Василь Липчук | Vasyl Lypchuk
Василь Липчук | Vasyl Lypchuk
Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv
Verified email at lvet.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Маркетинг: основи теорії та практики
ВВ Липчук, АП Дудяк, СЯ Бугіль
Навч. посібник/За заг. ред. ВВ Липчука–Львів:“Новий світ-2000, 2003
1472003
Маркетингові дослідження : навч. посіб.
ПЛ Липчук В.
Львів : Магнолія-2006, 2012
79*2012
Фермерські господарства: стан, проблеми та стратегії розвитку
ВВ Липчук, ЛБ Гнатишин, ОМ Кордоба
Львів: Магнолія-2006, 2010
612010
Агротуризм: організаційно-економічні засади розвитку: монографія
ВВ Липчук, НВ Липчук
Львів: Сполом 160, 2008
402008
Розвиток малого підприємництва в сільському господарстві: монографія
ВВ Липчук, СВ Коробка
Львів: Сполом 227, 5, 2011
262011
Маркетинговий аналіз
ВВ Липчук
навч. посібник/ІГ Яців, БМ Гошко, ОЙ Гошко, 2008
262008
Мотиваційні чинники працевлаштування молоді у сільськогосподарських підприємствах
ВВ Липчук, АО Линдюк
економіка АПК, 131-136, 2008
262008
Селянські (фермерські) господарства: оцінка і проблеми становлення та розвитку
ВВ Липчук
Львів: Вільна Україна, 168, 1997
231997
Перспективи розвитку господарств населення
ВВ Липчук, СМ Курило
Економіка АПК, 106-109, 2001
202001
Підприємництво в розвитку інтегрованого сільського господарства і сільських територій
ВВ Липчук, НВ Липчук, ОГ Солтис
Львів: Сполом, 2013
152013
Ефективність використання земельних угідь у сільському господарстві: монографія
ЛОВ Липчук В.В.
Львів: СПОЛОМ, 2008
14*2008
Оцінка розвитку фермерства в регіонах України
ВВ Липчук, ЛБ Гнатишин
Економіка АПК, 47-53, 2010
122010
Стан, проблеми та шляхи покращення технічної забезпеченості фермерських господарств: монографія
ВВ Липчук, ОС Прокопишин, ЛБ Гнатишин
Львів: Сполом, 2012
102012
Ahroturyzm: orhanizatsiino-ekonomichni zasady rozvytku [Agritourism: Organizational and Economic Principles of the Development]
V Lypchuk, N Lypchuk
Lviv: SPOLOM [in Ukrainian], 2008
92008
Соціальна кооперація: суть, значення, досвід
ВВ Липчук, НВ Липчук
Економіка України, 89–96-89–96, 2013
82013
Дослідження якості обслуговування споживачів готельних послуг
В Липчук, М Бойко
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 27-34, 2006
72006
Чинники розвитку агротуризму
НВ Липчук
Вісник ДІТБ, 206-208, 2005
72005
Маркетинг: теорія, методика, практика: навч. посіб.
ВВ Липчук
К.: Українські технології, 2001
72001
Організаційно-економічні проблеми розвитку насінництва зернових культур
ВВ Липчук, ДВ Малаховський
Економіка АПК, 28-35, 2015
62015
Маркетингові дослідження
ВВ Липчук, ЛВ Погребняк
Львів:«Магнолія 2012, 352, 2006
62006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20