Кафедра слов’янських і германських мов
Кафедра слов’янських і германських мов
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Підтверджена електронна адреса в zu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Професійна педагогічна освіта: інноваційні технології та методики
ОА Дубасенюк, СВ Лісова, ММ Осадчий, ОВ Вознюк, НГ Сидорчук, ...
Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009
282009
Формування інтелектуальних умінь старшокласників у процесі навчання предметів мовно-літературного циклу
ОЛ Башманівський
ЖДУ імені Івана Франка, 2009
252009
Професійна компетентність та компетенції державного службовця: об’єм термінологічного значення понять
ТЄ Недашківська
Вісник НАДУ, 60-67, 2013
172013
Професійність державних службовців: компетентнісний підхід
ТЄ Недашківська
Вісник НАДУ, 73, 2008
92008
Педагогічні умови формування презентаційних умінь студентів магістратури у процесі професійної підготовки
СБ Моркотун
Житомир, 2011
72011
Вільний асоціативний експеримент як метод наукового дослідження та можливості його застосування для вивчення проблем державної служби
ТЄ Недашківська
Вісник НАДУ, 71-79, 2013
62013
Семантическая характеристика слова в толковых словарях русского языка.
ТЄ Недашківська
Киівська книжна типографія нукової книги., 1990
61990
Компетентність та компетенція державного службовця як наукова проблема
ТЄ Недашківська, ЯФ Радиш
Держава та регіони, 78-95, 2007
52007
Семантична конструкція асоціативного поля (на матеріалі асоціативного експерименту)
ТЄ Недашківська
Психолінгвістика, 126-134, 2011
42011
Класифікація педагогічних умов формування презентаційних умінь студентів магістратури у процесі професійної підготовки
СБ Моркотун
Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка., 120-123, 2011
42011
Структурно-семантичні, стилістичні та праматичні особливості військових омофраз (на матеріалі англомовної військової фразеології)
ВЛ Вигівський
ЖДУ імені Івана Франка, 2009
42009
Презентаційні уміння майбутнього викладача ВНЗ як складова професійної компетентності сучасного фахівця
СБ Моркотун
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 182-185, 2008
42008
Асоціативне семантичне поле концептів професійність, служіння, мета, повноваження, завдання у професійній свідомості державних службовців
ТЄ Недашківська
Вісник НАДУ, 65-73, 2007
42007
Експлікація креативного, імпресивного та комунікативно-емотивного аспектів функціонування оказіоналізмів у щоденникових текстах ЛМ Толстого
АМ Приймак
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 206-207, 2004
42004
Проблема формування стимульного списку для психолінгвістичного дослідження
ТЄ Недашківська, СВ Самійлик
Психолінгвістика, 61-73, 2015
32015
Лексико-семантичні особливості прикметника black в англійській мові
ОЛ Башманівський
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 151-153, 2011
32011
Урахування особливостей змісту освіти та навчального матеріалу як дидактична умова формування інтелектуальних умінь старшокласників
ОЛ Башманівський
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 101-104, 2008
32008
Презентація та презентаційні вміння студентів магістратури в академічній сфері
СБ Моркотун
Наукові записки. Серія „Психологія і педагогіка”., 353-361, 2007
32007
Компетенція та компетентність державного службовця: проблема дефініції
ТЄ Недашківська
22014
Вербальні та невербальні засоби комунікації презентатора
СБ Моркотун
Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2013
22013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20