Тетяна Вовк
Title
Cited by
Cited by
Year
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни “інженерна геодезія” для студентів напряму підготовки 0921–“будівництво” на тему:“рішення інженерно …
ГС Ратушняк, ОП Сліпенька
ВНТУ, 2007
12007
Результати встановлення індивідуальних систем опалення у багатоповерхових житлових будинках
ТЮ Вовк, ОМ Паламарчук
Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22 …, 2017
2017
Вібраційна площадка з гідроімпульсним приводом для формування бетонних виробів
ТЮ Вовк
Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22 …, 2017
2017
Умови та перспективи впровадження енергоефективних заходів по термомодернізації житлових будівель
ТЮ Вовк, ОМ Паламарчук
ВНТУ, 2016
2016
Геодезичне забезпечення будівництва, ч. 1. Навчальний посібник
ГС Ратушняк, ЮС Бікс, ТЮ Вовк, ОД Панкевич
ВНТУ, 2014, 2014
2014
Геодезичне забезпечення будівництва, ч. 2. Навчальний посібник
ГС Ратушняк, ЮС Бікс, ТЮ Вовк, ОД Панкевич
Вінниця: ВНТУ, 2014
2014
Методичні вказівки з дисципліни “Теплопостачання та вентиляція” для студентів напряму підготовки 6.060101–“Будівництво” денної та заочної форм навчання (приклади завдань для …
ІА Пономарчук, ОП Колісник, ТЮ Вовк
ВНТУ, 2013
2013
Ратушняк Г. С.,Вовк Т. Ю., Панкевич О.Д. Розв’язування задач на топографічних картах і планах. Методичні вказівки
ГС Ратушняк, ТЮ Вовк, ОД Панкевич
Вінниця: ВНТУ, 2012., 2012
2012
Ратушняк Г. С., Панкевич О.Д.,Вовк Т. Ю. Визначення координат точок знімального обґрунтування та побудова плану будівельного майданчика. Методичні вказівки
ГС Ратушняк, ОД Панкевич, ТЮ Вовк
Вінниця: ВНТУ, 2012
2012
Проблеми студентів у процесі засвоєння матеріалу за кредитно-модульною системою організації навчального процесу
ТЮ Вовк, НМ Слободян, ОІ Ободянська
Збірник матеріалів Х міжнародної науково-практичної конференції "Гуманізм та …, 2010
2010
Планирование эксперимента для определения основных факторов работы фундаментов из группы свай
ОВ Титко, ТЮ Вовк
Вiсник Вiнницького полiтехнiчного iнституту, 16-20, 2009
2009
n. Â. Šèòêî, ê. ò. í.; ŠÞ Âîâê oËÍrÂÍÍ “eÊqoepÈÌeÍŠr ÄË “ÂÈgÍ) eÍÍ “nqÍnÂÍÈÕ tÊŠnpPÂ pnÁnŠÈ trÍÄÌeÍŠPÂ g cproÈ oË|
ОВ Титко, ТЮ Вовк
2009
Планування експерименту для визначення основних факторів роботи фундаментів з групи паль
ОВ Титко, ТЮ Вовк
ВНТУ, 2009
2009
Планування експерименту для визначення основних факторів роботи фундаментів з групи паль
ТЮ Вовк
Вісник Вінницького політехнічного інституту, С. 45-49, 2009
2009
Методичні вказівки до виконання практичних робiт з дисципліни. Енергозбереження та експлуатацiя систем ТГПiВ. Методичні вказівки
ГС Ратушняк, ТЮ Вовк
Вінниця: ВНТУ, 2008
2008
Методичні вказівки до виконання курсових та контрольних робіт з дисципліни. Технічна механіка рідин та газів. Методичні вказівки
ІВ Коц, ТЮ Вовк, ІІ Нiколайчук
Вінниця: ВНТУ, 2007
2007
Плунжерний насос високого тиску
ІВ Коц, ІБ Матвєєв, ГС Ратушняк, ТЮ Вовк, ОЮ Дец
2004
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–17