Віктор Заглада
Віктор Заглада
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Підтверджена електронна адреса в zu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Взаємозв’язок ціннісного і когнітивного в сучасному науковому пізнанні
ВМ Заглада
Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2013
22013
Проблема виправдання високоабстрактних теоретичних конструкцій у сучасному природознавстві
ВМ Заглада
Ученые записки Таврического национального университета им. ВИ Вернадского …, 2008
22008
Аксіологічні аспекти співвідношення фундаментального і прикладного знання
ВМ Заглада
Філософія гуманітарного знання: соціокультурні виміри, 140-142, 2007
22007
Взаємозближення наукової істини і цінностей у сучасному науковому пізнанні
ВМ Заглада
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка …, 2018
2018
Актуальні проблеми сучасної філософії та науки: виклики сьогодення
НМ Ковтун, МА Козловець, ОВ Чаплінська, ВМ Заглада
Видавничий центр ЖДУ імені Івана Франка, 2018
2018
ПРИНЦИПИ ТОЛЕРАНТНОСТІ У НАУКОВІЙ РАЦІОНАЛЬНОСТІ
В Заглада
Рекомендовано до друку Вченою радою Житомирського державного університету …, 2015
2015
Взаємозумовленість і динаміка внутрішніх і зовнішніх цінностей аксіосфери науки
ВМ Заглада
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка …, 2015
2015
Поліський Сократ (до 65-річного ювілею професора ПЮ Сауха)
ЛВ Горохова, ВМ Заглада, МА Козловець, ОІ Свінціцька, ВМ Слюсар
Вид. Євенок ОО, 2015
2015
Проблема кореляції внутрішніх і зовнішніх детермінант аксіології пізнання
ВМ Заглада
Знання. Освіта. Освіченість. Збірник матеріалів IІ Міжнародної науково …, 2014
2014
Холістичні тенденції сучасної науки та освіти: аксіологічний аспект
ВМ Заглада
«Філософія культури: Мова. Раціональність. Освіта». Матеріали Другої …, 2011
2011
Цілісність, як цінність сучасної науки
ВМ Заглада
«Гуманізм та освіта». Збірник матеріалів Х Міжнародної науково-практичної …, 2010
2010
Критичний аналіз епістемологічного релятивізму (аксіологічні аспекти)
ВМ Заглада
Мультиверсум. Філософський альманах: зб. наукових праць, 27-39, 2010
2010
Концепція ціннісно-нейтральної науки і гуманізм
ВМ Заглада
Sententiae, 21-32, 2010
2010
Особливості наукової раціональності на межі ХХ-ХХІ століть: необхідність оновлення ідеалів та критеріїв
ВМ Заглада
Дні науки філософського факультету–2008: Міжнародна наукова конференція …, 2008
2008
Фундаментальне і прикладне в науці: аксіологічні аспекти
ВМ Заглада
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 7-12, 2008
2008
Про розвиток природничо-наукових уявлень про випадковість
ВМ Заглада
Sententiae, 33-43, 2007
2007
ВУЛИЦЯ ЯК МАТРИЦЯ ДОСВІДУ У ФІЛОСОФСЬКІЙ СПАДЩИНІ ВАЛЬТЕРА БЕНЬЯМІНА
ВМ Заглада
Редакційна колегія, 174, 0
ВИПАДКОВІСТЬ ЯК ДОПОВНЕННЯ НЕОБХІДНОСТІ У НАУЦІ
В Заглада
Редакційна колегія, 27, 0
ФІЛОСОФСЬКІ ПРОБЛЕМИ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ
ВМ Заглада
Редакційна колегія, 172, 0
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–19