Манакова Н. О.
Манакова Н. О.
O.M.Beketov National University of urban economy in Kharkiv
Підтверджена електронна адреса в kname.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Методические указания для выполнения лабораторных работ по курсу" Физиология сельскохозяйственных животных"
НА Любин, ЛИ Хайсанова, СВ Дежаткина
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего …, 2004
29*2004
Технологія безпосереднього управління процесом виховання студента
ВЮ СТРЕЛЬНІКОВ
112012
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи (контрольної роботи) з дисципліни “Грунтознавство і механіка грунтів” для студентів за напрямом підготовки 6 …
МТ Кузло, МО Фурсович
11*2011
Технології створення програмних продуктів та інформаційних систем: навчальний посібник.
МЮ Карпенко, НО Манакова, ІО Гавриленко
Харківський національний університет міського господарства імені ОМ Бекетова, 2017
52017
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни" Виробничо-технічна база підприємств автомобільного транспорту» за напрямком «Проектування автотранспортних …
ВВ Біліченко, ЄВ Смирнов, СО Романюк
ВНТУ, 2013
4*2013
Декомпозиція функціонального модулю інформаційної системи в галузі охорони здоров’я
ТО Назірова, ОБ Костенко, НО Манакова
Системи обробки інформації.–Харків: ХНУПС ім. І. Кожедуба, 230-236, 2017
22017
Конспект лекций по курсам «Информатика»,«Информатика и компьютерная техника»(для студентов 1 и 2 курса дневной и заочной форм обучения направлений подготовки 6.140101 «Отельно …
АБ Костенко, НО Манакова, ЕВ Кузьмичева
22011
Методы ГИС-анализа в задачах управления водными ресурсами Украины
ГЮ Бовкун, НО Манакова
Проблеми безперервної географічної освіти і картографії, 45-48, 2015
12015
Аналитический выбор исходных данных на основе метода иерархий с учетом тематики геоинформационного проекта
АВ Бельчева, НО Манакова
ХНУРЭ, 2012
12012
Управління вартістю програм галузевого розвитку
ЮЮ Гусєва, ВК Доля, НО Манакова
Системи обробки інформації, 249-252, 0
1
Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Філософія і методологія науки»
ІВ Балашенко, ИВ Балашенко
ПНПУ імені КД Ушинського, 2020
2020
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Адміністрування інформації в 1С: Підприємство» для здобувачів вищої освіти …
ВС Волошин
2020
Ensembling clustering method for evaluating of the economic security components. case study: The regions of Ukraine
ЛВ Соколова, ОВ Колісник, НО Манакова
IEEE, 2019
2019
Social-Economic Diversification for Urban Decision Makers. Case study: Regions of Ukraine
ЛВ Соколова, НО Манакова, ОВ Колісник
ФОП Вишемирський ВС, 2019
2019
ДЕКОМПОЗИЦІЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО МОДУЛЮ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
НО Манакова, ОБ Костенко, ТО Назірова
2017
Концептуальный фреймворк для оценивания готовности к внедрению e-Governement проектов
НО Манакова, НВ Макогон, ОН Штельма
Системи обробки інформації, 181-186, 2017
2017
СМАРТ-ІНФРАСТРУКТУРА ТА URBAN BIG DATA
НО Манакова, ТС Сенчук
Сталий розвиток в умовах глобальних викликів: матеріали, 237, 2017
2017
Дизайн фреймворку аналізу даних щодо плинності кадрів методами Data Mining
НО Манакова, АА Євдокімов, ВП Манаков, ІІ Циганенко
ХНУРЕ, 2017
2017
УПРАВЛІННЯ ВАРТІСТЮ ПРОГРАМИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
ЮЮ Гусєва, ВК Доля, НО Манакова
Інтернет–конференції ХНУМГ ім. ОМ Бекетова, 2015
2015
Прикладная информационная технология формирования информационного обеспечения ГИС-приложений
АВ Бельчева, НО Манакова
НТМТ, 2014
2014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20