Nataliia Pavlenchyk / Наталія Федорівна Павленчик
Nataliia Pavlenchyk / Наталія Федорівна Павленчик
ORCID 0000-0001-6164-5644. д.е.н., зав. каф. економіки та менеджменту
Підтверджена електронна адреса в ldufk.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Економіка підприємства: підручник
Горбонос, ФВ, Павленчик, НФ, Павленчик, АО
Знання, 2010
144*2010
Економіка підприємства
Горбонос ФВ, Павленчик НФ
Львів:[б. в.], 2004
64*2004
Еволюція розвитку аграрного ринку України
Н Павленчик
212008
Формування та функціонування ринку сільськогосподарської продукції : монографія
АОП Н.Ф. Павленчик
Львів, 2009
20*2009
Кооперация в аграрной сфере
ФВ Горбонос, ΗФ ПАВЛЕНЧИК
Аграрная наука, 10-12, 2003
162003
Кооперація в агробізнесі
Горбонос, ФВ, Янковська, ЛА, Павленчик, НФ, Павленчик, АО
Львів: Львів. ун-т бізнесу та права, 360, 2011
15*2011
Прогнозування обсягу пропозиції на ринку сільськогосподарської продукції в контексті процесу ціноутворення
НФ Павленчик
Економіка АПК, 64 – 72, 2012
112012
Організаційно-функціональна модель оптового ринку сільськогосподарської продукції на локальному рівні
ІК Ф. Горбонос, Н. Павленчик, А. Павленчик
Економіка АПК, 108 – 120, 2009
112009
Роль кооперації у розвитку аграрних відносин в Україні
НП Ф.Горбонос
Економіка АПК., 16-19, 2000
92000
Рынок сельскохозяйственной продукции
Н Павленчик
Научное наследие академика А.А. Никонова и проблемы современной аграрной …, 2014
82014
Теоретичні основи обгрунтування дефініції" ринок сільськогосподарської продукції"
Н Павленчик
8*2014
Кооперація в агробізнесі Львівської області
НФ Павленчик
ступеня канд. екон. наук: спец. 08.07. 02 «Економіка сільського госҮ …, 2003
7*2003
Improvement of the express diagnostics of the production activity of the enterprise taking into account the method of determining the optimal production programs in the …
R Skrynkovskyy, N Pavlenchyk, F Horbonos, T Protsiuk
Technology audit and production reserves 6 (4 (44)), 4-10, 2018
62018
Ринок сільськогосподарської продукції : методологічні та методичні основи формування і функціонування : монографія
НФ Павленчик
Львів : Ліга-Прес, 2014. – 392 с., 2014
6*2014
Ринок сільськогосподарської продукції : теорія та практика : Монографія
НФ Павленчик
Львів : Ліга-Прес, 2015. – 312 с., 2015
52015
Кооперативные принципы как носители и регуляторы внутренних отношений в кооперативе
ФВ Горбонос, НФ Павленчик
Никоновские чтения, 2013
52013
Реструктуризація економічного простору сільської територіальної одиниці як підґрунтя розвитку кооперації
ФВ Горбонос, НФ Павленчик
Житомирський національний агроекологічний університет, 2013
52013
Нормативно-правове забезпечення діяльності оптових ринків сільськогосподарської продукції
Н Павленчик
Аграрна економіка, 52-58, 2013
52013
Канали і способи реалізації сільськогосподарської продукції в ринкових умовах
АП Ф. Павленчик
Теорія і практика розвитку АПК, 281 – 288, 2006
52006
Кооперативний рух та псевдо кооперація
НП В. Гончаренко
Вісник ЛДАУ., 2001
52001
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20