Ferhad Turanly / Ferhat Turanlı / Фергад Туранли / Ферхад Туранли ORCID iD: /0000-0003-4637-7121
Ferhad Turanly / Ferhat Turanlı / Фергад Туранли / Ферхад Туранли ORCID iD: /0000-0003-4637-7121
Dr. Habil. (History), National University of Kyiv - Mohyla Academy
Підтверджена електронна адреса в ukma.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Туранли, Ф. Тюркські джерела до історії України. К.: Видавництво Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України. К.: 2010. 368 с. (умов …
Видавництво Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С …, 2010
9*2010
Туранли, Фергад Ґардашкан Оглу. Козацька доба історії України в османсько-турецьких писемних джерелах (друга половина XVI-перша чверть XVIII століття): автореферат дисертації …
4*2017
Туранли Фергад Ґардашкан Оглу. Козацький чинник у зовнішній політиці Високої Порти: встановлення українсько-кримського союзу середини XVII ст., його значення та наслідки
О Кемаль
Східний світ, 53-59, 2005
3*2005
Туранли Ф. Ґ. Посольство гетьмана Б. Хмельницького до Багчесараю за даними літопису Сена'ї
Східні мови та літератури, 71-75, 2000
3*2000
Ferhad Turanly, Development of the Ukrainian Cossacks and Activities of Dmytro Vyshnevetsky According to the Data from Turkish Written Sources and Historiography
2*2017
Туранли, Фергад Ґардашкан Оглу. Архівні документи до історії України: проблема методології і дослідження
Вісник Львівського університету. Серія філологічна, 55-65, 2011
2*2011
Туранли, Фергад Ґардашкан Оглу. Методологічні проблеми дослідження Османської історії
Спадщина Омеляна Пріцака і сучасні гуманітарні науки / Материали міжнародної …, 2009
2*2009
Туранли, Ф. Еволюція турецького письма в світлі розвитку літературної мови
Східний світ, 148-155, 2003
2*2003
Туранли, Фергад Ґардашкан Оглу. Турецький вектор у дипломатичній діяльності українських гетьманів
1*2015
Туранли, Фергад Ґардашкан Оглу. Стосунки української козацької держави з Кримським ханством і Портою за османо-турецькими літописами
Східний світ, 82-90, 2014
1*2014
Туранли, Ф.Ґ. Східне питання: причини та наслідки Кримської війни (1854-1856 pp.) в турецькій історіографії
Східний світ, 47-54, 2011
1*2011
Туранли, Фергад Ґардашкан Оглу. Особливості написання давньотюркських текстів
Маґістеріум. Мовознавчі студії, 91-95, 2011
1*2011
Туранли, Фергад Ґардашкан Оглу. Кримська війна у 1854-1856 роках: передісторія, дипломатія, документи
Актуальні питання сходознавства, славістики, україністики / Міжнародна …, 2010
1*2010
Туранли, Фергад Ґардашкан Оглу. Османсько-тюркська палеографія у контексті розвитку писемності
Туранли Фергад Ґардашкан Оглу. Османсько-тюркська палеографія у контексті …, 2009
1*2009
Туранли Ф. Ґ. До питання історії утворення сучасної Турецької держави
1*2003
Туранли, Фергад Ґардашкан Оглу. Джерела та особливості османської палеографії
1*2001
Development of Turkic Studies in Ukraine
T Ferhad
Journal of International Eastern European Studies 1 (1), 198‒214, 2019
2019
The military cooperation between the Crimean Khanate and the Zaporozhian Host in the second quarter of the XVIIth century
F Turanly
2019
Рукописні документи про чорноморський вектор дипломатичної діяльності гетьмана Богдана Хмельницького
ФҐО Туранли
2019
TURANLY F. (2019). THE MILITARY COOPERATION BETWEEN THE CRIMEAN KHANATE AND THE ZAPOROIZHIAN HOST IN THE SECOND QUARTER OF THE 17th CENTURY
Shidnoyevropeiskyi Istorychnyi Visnyk [East European Historical Bulletin …, 2019
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20