Ревенко Олена
Ревенко Олена
ХНЭУ им. С. Кузнец
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
Податкова система
ЮБ Іванов, ВФ Тищенко, ОЄ Найденко, АО Єніна, ЄІ Котляров, ...
1772018
Стратегічне управління розвитком підприємства
ЄВ Вдовенко
302006
Стратегічне управління
СМ Тищенко, ТМ Хміль, СК Василик, ОВ Ревенко
Х.: Інжек, 2009
162009
Налоговый менеджмент. Продвинутый курс
ИА Майбуров, ЮБ Иванов, ЛН Васянина, СА Жернаков, ВВ Карпова, ...
ЮНИТИ-ДАНА, 2015
152015
Маркетингові аспекти управління у податкових органах
ОВ Ревенко
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 110-113, 2010
122010
Стратегія підприємства: підручник
ЮБ Іванов, ОМ Тищенко, ТМ ЧечетоваТерашвілі, ОВ Ревенко
Х.: ВД «ІНЖЕК, 2009
112009
Податкова система як засіб реалізації податкової політики держави в сучасних умовах
ОВ Ревенко
Вісник Національного університету цивільного захисту України. Серія …, 2014
102014
Стратегічне управління розвитком підприємства: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук
ОВ Ревенко
Харків, 2006.–153 с, 2006
102006
Сутність та роль податкової конкуренції в сучасних умовах
ЮБ Іванов
Конкурентоспроможність: проблеми науки та практики:[монографія/під ред …, 2009
82009
Імідж та соціальна відповідальність податкових органів
ОВ Ревенко, ТВ Ревенко
Державне будівництво [Електрон. видання], 2012
52012
Стратегічні та тактичні аспекти податкового менеджменту
ОВ Ревенко, ТВ Ревенко
Теорія та практика державного управління, 261-270, 2013
42013
Податкові аспекти забезпечення конкурентоспроможності національної економіки
ЮБ Іванов, ОВ Ревенко
Науковий вісник НУ ДПС України.–Ірпінь, 76-82, 2009
42009
Соціальна відповідальність бізнесу: стратегічний та інвестиційний аспекти
ІЯ Іпполітова, ОВ Ревенко
22020
Удосконалення менеджменту в органах ДПС як фактор забезпечення ефективності податкової політики
ОВ Ревенко, ТВ Ревенко
Теорія та практика державного управління, 258-266, 2012
22012
Вплив податкової конкуренції на соціально-економічні процеси в країні: переваги та недоліки
ОВ Ревенко, ЛО Рисікова
Теорія та практика державного управління, 242-247, 2012
22012
Особливості формування податкової стратегії підприємства
ОВ Ревенко
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля …, 2007
22007
Обґрунтування напрямів стратегічного розвитку на основі оцінки внутрішнього середовища підприємства
ОВ Ревенко
Коммунальное хозяйство городов, 316-321, 2005
22005
Бюджетно-податкові фактори, що визначають конкурентоспроможність та економічне зростання регіонів
ОВ Ревенко, НВ Михасьова
Бізнес Інформ, 94-99, 2014
12014
Особливості формування базової моделі державного службовця
ОВ Ревенко, ТВ Ревенко
Державне будівництво, 2014
12014
Вплив екологічних та соціальних аспектів податкової політики на якість життя населення
ОВ Ревенко, АО Рудюк
Экология и промышленность, 28-33, 2013
12013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20