Наталія Задосна / Natalia Zadosna / Natalia Zadosnaia
Наталія Задосна / Natalia Zadosna / Natalia Zadosnaia
Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного / Dmytro Motornyi Tavria
Подтвержден адрес электронной почты в домене tsatu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Development of Technology for the Hemp Stalks Preparation
V Sheichenko, I Marynchenko, V Shevchuk, N Zadosnaia
Modern Development Paths of Agricultural Production. Trends and Innovations …, 2019
192019
Свойства семян подсолнечника и показатели качества масличного сырья, поступающего на Мелитопольский маслоэкстракционный завод
ЕВ Михайлов, ЄВ Михайлов, НО Задосна, НА Задосная
152013
Аспекты обоснования параметров и режимов работы пневмосепаратора масличного сырья подсолнечника
НО Задосна, НА Задосная
82015
Аналіз пневматичних систем зерноочисних машин та удосконалення їх класифікації
ЄВ Михайлов, ОО Білокопитов, НО Задосна, ДВ Сердюк
Праці таврійського державного агротехнологічного університету. Вип 12, 50, 2012
82012
Aеродінамічні властивості складових олійної сировини соняшнику
ЄВ Михайлов, ЕВ Михайлов, НО Задосна, НА Задосная
ТДАТУ, 2015
72015
Обоснование параметров технологических процессов послеуборочной обработки зерна с использованием имитационного моделирования
Е Михайлов, А Белокопытов, Н Задосная
Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і …, 2013
72013
Обгрунтування параметрів та режимів роботи жалюзійного повітрярозподільника пневморешітного сепаратора олійной сировини соняшника
НА Задосна
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня канд. техн. наук. Спец …, 2020
42020
Показники роботи підприємств олійно-переробної галузі Запорізької області і напрямки підвищення її ефективності
ЄВ Михайлов, ЕВ Михайлов, НО Задосна, НА Задосная, ...
42016
Методика встановлення та визначення параметрів і режимів роботи пневморешітного сепаратору зернового вороху
ЄВ Михайлов, НО Задосна, ОО Білокопитов
ХНТУСГ, 2015
42015
Шляхи інтенсифікації процесу попередньої очистки зерна та олійної сировини соняшнику
ЄВ Михайлов, ЕВ Михайлов, НО Задосна, НА Задосная
Мелітополь: ТДАТУ, 2015
42015
Передумови визначення параметрів і режимів роботи машини попередньої очистки зерна
НО Задосна
Праці Таврійського державного агротехнологічного університету 4 (15), 167-172, 2015
42015
Отримання теоретичних та практичних навичок студентами при підготовці до роботи та регулюванню насіннєочисної машини
ЄВ Михайлов, ЕВ Михайлов, ТС Чорна, ТС Черная, НО Задосна, ...
ТДАТУ імені Дмитра Моторного, 2020
32020
Дуальне навчання в умовах агротехнологічного закладу вищої освіти України
ЄВ Михайлов, ЕВ Михайлов, НО Задосна, НА Задосная, ТС Чорна, ...
ТДАТУ імені Дмитра Моторного, 2020
32020
Рекомендації щодо обґрунтування комплексу технічних засобів післязбиральної обробки зерна в умовах Півдня України
ЄВ Михайлов, Є Сербій, НО Задосна, МО Рубцов
Техніка і технології АПК: наук.-вироб. журн. 5 (80), 28-30, 2016
32016
Условия обоснования параметров и режимов работы пневмосепаратора масличного сырья подсолнечника
НО Задосна, НА Задосная
32015
Методичні засади проблеми депопуляції та профорієнтації шляхом розвитку Мелітопольської урбанізації поліцентричного типу
КО Самойчук, КО Самойчук, ОО Ковальов, АА Ковалев, НО Задосна, ...
ТДАТУ імені Дмитра Моторного, 2020
22020
Теоретичний аналіз процесу псевдозрідження зернового вороху
ЄВ Михайлов, НО Задосна, ОО Афанасьєв
Праці Таврійського державного агротехнологічного університету 19 (3), 29-36, 2019
22019
Удосконалення пневмосепаруючої камери пневморешітного сепаратора із замкненою повітряною системою
ЄВ Михайлов, ОО Афанасьєв, НО Задосна
Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Механізація та …, 2016
22016
Удосконалення пневморешітного сепаратору зернового вороху
ЄВ Михайлов, НО Задосна, ОО Білокопитов
Науковий журнал «Інженерія природокористування», 61-63, 2015
22015
Основи розрахунку та конструювання обладнання переробних і харчових виробництв: підручник
КО Самойчук, КО Самойчук, ВС Бойко, ВО Олексієнко, ВА Алексеенко, ...
Мелітополь: Видавничий будинок «ММД», 2020
12020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20