Светлана Николаевна Гармаш
Светлана Николаевна Гармаш
ДВНЗ УДХТУ
Подтвержден адрес электронной почты в домене udhtu.edu.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Біоконверсія соняшникового лушпиння
СМ Гармаш, МО Рябченко, ОП Кулик
Дніпропетровськ: Пороги, 2008
72008
Технология переработки отходов сельскохозяйственного производства
АП Кулик, СН Гармаш
Новости Украинского общества инженеров и механиков. Бюллетень 2 (1), 2, 2000
72000
Биотрансформация целлюлозсодержащих отходов с целью получения биоудобрений на предприятиях агропромышленного комплекса
С Гармаш
Теория, практика и перспективы применения БАВ в сельском хозяйстве: ХІ Межд …, 2015
32015
Анаэробная биоконверсия органических отходов в биогаз
СН Гармаш
Вопросы химии и химической технологии, 32-40, 2013
32013
Влияние содержания белка в субстрате на развитие вермикультуры
АП Кулик, СН Гармаш, СЮ Булейко, ТП Чернышева
Химия в сельском хозяйстве, 7, 1994
31994
Экологическая биотехнология утилизации промышленных отходов
СН Гармаш, ВА Герасименко, ГГ Рунова
Строительство. Материаловедение. Машиностроение. Серия: Безопасность …, 2013
22013
Экологическая технология биоконверсии отходов промышленности
СН Гармаш
октябрь 2011, 2012, 2011
22011
Значение вермикомпостов в поддержании стабильности агробиоценозов
СН Гармаш, АП Кулик
Раціональне використання рекультивованих та еродованих земель: Матер. Міжнар …, 2002
22002
Перспективи використання відходів сільського господарства та переробної промисловості для отримання біопалива в Україні
СМ Гармаш
Біотехнологія ХХІ століття: Міжн. наук.-практ. конф. до, 117, 0
2
Научное окружение современного человека: Техника и технологии
ЛВ Капитанова, ИЯ Львович, АП Преображенский, ОН Чопоров, ...
Куприенко Сергей Васильевич, 2018
12018
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ И АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
РР Ахмедханова, В Кивер, ПЛ Шиян, СИ Крохалева, ОГ Пискунова, ...
Куприенко Сергей Васильевич, 2015
12015
Исследование критериев зрительных условий труда
ГСН Рунова Г.Г., Герасименко В.А.
Строительство, материаловедение, машиностроение 2 (Вып. 71.), 167-170, 2013
1*2013
Перспективи використання продуктів біоконверсії відходів АПК у біологічному землеробстві
ММ Харитонов, СМ Гармаш, МІ Дудка
Строительство. Материаловедение. Машиностроение. Серия: Создание …, 2011
12011
Дослідження агрохімічних, фізіолого-біохімічних та мікробіологічних властивостей екологічно безпечного добрива біогумусу/Гармаш СМ, Кулик АП
СМ Гармаш
Вопросы химии и химической технологии, 32-34, 2008
12008
ДОСЛІДЖЕННЯ БІОДЕГРАДАЦІЇ БІОПОЛIУРЕTАНIВ RESEARCH OF BIOPOLYURETHANE BIODEGRADATION
НБ Мітіна, СМ Гармаш, СД Мітіна
У збірнику приводяться тези наукових доповідей ХІ Міжнародної науково …, 2019
2019
Термінологічні проблеми нормативної документації з охорони праці
В Євсега, Олег, Герасименко, С Гармаш, І Кушнір
Хімія та сучасні технології: VIIІ Міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспір …, 2019
2019
Стан хімічної безпеки в Україні та методи її підвищення
ДО Галко, С Гармаш, В Герасименко, П Рогаль, В Оксень
Хімія та сучасні технології: VIIІ Міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспір …, 2019
2019
Проблема екологічної безпеки в Україні
А Нескоромна, С Гармаш, Д Літвін, Д Шаталін, Н Мітіна, ...
Хімія та сучасні технології: VIIІ Міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспір …, 2019
2019
Екологічно безпечний спосіб біодеградації полімерних відходів
Ю Ілона, А Лобода, С Гармаш, Т Ситник, К Іванець
Хімія та сучасні технології: VIIІ Міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспір …, 2019
2019
Аналіз аварійних ситуацій та визначення зон ризику при експлуатації біогазових установок
А Будзь, М Семенов, С Гармаш, Т Ситник
Хімія та сучасні техно-логії: тези допов.VІІІ Міжн. конф. студ. та мол …, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20