Tsapko Ye., Цапко Е.А., Цапко Є.О.
Tsapko Ye., Цапко Е.А., Цапко Є.О.
Національний фармацевтичний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене nuph.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Общая и неорганическая химия
ЕЯ Левитин, АА Коваль, ОС Крыськив, ОВ Антоненко, ЕА Цапко, ...
НФаУ, 2018
112018
Синтез та діуретична активність похідних (±) 1, 2, 2-триметил-3-(2-R-4-оксо-1, 2, 3, 4-тетрагідрохіназолін-3-іл-карбамоїл)-циклопентан-1-карбонової кислоти
ЄО Цапко, ІС Гриценко, ОА Красильникова, НЕ Бушля
НФаУ, 2007
32007
Исследование диуретической активности N-замещенных альфа-амидов (±) камфорной кислоты
ВА Николаев, БА Самура, ИС Гриценко, ЕА Цапко, ВИ Корниенко
Запорожский медицинский журнал, 93-95, 2009
22009
Дослідження гіпоглікемічної активності та гострої токсичності похідних (±)-камфорної кислоти з хіназолін-4-оновим фрагментом
ЄО Цапко, ІС Гриценко, ЛМ Малоштан, ІО Тимошина, КМ Ситнік, ...
Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики, 106-108, 2013
12013
Синтез та антимікробна активність сульфаніламідопохідних 2, 4, 6-тризаміщених хінолінів
IЕ Гриценко, ТО Олексієнко, ТО Цапко, ЄО Цапко
Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики, 31-35, 2012
12012
Основні напрямки пошуку нових молекул–кандидатів у сучасні діуретичні засоби
ТО Тітко, ІВ Драпак, ЛО Перехода, ЄО Цапко, ТА Титко, ИВ Драпак, ...
2020
Мagnetіte nanopartіcles surface modіfіcatіon
ІО Ведерникова, ЄО Цапко, ИА Ведерникова, ЕА Цапко
НФаУ, 2020
2020
Використання камфори та інших терпенів для синтезу триметилциклопентанових синтонів
ЄО Цапко, ЕА Цапко, КМ Ситнік, КМ Сытник
2020
Синтез 4, 4-дифеніл-2H-[1, 2, 4] триазоло [4, 3-a] індол-1-тіону-підхід до створення нових потенційних БАР на основі бензилової кислоти
КМ Ситнік, ДВ Левашов, ДО Лега, ЄІ Сюмка, СВ Колісник, ЄО Цапко, ...
НФаУ, 2019
2019
Синтез дослідження біологічної активності похідних на основі 2-оксо-3, 3-дифеніл-2, 3-дигідро-1H-тіено-[3, 4-b] пірол-6-карбонової кислоти
КМ Ситнік, КМ Сытник, ЄІ Сюмка, ЕИ Сюмка, ДВ Левашов, ДО Лега, ...
2019
Розробка та валідація ензимної кінетико-фотометричної методики визначення залишкових кількостей деквалінію хлориду на поверхні фармацевтичного обладнання
МЄ Блажеєвський, ОВ Ковальська, ЄО Цапко, ДД Шаповаленко
Журнал органічної та фармацевтичної хімії, 35-43, 2019
2019
Дослідження протимікробної дії N’-ариліден-2-оксо-3, 3-дифеніл-2, 3-дигідро-1H-тієно-[3, 4-b] пірол-6-карбогідразидів
КМ Сытник, КМ Ситнік, ТП Осолодченко, СВ Колісник, СВ Колесник, ...
2018
Синтез біологічно активних похідних хіназолін-4 (3н)-ону 1, 2, 2-триметилциклопентановим фрагментом у другому положенні
ЄО Цапко, ЕА Цапко, КМ Ситнік, КМ Сытник
2018
Простой синтез новых гетероциклических соединений лактонной природы на основе бензиловой кислоты
КМ Сытник, СВ Колесник, ВП Мороз, ЕА Цапко
2017
Синтез біологічно активних похідних 1, 2, 2-триметилциклопентанкарбонової кислоти з фрагментом 2-аміно-1, 3, 4-тіадіазолу
ЄО Цапко, КМ Ситнік, ЕА Цапко, КМ Сытник
Житомир: Житомирський державний університет ім. І. Франка, 2017
2017
Дослідження взаємодії 4-гідроксикумарину з хлороангідридом 2-хлоро-2, 2-дифеніл оцтової кислоти з метою створення нових біологічноактивних сполук на основі похідних бензилової …
КМ Ситнік, КМ Сытник, СВ Колісник, СВ Колесник, ТВ Шпичак, ...
2017
Використання ацидохромної конденсації в синтезі 2, 2-дифеніл-[1, 3, 4]-тіадіазино [2, 3-b] хіназолін-3, 6 (2Н, 4Н)-діону
КМ Ситнік, ОЮ Ситнік, ЄО Цапко, СВ Колісник, КМ Сытник, ...
Полтавський національний педагогічний університет ім. ВГ Короленка, 2016
2016
Синтез похідних 2-тіоксо-2, 3-дигідро-1Н-хіназолін-4-ону з дифенілкарбінольним фармакофорним фрагментом на основі гідразиду бензилової кислоти
КМ Ситнік, ЄО Цапко, ВП Мороз, СВ Колісник, КМ Сытник, ЕА Цапко, ...
Національний фармацевтичний університет, 2016
2016
Взаємодія 3-дихлорметил-1, 2, 2-триметилциклопентанкарбонової кислоти з гідразидами ароматичних кислот
ВС Воєцький, АА Козлова, ЄО Цапко, ВС Воецкий, ЕА Цапко
2015
Дослідження реакції алкілування гідразидів ароматичних кислот (±)-цис-3-дихлорметил-1, 2, 2-триметилциклопентанкарбоновою кислотою
ЄО Цапко, ЕА Цапко
2015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20