Володимир Олексенко
Володимир Олексенко
Херсонський державний університет, факультет філології та журналістики, кафедра соціальних комунікацій
Подтвержден адрес электронной почты в домене ksu.ks.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Словотвірні категорії іменника
ВП Олексенко
Херсон: Айлант, 130-168, 2005
622005
Словотвірні категорії суфіксальних іменників: Монографія
ВП Олексенко
Херсон: Айлант, 202, 2001
312001
Формування професійного іміджу сучасного вчителя
ВП Олексенко
72015
Словотворення в умовах глобалізації: nomina actionis із за позиченим формантом-ація,-ізація/-изація
ВП Олексенко
Вісник ОНУ. Сер.: Філологія 19, 96-103, 2014
52014
Мовознавчі погляди Івана Огієнка в контексті розвитку української лінгвістичної думки ХХ сторіччя
ВП Олексенко
Іван Огієнко і сучасна наука та освіта. Серія: Філологічна, 150-162, 2016
42016
Експресивно забарвлена лексика в романі І. Багряного «Сад Гетсиманський»
ВП Олексенко, К Лисюк
42012
Функції детермінологічної лексики у творах херсонських поетів
ВП Олексенко
Філологічні студії. Науковий вісник Криворізького державного педагогічного …, 2011
42011
Мовна гра як засіб сленгового словотворення
СА Мартос, ВП Олексенко
42008
ДУПЛЕКСИВ ЯК ОДИН З ОСНОВНИХ СПОСОБІВ РЕАЛІЗАЦІЇ СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧНОГО СИНКРЕТИЗМУ У МЕЖАХ ПРОСТОГО РЕЧЕННЯ
ВП Олексенко
32011
ФУНКЦІЙНО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ СИНОНІМІВ У РОМАНІ ЛІНИ КОСТЕНКО «МАРУСЯ ЧУРАЙ»
ВП Олексенко
3
Мовні засоби евфемізації в сучасній українській прозі
ВП Олексенко
Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки, 328-334, 2012
22012
Іменники-новотвори у прозі Юрія Андруховича
ВП Олексенко
22010
Суфікси іншомовного походження як виразники граматичної предметності
ВП Олексенко
Вид-во СумДУ, 2009
22009
Дериваційна ономасіологія як новий напрям у теорії номінації
В Олексенко
Наукові записки.–Випуск 23.–Серія: Філологічні науки (мовознавство …, 2000
22000
Функціонально-семантичне поле неозначеної кількості в українській мові (на матеріалі творів І. Я Франка)
НМ Попович
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Філологія. Одеса, 57-60, 2018
12018
Структурно-семантична організація рекламного тексту.
V Oleksenko
Граматичні студії, 106-113, 2017
12017
Композити nomina agentis у сучасній українській мові
ВП Олексенко
12014
Інноваційна лексика української мови з препозитивним компонентом-грецизмом: функційно-семантичний аспект.
VP Oleksenko
Вісник Донецького національного університету Серія Б. Гуманітарні науки, 183-193, 2014
12014
Суфіксальна універбація в контексті усного мовлення
ВП Олексенко
12010
Функційно-стилістичні особливості синонімів у творах Уласа Самчука
ВП Олексенко, ОВ Рембецька
12010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20