Follow
Наталия Шелудько / Наталія Шелудько
Наталия Шелудько / Наталія Шелудько
ГУ "Институт экономики и прогнозирования НАН Украины" / ДУ "Інститут
Verified email at ief.org.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Структурнi змiни та економiчний розвиток України: монографiя та iн.; за ред. ЛВ Шинкарук; Iн-т економiки та прогнозування НАН України
ВМ Ге
279*2011
інституціональне та ресурсне забезпечення: монографія/ОМ Алимов, АІ Даниленко, ВМ Трегобчук та ін
Е розвиток України
К.: Об’єднаний ін-т економіки НАН України 684, 2005
2222005
Соціально-економічний стан України: наслідки для народу та держави: національна доповідь/за заг. ред. ВМ Гейця [та ін.]
ВМ Геєць
К.: НВЦ НБУВ 2099, 687, 2009
87*2009
Потенціал національної промисловості: цілі та механізми ефективного розвитку: монографія
ЮВ Кіндзерський, ММ Якубовський, ІО Галиця
Інститут економіки та прогнозування НАН України (Київ), 2009
86*2009
До визначення фінансової стійкості комерційного банку
Н Шелудько
Вісник Національного банку України, 40-44, 2000
832000
Економічний розвиток України: інституціональне та ресурсне забезпечення: монографія
ОМ Алимов, АІ Даниленко, ВМ Трегобчук
Інститут економіки НАН України (Київ), 2005
702005
Фінансові кризи на ринках, що розвиваються: теоретичні й емпіричні аспекти аналізу
НМ Шелудько, АІ Шкляр
Фінанси України, 3-21, 2009
622009
The implementation of the Association Agreement between Ukraine and the EU: Economic Challenges and Opportunities: scientific report
VM Heyets, TO Ostashko
Kyiv: Institute for Economics and Forecasting of the NAS of Ukraine [in …, 2016
54*2016
Проблема тіньової економіки в Україні
НМ Шелудько
Фінанси України, 80-87, 2002
432002
Оцінка впливу Угоди про асоціацію/ЗВТ між Україною та ЄС на економіку України: наукова доповідь/за ред. акад
ВМ Геєць, ТО Осташко, ЛВ Шинкарук
ВМ Гейця, ТО Осташко, ЛВ Шинкарук, 3, 2014
39*2014
Тенденції та наслідки активізації споживчого кредитування в Україні
А Даниленко, Н Шелудько
Вісник НБУ, 36-39, 2006
362006
Доларизація кредитного ринку в Україні: причини і наслідки
ОІ Береславська, ВВ Зимовець, НМ Шелудько
Економіка і прогнозування, 2006
302006
Макроекономічні аспекти активізації банківського кредитування в Україні
В Зимовець, Н Шелудько
Вісник НБУ, 54-58, 2006
292006
Сучасні тенденції фінансової глобалізації та їх вплив на розвиток банківського сектору України
НМ Шелудько
Актуальні проблеми економіки, 85-92, 2006
292006
Іноземний капітал у банківському секторі України: проблеми і наслідки
НМ Шелудько
Фінанси України, 79-86, 2006
282006
Іноземний капітал у банківському секторі України: тенденції, проблеми, перспективи
НМ Шелудько
Фінанси України, 100-107, 2004
282004
Реструктуризація банківського сектора в умовах світової фінансової кризи: міжнародний досвід і доцільність його використання в Україні
НМ Шелудько
Економіка і прогнозування 1, 24-34, 2009
272009
Управління фінансовою стійкістю комерційних банків:[монографія]
НМ Шелудько
К.: Інститут економіки НАНУ, 2002
242002
Проблема капіталізації державних банків України та шляхи її вирішення
НМ Шелудько
Економіка і прогнозування, 45-60, 2008
232008
Роль банківської системи у стимулюванні економічного зростання
НМ Шелудько
Фінанси України, 120-128, 2002
212002
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20