Ferhad Turanly / Фергад Туранли / ORCID iD: /0000-0003-4637-7121
Ferhad Turanly / Фергад Туранли / ORCID iD: /0000-0003-4637-7121
National University of Kyiv-Mohyla Academy / Національний університет «Києво-Могилянська академія»
Підтверджена електронна адреса в ukma.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Туранли, Ф. Тюркські джерела до історії України. К.: Видавництво Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України. К.: 2010. 368 с. (умов …
Видавництво Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С …, 2010
5*2010
Туранли, Фергад Ґардашкан Оглу. Козацька доба історії України в османсько-турецьких писемних джерелах (друга половина XVI-перша чверть XVIII століття): автореферат дисертації …
3*2017
Посольство гетьмана Б. Хмельницького до Багчесараю за даними літопису Сена'ї
ФҐО Туранли
32000
Ferhad Turanly, Development of the Ukrainian Cossacks and Activities of Dmytro Vyshnevetsky According to the Data from Turkish Written Sources and Historiography
2*2017
Туранли, Фергад Ґардашкан Оглу. Кримськотатарські писемні пам’ятки як джерело з історії України козацької доби
Україна-Туреччина: історія, політика, дипломатія, культура", В.І. Сергійчук …, 2015
2*2015
Туранли, Фергад Ґардашкан Оглу. Методологічні проблеми дослідження Османської історії
Спадщина Омеляна Пріцака і сучасні гуманітарні науки / Материали міжнародної …, 2009
2*2009
Туранли Фергад Ґардашкан Оглу. Козацький чинник у зовнішній політиці Високої Порти: встановлення українсько-кримського союзу середини XVII ст., його значення та наслідки
О Кемаль
Східний світ, 53-59, 2005
2*2005
Туранли, Ф. Еволюція турецького письма в світлі розвитку літературної мови
Східний світ, 148-155, 2003
2*2003
Туранли, Фергад Ґардашкан Оглу. Стосунки української козацької держави з Кримським ханством і Портою за османо-турецькими літописами
Східний світ, 82-90, 2014
1*2014
Туранли, Ф.Ґ. Східне питання: причини та наслідки Кримської війни (1854-1856 pp.) в турецькій історіографії
Східний світ, 47-54, 2011
1*2011
Туранли, Фергад Ґардашкан Оглу. Особливості написання давньотюркських текстів
Маґістеріум. Мовознавчі студії, 91-95, 2011
1*2011
Туранли, Фергад Ґардашкан Оглу. Архівні документи до історії України: проблема методології і дослідження
Вісник Львівського університету. Серія філологічна, 55-65, 2011
1*2011
Туранли, Фергад Ґардашкан Оглу. Кримська війна у 1854-1856 роках: передісторія, дипломатія, документи
Актуальні питання сходознавства, славістики, україністики / Міжнародна …, 2010
1*2010
Туранли, Фергад Ґардашкан Оглу. Османсько-тюркська палеографія у контексті розвитку писемності
Туранли Фергад Ґардашкан Оглу. Османсько-тюркська палеографія у контексті …, 2009
1*2009
Джерела та особливості османської палеографії
ФҐО Туранли
12001
Ф. Туранли (Туранли Фергад Ґардашкан Оглу), Історія династії Гіраїв у кримськотатарських і турецьких писемних джерелах та в історіографії
/ Тези доповідей міжнародної наукової конференції. м. Київ (16 травня 2019 р …, 2019
2019
Mehmet İnbaşi, About the session of Ferhat Turanly’s professorship, Eurasian Academy of Sciences Social Sciences Journal, Volume: 18, Published Online March 2018 …
Eurasian Academy of Sciences Social Sciences Journal, 1-6, 2018
2018
Reflection of the History of the Crimean Ulus in the Crimean-Tatar and Turkish written sources and historiography
F Turanly
2018
Turanly Ferhad, Reflection of the History of the Crimean Ulus in the Crimean-Tatar and Turkish written sources and Historiography / Concepts, Sources and Methodology in Eastern …
BOOK SERIES (1), 137-148, 2018
2018
Yücel Öztürk, About the session of Ferhat Turanly’s dissertation for a scientific degree of doctor of sciences (history), Eurasian Academy of Sciences Social Sciences Journal …
Eurasian Academy of Sciences Social Sciences Journal, 104-109, 2017
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20