Юрій Дрогобицький
Юрій Дрогобицький
Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University
Підтверджена електронна адреса в tnpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Переконливий демонстраційний експеримент як вирішення проблеми концептуальної зміни під час вивчення законів Ньютона
ВД Федачківський, ЮВ Дрогобицький
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021
2021
Перспективи нейропедагогічних досліджень процесу вивчення фізики учнями загальноосвітніх шкіл
ВД Федачківський, ЮВ Дрогобицький
2020
Формування предметної компетентності на уроках астрономії за допомогою сучасних інформаційних технологій
СВ Мохун, ЮВ Дрогобицький
Вектор, 2019
2019
Сучасні технології в допомогу вчителям астрономії
СВ Мохун, ОМ Федчишин, ЮВ Дрогобицький
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2018
2018
Апроксимація осциляцій франца–келдиша спектрів модуляційного фотовідбивання епітаксійних плівок LT–GaAs, LT–(Ga, Mn) As
ЮВ Дрогобицький, В Федачківський
Матеріали Ⅲ науково-технічної конференції „Інформаційні моделі, системи та …, 2013
2013
Розігрів масивних зразків серією імпульсів
ЮВ Дрогобицький
Матеріали всеукраїнської наукової конференції „Актуальні проблеми …, 2012
2012
Розробка методики пошуку початкових параметрів для апроксимації спектрів фотовідбивання функціями TDLS
ЮВ Дрогобицький, ОБ Яструбчак, ВД Федачківський
Матеріали Ⅱ науково-технічної конференції „Інформаційні моделі, системи та …, 2012
2012
Оптимізація структури електронного навчально-методичного комплексу навчального курсу загальної фізики
С Вознюк, ЮВ Дрогобицький
Збірник тез доповідей ⅩⅤ наукової конференції Тернопільського …, 2011
2011
Процеси теплопровідності у двошарових структурах
ЮВ Дрогобицький
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2011
2011
Вплив форми падаючого імпульсу на температурні розподіли в масивних зразках
ЮВ Дрогобицький
Матеріали наукового семінару, присвяченого 20-річчю Українського фізичного …, 2010
2010
Ефективний гамільтоніан періодичної моделі андерсона для опису систем з квантовими точками
ЛД Дідух, ОІ Крамар, ЮЛ Скоренький, ЮМ Довгоп’ятий, ...
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2010
2010
Метод канонічного перетворення та ефективний гамільтоніан періодичної моделі Андерсона
ЛД Дідух, ОІ Крамар, ЮЛ Скоренький, ЮМ Довгоп’ятий, ...
Збірник тез доповідей ⅩⅣ наукової конференції Тернопільського …, 2010
2010
Конфігураційні представлення моделей наноструктурних низьковимірних електронних систем
ЮЛ Скоренький, ОІ Крамар, ЮВ Дрогобицький
Матеріали наукового семінару “Актуальні проблеми теоретичної та …, 2010
2010
Electron correlations in doped fullerides: effective Hamiltonian approach
Y Skorenkyy, O Kramar, Y Drohobitskyy
2009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–14