Олена Вячеславівна Москаленко
Олена Вячеславівна Москаленко
ХНПУ імені Г.С.Сковороди, д.ю.н., професор, завідувачка кафедри цивільно-правових дисциплін і
Підтверджена електронна адреса в hnpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Аксіологічні основи формування загальної культури студентів вищих технічних навчальних закладів
ОВ Картавих
ОВ Картавих.–Харк. держ. пед. ун-т ім. ГС Сковороди, 2002
242002
Основні засади загальнообов’язкового державного соціального страхування в умовах ринкової економіки: монографія
ОВ Москаленко
Х.: Юрайт 400, 2012
182012
Правовідносини із загальнообов’язкового державного соціального страхування
ВВ Андріїв, ОВ Москаленко
Х.: ФІНН, 18, 2011
172011
Принципи соціального страхування в сучасних умовах господарювання
ОВ Москаленко
ГС Сковороди, 2013
82013
Перспективи кодифікації законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування
ОВ Москаленко
Актуальні проблеми права: теорія і практика, 393-400, 2013
52013
Загальнокультурна підготовка студентів технічних вищих навчальних закладів освіти
ОВ Картавих
Проблеми сучасного мистецтва і культури: Зб. наук. праць.–К.: Логос, 68-72, 2001
52001
Європейські стандарти соціального страхування
ОВ Москаленко
Право та інноваційне суспільство, 2013
42013
Засоби формування духовної культури особистості
ОВ Картавих
Проблеми сучасного мистецтва і культури, 76-81, 2001
42001
Прожитковий мінімум–базовий державний соціальний стандарт
ОВ Москаленко
Право та державне управління, 48-51, 2013
32013
Міжнародні стандарти у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування
ОВ Москаленко
Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету …, 2012
32012
Принцип солідарності та субсидування в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування
ОВ Москаленко
Вісник Одеського національного університету, 84и90, 2011
32011
Взаємодія суб’єктів і об’єктів педагогічного процесу
ОВ Картавих
Теорія і практика управління соціальними системами: Щоквартальний науково …, 2001
32001
Принцип диспозитивності у кримінальному процесі України
ОВ Москаленко
Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету …, 2016
22016
Щодо змісту засади розумних строків у кримінальному судочинстві
ОВ Москаленко, ЛВ Півненко
Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету …, 2015
22015
Основні засади соціального страхування в сучасних умовах
ОВ Москаленко
Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету …, 2011
22011
Загальнокультурна пiдготовка студентiв технiчних вищих навчальних закладiв освiти
ОВ Картавих
22001
До визначення поняття та природи соціальних ризиків у праві соціального забезпечення
ГО Яковлєва
Право та інновації, 49-53, 2018
12018
Підстави виникнення правовідносин із загальнообов’язкового державногосоціального страхування на випадок безробіття
АС Горобець
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія …, 2017
12017
Проблеми застосування норм соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності
Г Трунова
Юридична Україна, 52-59, 2016
12016
До питання про правові витоки соціального страхування населення в Україні
О Москаленко
Вісник Національної академії правових наук України, 81-91, 2014
12014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20