Кривильова Олена Анатоліївна (Kryvylova Olena), доктор педагогічних наук, доцент
Кривильова Олена Анатоліївна (Kryvylova Olena), доктор педагогічних наук, доцент
Бердянський державний педагогічний університет (Berdyansk State Pedagogical University)
Подтвержден адрес электронной почты в домене bdpu.org.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Формування у майбутніх вчителів готовності до самостійної творчої діяльності
ОА Кривильова
Кіровоградський державний педагогічний університет, 2006
232006
Підготовка майбутніх учителів до творчої діяльності: монографія
ОА Кривильова
Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд, 2008
92008
Психолого-педагогічна підготовка майбутніх викладачів практичного навчання: аксіологічний підхід
ОА Кривильова, ОА Чернєга
Науково-дослідна робота в системі підготовки фахівців педагогів у …, 2019
82019
Психолого-педагогічна підготовка майбутніх викладачів професійно-технічних навчальних закладів: акмеологічний аспект
ОА Кривильова, НЛ Сосницкая
Науковий вісник Льотної академії. Сер.: Педагогічні науки, 121-126, 2017
82017
Психолого-педагогічна підготовка майбутніх викладачів професійно-технічних навчальних закладів: теоретичний та методичний аспекти
ОА Кривильова
82017
Проектування психолого-педагогічної підготовки майбутніх викладачів професійно-технічних навчальних закладів
ОА Кривильова
Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, 2018
52018
Особистісно-орієнтовані технології підготовки майбутніх учителів до самостійної творчої діяльності
ОА Кривильова
Навчання, виховання та розвиток: тези допов. всеукр. наук.-практ. конф …, 2004
42004
Готуємо майбутніх вчителів до самостійної творчої діяльності
О Кривильова
Рідна шк, 16-17, 2006
32006
Готуємо студентів до самостійної творчої діяльності
ОА Кривильова
Рідна школа, 16-18, 2006
3*2006
3.2. Проектування навчального середовища–професійна задача майбутніх учителів початкової школи: монографія
НЛ Сосницька, НЛ Сосницкая, О Кривильова, К Олексенко
Фенікс, 2020
22020
Акмеологічні технології як елемент навчального середовища майбутніх викладачів ПТНЗ
ОА Кривильова
Міжнародна діяльність університетів як фактор інноваційного розвитку вищої …, 2015
2*2015
Акмеологічні технології як елемент на вчального середовища майбутніх викладачів ПТНЗ
ОА Кривильова
Маріуполь, 2015
22015
Професійне становлення інженера-педагога в умовах вищого навчального закладу
ОА Кривильова
Проблеми інженерно-педагогічної освіти, 399-403, 2013
22013
Тренінговий підхід у формуванні професійного становлення майбутнього фахівця
ОА Кривильова
Проблеми інженерно-педагогічної освіти, 456-459, 2009
22009
Стан готовності майбутніх вчителів до самостійної творчої діяльності (за результатами констатуючого експерименту)
ОА Кривильова
Гуманізація навчально-виховного процесу, 42-50, 2006
22006
Formation of Social Skills as a Step Towards Competitiveness in the Labor Market of Specialists of Energy Profile
N Sosnickaya, O Kryvylova
2020 IEEE Problems of Automated Electrodrive. Theory and Practice (PAEP), 1-4, 2020
12020
Психолого-педагогічні умови формування готовності майбутніх інженерів-педагогів економічного профілю до професійної діяльності
О Дудукалова, О Кривильова
Матеріали конференцій МЦНД, 82-86, 2020
12020
Творчість керівника навчального закладу
ОА Кривильова
Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 16: Творча особистість …, 2013
12013
Управління навчальним закладом
ОВ Лебідь, СГ Немченко, ОБ Голік, ОА Кривильова
Донецьк: ЛАНДОН-ХХІ, 2012
12012
Axiological approach to the psychological and pedagogical training of future teachers of the new generation
O Kryvylova, N Sosnickaya, O K.
Educational Dimension, 141-155, 2020
2020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20