Григорій Аркушин / Hryhorii Arkushyn
Григорій Аркушин / Hryhorii Arkushyn
Lesya Ukrainka Volyn National University
Verified email at vnu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Словник західнополіських говірок, А-Я
Г Аркушин
Zakhidnopolisʹkyi onomastyko-dialektolohichnyĭ t︠s︡entr, 2016
2182016
Сказав, як два зв’язав. Народні вислови та загадки із Західного Полісся і західної частини Волині
Г Аркушин
Луцьк Люблін, 76, 2003
512003
Словник захiднополiських говiрок: у 2-х т
ГЛ Аркушин
Луцьк: Вежа 1, 2000
352000
Голоси з Підляшшя: тексти
Г Аркушин
Редакційно-видавничий відділ" Вежа, 2007
312007
Іменний словотвір західнополіського говору
Г Аркушин
Луцьк: Вежа, 2004
282004
Голоси з Волинського Полісся: тексти
Г Аркушин
Redakt︠s︡iĭno-vydavnychyĭ viddil Volynsʹkoho nat︠s︡ionalʹnoho universytetu …, 2010
252010
Голоси з Волинського Полісся: тексти
Г Аркушин
Redakt︠s︡iĭno-vydavnychyĭ viddil Volynsʹkoho nat︠s︡ionalʹnoho universytetu …, 2010
252010
Іменний словотвір західнополіського говору: Монографія
Г Аркушин
Редакційно-видавничий відділ" Вежа" Волинського державного університету ім …, 2004
242004
Силенська гуторка
Г Аркушин
Луцьк: Вежа, 1996
191996
Словник евфемізмів, уживаних у говірках та молодіжному жаргоні Західного Полісся і західної частини Волині
H Arkushyn
Вид-во Волинської обласної друкарні, 2005
182005
Західнополіська діалектологія: навч. посіб. з регіон. діалектології для студ. спец.«Укр. мова і літ.»
ГЛ Аркушин
Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012
132012
Голоси з Берестейщини: тексти
Г Аркушин
Volynsʹkyĭ nat︠s︡ionalʹnyĭ universytet imeni Lesi Ukraïnky, 2012
112012
Атлас мисливської лексики Загідного Полісся
Г Аркушин
РВВ" Вежа" Волинського національного університету ім. Лесі Українки, 2008
112008
Словник евфемiзмiв, уживаних у говiрках то молодiжному жаргонi Захiдного Полiсся i захiдної частини Волинi
Г Аркушин
Луцьк, 2005
112005
Сказав, як два зв'язав: народнi вислови та загадки iз Захiдного Полiсся та захiдної частини Волинi
Г Аркушин
102003
Варіанти імені, жартівливі прізвиська, псевдоніми та криптоніми Лесі Українки
ГЛ Аркушин
Дивослово: укр. мова й літ. в навч. закладах: наук.-метод. журн./М-во освіти …, 1995
101995
Народна лексика Західного Полісся: монографія/Григорій Львович Аркушин
ГЛ Аркушин
Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2014
92014
Силенська гуторка. Топоніміка, люди, мова
ГЛ Аркушин
Мельбурн: Спадщина, 22-48, 1994
91994
Охотничья лексика западнополесских говоров
ГЛ Аркушин
Автореф. дис.... канд. филол. наук, 1986
91986
Українські діалектні тексти (до питання методології)
ГЛ Аркушин
Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011
72011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20