Наталія Задосна / Natalia Zadosna / Natalia Zadosnaia
Наталія Задосна / Natalia Zadosna / Natalia Zadosnaia
Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного / Dmytro Motornyi Tavria
Подтвержден адрес электронной почты в домене tsatu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Свойства семян подсолнечника и показатели качества масличного сырья, поступающего на Мелитопольский маслоэкстракционный завод
ЕВ Михайлов, ЄВ Михайлов, НО Задосна, НА Задосная
142013
Аналіз пневматичних систем зерноочисних машин та удосконалення їх класифікації
ЄВ Михайлов, ОО Бiлокопитов, НО Задосна, ДВ Сердюк
Праці таврійського державного агротехнологічного університету. Вип 12, 50, 2012
82012
Аспектыобоснованияпараметров и режимовработыпневмосепараторамасличногосырьяподсолнечника
ЕВ Михайлов, НА Задосная
MOTROLCommissionofMotorizationandPowerindustryinAgriculturePolishAcade …, 2015
72015
Aеродінамічні властивості складових олійної сировини соняшнику
ЄВ Михайлов, ЕВ Михайлов, НО Задосна, НА Задосная
ТДАТУ, 2015
62015
Обоснование параметров технологических процессов послеуборочной обработки зерна с использованием имитационного моделирования
Е Михайлов, А Белокопытов, Н Задосная
Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і …, 2013
62013
Методика встановлення та визначення параметрів і режимів роботи пневморешітного сепаратору зернового вороху
ЄВ Михайлов, НО Задосна, ОО Білокопитов
Інженерія природокористування, 44-49, 2015
42015
Шляхи інтенсифікації процесу попередньої очистки зерна та олійної сировини соняшнику
ЄВ Михайлов, ЕВ Михайлов, НО Задосна, НА Задосная
Мелітополь: ТДАТУ, 2015
42015
Передумови визначення параметрів і режимів роботи машини попередньої очистки зерна
НО Задосна
Праці Таврійського державного агротехнологічного університету 4 (15), 167-172, 2015
42015
Показники роботи підприємств олійно-переробної галузі Запорізької області і напрямки підвищення її ефективності
ЄВ Михайлов, ЕВ Михайлов, НО Задосна, НА Задосная, ...
32016
Рекомендації щодо обґрунтування комплексу технічних засобів післязбиральної обробки зерна в умовах Півдня України
ЄВ Михайлов, Є Сербій, НО Задосна, МО Рубцов
Техніка і технології АПК: наук.-вироб. журн. 5 (80), 28-30, 2016
32016
Отримання теоретичних та практичних навичок студентами при підготовці до роботи та регулюванню насіннєочисної машини
ЄВ Михайлов, ЕВ Михайлов, ТС Чорна, ТС Черная, НО Задосна, ...
ТДАТУ імені Дмитра Моторного, 2020
22020
Дуальне навчання в умовах агротехнологічного закладу вищої освіти України
ЄВ Михайлов, ЕВ Михайлов, НО Задосна, НА Задосная, ТС Чорна, ...
ТДАТУ імені Дмитра Моторного, 2020
22020
Теоретичний аналіз процесу псевдозрідження зернового вороху
ЄВ Михайлов, НО Задосна, ОО Афанасьєв
Праці Таврійського державного агротехнологічного університету 19 (3), 29-36, 2019
22019
Удосконалення пневмосепаруючої камери пневморешітного сепаратора із замкненою повітряною системою
ЄВ Михайлов, ОО Афанасьєв, НО Задосна
Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Механізація та …, 2016
22016
Условия обоснования параметров и режимов работы пневмосепаратора масличного сырья подсолнечника
НО Задосна, НА Задосная
22015
Удосконалення пневморешітного сепаратору зернового вороху
ЄВ Михайлов, НО Задосна, ОО Білокопитов
Науковий журнал «Інженерія природокористування», 61-63, 2015
22015
Методичні засади проблеми депопуляції та профорієнтації шляхом розвитку Мелітопольської урбанізації поліцентричного типу
КО Самойчук, КО Самойчук, ОО Ковальов, АА Ковалев, НО Задосна, ...
ТДАТУ імені Дмитра Моторного, 2020
12020
Повышение эффективности технологии послеуборочной обработки семян подсолнечника
ЕВ Михайлов, ЄВ Михайлов, ТС Черная, ТС Чорна, НА Задосная, ...
Мелітополь: ТДАТУ, 2017
12017
Теоретичні дослідження руху сміттєвих частин олійної сировини соняшнику у повітряному потоці пневмосепаратора
ЄВ Михайлов, ЕВ Михайлов, МО Рубцов, НА Рубцов, НО Задосна, ...
12016
Пневморешітний сепаратор із замкненою повітряною системою
ЄВ Михайлов, ЕВ Михайлов, ОО Афанасьєв, НО Задосна, ...
Сумський національний аграрний університет, 2016
12016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20