Бесклінська О.П.(Бесклинская Елена/Elena Beskliskaya)
Бесклінська О.П.(Бесклинская Елена/Elena Beskliskaya)
Київський національний лінгвістичний університет
Підтверджена електронна адреса в knlu.kiev.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
О скорости сходимости некоторых оценок параметров стационарных гауссовских случайных процессов.
Бесклинская, Майборода
Теория вероятностей и мат.стат., 13-19, 1990
61990
Інтерактивні технології при вивченні математичних дисциплін у вищих навчальних закладах [Електронний ресурс]
ОП Бесклінська
Режим доступу: http://www. knlu. kiev. ua/ua/c_inf/conf/02_Besklinska. pdf, 0
6
Використання мультимедійних засобів візуалізації даних у професійній підготовці майбутніх менеджерів
К Бесклінська
Інформаційні технології в освіті та науці: Збірник наукових праць, 115-118, 2018
2*2018
Застосування мобільних телекомунікаційних пристроїв у викладанні математики.
Бесклінська
Педагогічний процес: теорія і практика. Збірник наукових праць., 27-37, 2012
22012
On the rate of convergence of centrain estimators of the parameters of stationary Gaussian random processes.
Besklinskaya, Maiboroda
Theor.Probability and Math.Statist., 13-19, 1991
2*1991
Сходимость в нормах пространства Орлича и теоремы Леви-Бакстера
К Бесклинская
Теория вероятностей и математическая статистика, 3-6, 1986
21986
Використання засобів візуалізації для створення електронних осві-тніх ресурсів у процесі навчання математичних дисциплін у за-кладах вищої освіти.
ОП Бесклінська, ТІ Коваль
Information Technologies and Learning Tools 77 (3), 145-161, 2020
2020
Використання сервісу ThingLink для навчання математичних дис-циплін у системі дистанційного навчання Moodle
ОП Бесклінська
Інформаційні технології в освіті та нау-ці, 34-38, 2019
2019
Теорія і практика проектування мультимедійних електронних освітніх ресурсів професійної підготовки майбутніх викладачів іноземних мов
ОФ Бондаренко, ОВ Матвієнко, ТІ Коваль, МІ Соловей, ВВ Кудіна, ...
Вид. центр КНЛУ, 2017
2017
Використання системи Moodle під час вивчення математичних дисциплін
Ш Бесклінська, Сривкова
П’ята міжнародна науково-практична конференція «Moodle Moot Ukraine 2017 …, 2017
2017
Залучення додаткових інтернет-ресурсів у систему Moodle
Бесклінська
Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Збірник наукових праць,, 50-57, 2017
2017
Використання технологій статистичних обчислень у гуманітарних дослідженнях
Бесклінська
Іноземні мови 2 (86), 48–53, 2016
2016
До питання компетентності експерта в системах підтримки колективних рішень.
К Качанов
Проблеми інформатизації. Тези доповідей четвертої міжнародної науково …, 2015
2015
Особливості створення електронних курсів з математичних дисциплін у системі дистанційного навчання Moodle
МЮ Бубнова
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у …, 2012
2012
ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ЦИКЛУ МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН СТУДЕНТАМИ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ
О Бесклінська, Д Власов, Г Волошина, Н Каліцька, Г Коберник, ...
ВІСНИК, 2011
2011
Застосування інформаційних технологій для підвищення якості навчання математичним дисциплінам.
К Юрий
Педагогічний процес: Теорія і практика., 36-43, 2008
2008
З ДОСВІДУ ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИКИ ЗА УМОВ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
ОП Бесклінська, ЮА Комаров
2006
Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики (Т. 3: Теорія та методика навчання інформатики)
СВ Артюшенко, НВ Моісеєнко, ОП Бесклінська, СІ Міхневич, МП Білан, ...
Видавничий відділ КДПУ, 2001
2001
ДО ПИТАННЯ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ КОМП’ЮТЕРНИМ ІНФОРМАЦІЙНИМ ТЕХНОЛОГІЯМ
ОП Бесклінська, СІ Міхневич
Теория и методика обучения математике, физике, информатике 1 (3), 008-014, 2001
2001
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–19