Кюрчев Сергій Володимирович / Kiurchev Serhii
Кюрчев Сергій Володимирович / Kiurchev Serhii
Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного / Dmytro Motornyi Tavria
Подтвержден адрес электронной почты в домене tsatu.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
The study of mass loss intensity of plum fruits during storage
M Serdyuk, D Stepanenko, S Kurchev
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 42-49, 2016
7*2016
Linear and nonlinear relationship of wheat storage characteristics
S Kiurchev, V Verholantseva
Canadian Scientific Journal 1, 10-15, 2015
72015
Аналіз методів збільшення врожайності сільськогосподарських культур та вимоги до сепаруємого матеріалу
СВ Кюрчев, ОС Колодій
Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету …, 2012
72012
Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів. Практикум
ОВ Сушко, СВ Кюрчев
Мелітополь, ТОВ «Видавничий будинок ММД», 2010
72010
Обоснование высоконадежной конструкции силового соединения планетарного гидромотора
АИ Панченко, СВ Кюрчев, ПВ Обернихин, ДС Титов
Праці Таврійської державної агротехнічної академії 37, 83-97, 2006
72006
Development of the universal model of mechatronic system with a hydraulic drive
A Panchenko, A Voloshina, S Kiurchev, O Titova, D Onopreychuk, ...
Eastern-Еuropean journal of enterprise technologies 4 (7), 51-60, 2018
62018
Визначення індексу деформації клейковини пшениці за допомогою програми МАТНСАD
ВФ Ялпачик, СВ Кюрчев, ВО Верхоланцева
Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в …, 2015
62015
Методики исследования параметров сепаратора семян предложенного типа
СВ Кюрчев, АС Колодий
MOTROL. Сommission of motorszation and energetycs in agriculture 15 (2), 205-212, 2013
62013
Rafinuvalno-modyfikuvalnyi kompleks dlia aliuminiievykh splaviv [Refining and modifying complex for aluminium alloys]
NV Shyrokobokova, OA Mitiaiev, IP Volchok, SV Kiurchev, OS Kolodii
Patent UA, 2012
62012
Обоснование геометрических параметров вытеснителей, образованных циклоидальными кривыми
АИ Панченко, АА Волошина, АИ Засятько, СВ Кюрчев
Праці Таврійського державного агротехнологічного університету 9 (5), 61-67, 2009
62009
Изменение геометрических параметров распределительной системы при работе планетарной гидромашины
АИ Панченко, АА Волошина, СВ Кюрчев
Труды Таврической государственной агротехнической академии 2 (4), 61-65, 1998
61998
Результати дослідження раціональних розмірів вертикального аспіраційного каналу сепаратора насіння сільськогосподарських культур
СВ Кюрчев, ОС Колодій
Вісник Харківського національного технічного університету сільского …, 2014
52014
Визначення параметрів оптимізації процесу охолодження зерна
СВ Кюрчев, ВО Верхоланцева
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2015
42015
Багатокритеріальний аналіз існуючих сепараторів насіння із різним робочим агентом
СВ Кюрчев, ОС Колодій, АС Колодий
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2015
42015
Експериментальне визначення коефіцієнтів зносу Кu матеріалів плоских пар
ВБ Юдовинський, СВ Кюрчев, ОВ Пеньов, ЮП Мирненко
Праці Таврійського державного агротехнологічного університету 10 (2), 188-193, 2010
42010
Прогнозування ресурсу трибоспряжень мобільних сільськогосподарських агрегатів
ДП Журавель, ВБ Юдовинський, БВ Мітков, СВ Кюрчев
Тези доповіді Міжнародної науково-практичної конференції «Технічний прогрес …, 2008
42008
Прогнозування ресурсу трибоспряжень мобільних сільськогосподарських агрегатів
ДП Журавель, ВБ Юдовинський, БВ Мітков, СВ Кюрчев
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2008
42008
Materials science and metalworking
P Fedirko, V Krol, T Hutsol, S Kiurchev, L Mykhailova, A Rud, O Kaiafa, ...
Traicon, 2017
32017
Sunflower (Helianthus annuus L.) productivity under the effect of plant growth regulator in the conditions of insufficient moisture
O Yeremenko, S Kalenska, S Kiurchev, A Rud, O Chynchyk, O Semenov
Scientific achievements in agricultural engineering, agronomy and veterinary …, 2017
32017
Investigation of the respiration rate during storage of fruit vegetables under the influence of abiotic factors
O Priss, V Yevlash, V Zhukova, S Kiurchev, V Verkholantseva, I Kalugina, ...
EUREKA: Life Sciences 6, 10-15, 2017
32017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20