Підписатись
Olha Kunynets
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Оцінка і оптимізація розумової і фізичної працездатності студенток засобами ритмічної гімнастики
ОБ Дуліба
Львів.–2000-19с, 2000
16*2000
Характеристика показників фізичної працездатності студенток медичного університету
АВ Магльований, ОБ Кунинець, ОА Дзівенко
Фізіологічний журнал.–Одеса 48 (2), 262, 2010
132010
Характеристика показателей кардиореспираторной системы студентов, занимающихся гиревым спортом
АВ Маглеваный, ИМ Шимечко, АМ Боярчук, ОЮ Иваночко
Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and …, 2011
112011
Моделювання фізичних навантажень студенток спеціальних медичних груп із захворюванням серцево-судинної системи
ОЮ Іваночко, А Магльований, О Кунинець, О Дзівенко
Молода спортивна наука України 3, 99-104, 2008
102008
Розподіл тижневого часу і розумові навантаження як фізіологічний резерв покращення успішності студентів
АВ Магльований
Валеологія, 1997
91997
Динамика показателей физической работоспособности студенток медицинского университета
АВ Маглеваный, ОБ Кунинец, ТИ Яворский, ЕИ Тёрло
Физическое воспитание студентов 2, 63-66, 2012
82012
Динаміка показників фізичної працездатності студенток медичного університету
ВА Магльований, ОБ Кунинець, ТІ Яворський, ОІ Тьорло
Фізичне виховання студентів 2, 63-66, 2012
82012
Аналіз взаємовідношень між показниками розумової і фізичної працездатності студенток з різним рівнем рухової активності
АВ Магльований, ОБ Кунинець, ОА Дзівенко, ОЮ Іваночко
Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія 1 (45), 54-58, 2009
72009
Характеристика рівнів адаптації організму студенток спеціальної медичної групи до фізичних навантажень по етапах фізичного виховання/Анатолій Магльований, Оксана Іваночко …
А Магльований, О ІВАНОЧКО, О КУНИНЕЦЬ, О ДЗІВЕНКО, Є МОРОЗ
Молода спортивна наука України: зб. наук. статей з галузі фізичної культури …, 2009
42009
Фізичне виховання в здоровому способі життя студентів: метод рек
АВ Магльований, ОБ Кунинець, ВП Хомишин
Магльований АВ, Кунинець ОБ, Хомишин ВП [та ін.]–Л.:[б. в.], 2006
42006
Оценка и оптимизация умственной и физической работоспособности студенток средствами ритмической гимнастики
ОБ Дулиба
42000
Концептуальна основа подання здоров’я людини, як системи
АВ Магльований, ОБ Кунинець
Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини, 38-44, 2017
32017
Моделювання фізичних навантажень студенток
ОЮ Іваночко, АВ Магльований, ОБ Кунинець, ОА Дзівенко, ВП Рибак
Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені ТГ …, 2010
32010
КОНСТРУКТИВНЕ УЯВЛЕННЯ ВАЛЕОЛО¥ ІЧНОГО НАПРЯМУ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОЛЯ ЗДОРОВrЯ ЛЮДИНИ
А Магльований, О Кунинець, О Новицький, О ДЗІВЕНКО
ББК 75 (4УКР) я5 М 75, 82, 2006
32006
Аналiз показникiв розумової i фiзичної працездатностi студентiв медичного унiверситету
ВА Магльований, ОБ Кунинець, ОЮ Iваночко
Спортивна наука України Л.:, 48, 2011
22011
ЦІЛЕСПРЯМОВАНЕ ФОРМУВАННЯ ОКРЕМИХ КОМПОНЕНТІВ СТРУКТУРИ ОСОБИСТОСТІ ЧЕРЕЗ РУХОВУ АКТИВНІСТЬ
А МАГЛЬОВАНИЙ, Н СТЕПАНЧЕНКО, О КУНИНЕЦЬ, О ІВАНОЧКО
ФІЗИЧНА АКТИВНІСТЬ, ЗДОРОВ’Я І СПОРТ, 14-21, 2010
22010
Формування інформаційного поля здоров’я людини
АВ Магльований, ОБ Кунинець
Адаптаційні можливості дітей та молоді, 177-181, 2008
22008
ПОКАЗНИКИ ФІЗИЧНО ПРАЦЕЗДАТНОСТІ СТУДЕНТОК З РІЗНИМ РІВНЕМ РУХОВО АКТИВНОСТІ
АВ Магльований, ОБ КУНИНЕЦЬ, ГМ МАГЛЬОВАНА, ОО НОВИЦЬКИЙ, ...
22006
Kharakterystyka vplyvu rivnia fizychnoi pidhotovlenost na dynamiku pokaznykiv rozumovoi pratsezdatnosti studentok
O Duliba, A Mahlovanyi, V Khomyshyn
Moloda sportyvna nauka Ukrainy: Zb. nauk. prats z haluzi fizych. kult. ta …, 2003
22003
Характеристика фізичної і розумової працездатності студенток в різні фази біологічного циклу
ОБ Дуліба
Роль фізичної культури і спорту в здоровому способі життя: тези доп. Х …, 2001
22001
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20