРІАЛ", 2011
462011
Управління регіональним розвитком туризму
ВФ Семенов, ВГ Герасименко
ВД" АРІАЛ", 2011
462011
Управління регіональним розвитком туризму
ВФ Семенов, ГП Горбань
Сімферополь, ВД АРІАЛ, 2010
462010
Регіональний рекреаційний кластер у контексті структурної перебудови економіки регіону
ВФ Семенов, В Мозгальова, І Давиденко
Регіональна економіка, 78-89, 2006
462006
Регіональний вимір рекреаційно-туристичної діяльності
ВФ Семенов, МД Балджи, ВМ Мозгальова
Одеса: Вид-во «Optimum, 2008
422008
Загальний курс агробізнесу: навчальний посібник
ВФ Семенов
К: Знання, КОО, 2000
402000
История средних веков: учебник для студентов ист. фак. пед. ин-тов
ВФ Семенов
Просвещение, 1975
401975
Поняття i зміст організаційно-економічного забезпечення функціонування готельних підприємств малої місткості
ВФ Семенов, СС Галасюк, ОВ Шикіна
Актуальні проблеми економіки, 202-212, 2015
322015
Використання потенціалу нової економіки при формуванні регіональних інноваційних структур організації управління туризмом
ОВ Басюк, ВФ Семенов
Атлант, 2013
312013
Державне регулювання та управління регіональним розвитком туризму
ВФ Семенов
НАПКБ, 2010
262010
Екологічний менеджмент: Навч. посібник
ВФ Семенова, ОЛ Михайлюк
К.: Центр навчальної літератури 407, 2004
262004
Екологізація економіки регіону
ВФ Семенов
Одеса: оптимум, 2003
252003
Макроекономічний контекст ефективного управління персоналом підприємств курортно-рекреаційної сфери
ВФ Семенов, НВ Нєчева
Друкарня «Апрель» ФОП Бондаренко МО, 2019
242019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20