Подписаться
Сергій Кюрчев / Сергей Кюрчев / Serhii Kiurchev (ОRCID: 0000-0001-6512-8118)
Сергій Кюрчев / Сергей Кюрчев / Serhii Kiurchev (ОRCID: 0000-0001-6512-8118)
Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного / Dmytro Motornyi Tavria
Подтвержден адрес электронной почты в домене tsatu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Автоматичне управління процесами обробки металів різанням: методичний посібник з виконання лабораторних робіт для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності …
ОС Колодій, АС Колодий, СВ Кюрчев, СВ Кюрчев, ОВ Сушко, ...
Мелітополь: ТПЦ «Forward press», 2020
452020
Аналіз методів збільшення врожайності сільськогосподарських культур та вимоги до сепаруємого матеріалу
СВ Кюрчев, ОС Колодій
Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету …, 2012
252012
Development of the universal model of mechatronic system with a hydraulic drive
A Panchenko, A Voloshina, S Kiurchev, O Titova, D Onopreychuk, ...
Eastern-Еuropean journal of enterprise technologies 4 (7), 51-60, 2018
232018
Багатокритеріальний аналіз існуючих сепараторів насіння із різним робочим агентом
СВ Кюрчев, ОС Колодій, АС Колодий
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2015
232015
Технологічне обладнання для переробки продукції тваринництва: Лабораторний практикум
ВФ Ялпачик, ВФ Ялпачик, НП Загорко, НП Загорко, НО Паляничка, ...
212017
Анализ существующих способов и средств для сепарации семян
С Кюрчев, А Колодий
MOTROL. Сommission of motorszation and energetycs in agriculture 15 (2), 197-204, 2013
202013
Методики исследования параметров сепаратора семян предложенного типа
СВ Кюрчев, АС Колодий
MOTROL. Сommission of motorszation and energetycs in agriculture 15 (2), 205-212, 2013
182013
Sunflower (Helianthus annuus L.) productivity under the effect of plant growth regulator in the conditions of insufficient moisture
O Yeremenko, S Kalenska, S Kiurchev, A Rud, O Chynchyk, O Semenov
Scientific achievements in agricultural engineering, agronomy and veterinary …, 2017
152017
Theoretical background for increasing grip properties of wheeled tractors based on their rational ballasting
V Bulgakov, V Nadykto, S Kyurchev, V Nesvidomin, S Ivanovs, J Olt
Estonian Academic Agricultural Society, 2019
132019
The study of mass loss intensity of plum fruits during storage
M Serdyuk, D Stepanenko, S Kurchev
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 42-49, 2016
122016
Результати дослідження раціональних розмірів вертикального аспіраційного каналу сепаратора насіння сільськогосподарських культур
СВ Кюрчев, ОС Колодій
Вісник Харківського національного технічного університету сільского …, 2014
122014
Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів. Практикум
ОВ Сушко, СВ Кюрчев
Мелітополь, ТОВ «Видавничий будинок ММД», 2010
122010
Протитечійно-струминна гомогенізація молока : монографія
ГВ Дейнеченко, КО Самойчук, СВ Кюрчев, ВО Олексієнко, ...
112017
Linear and nonlinear relationship of wheat storage characteristics
S Kiurchev, V Verholantseva
Canadian Scientific Journal 1, 10-15, 2015
112015
Результаты исследования разработанного сепаратора семена с вертикальным аспирационным каналом
С Кюрчев, А Колодий
Motrol. Commission of Motorization and Energetics in Agriculture 16 (2), 169-175, 2014
102014
Research and changes in berries using technology of freezing during storage
S Kiurchev, V Verkholantseva, O Yeremenko, F Al-Nadzhar
Engineering for Rural Development, 2019
82019
Визначення індексу деформації клейковини пшениці за допомогою програми МАТНСАD
ВФ Ялпачик, СВ Кюрчев, ВО Верхоланцева
Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в …, 2015
82015
Формування смакових якостей плодів сливи під впливом абіотичних чинників
МЄ Сердюк, ДС Степаненко
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 4 (10 (76)), 2015
8*2015
Конструктивные особенности установки для охлаждения и сушки зерна активным вентилированием
СВ Кюрчев, ВА Верхоланцева
Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету 5 (1 …, 2015
72015
Вплив меркаптанів біопалива на водневе зношування поверхонь тертя
ДП Журавель, ВБ Юдовинский, СВ Кюрчев
Вісник Львівського НАУ 13 (2), 2009
72009
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20