Володимир Олексенко
Володимир Олексенко
Херсонський державний університет, факультет філології та журналістики, кафедра соціальних комунікацій
Підтверджена електронна адреса в ksu.ks.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Словотвірні категорії іменника
ВП Олексенко
Херсон: Айлант, 130-168, 2005
702005
Словотвірні категорії суфіксальних іменників: Монографія
ВП Олексенко
Херсон: Айлант, 202, 2001
352001
Формування професійного іміджу сучасного вчителя
ВП Олексенко
112015
Словотворення в умовах глобалізації: nomina actionis із за позиченим формантом-ація,-ізація/-изація
ВП Олексенко
Вісник ОНУ. Сер.: Філологія 19, 96-103, 2014
52014
Експресивно забарвлена лексика в романі І. Багряного «Сад Гетсиманський»
ВП Олексенко, К Лисюк
52012
Функції детермінологічної лексики у творах херсонських поетів
ВП Олексенко
Філологічні студії. Науковий вісник Криворізького державного педагогічного …, 2011
52011
ДУПЛЕКСИВ ЯК ОДИН З ОСНОВНИХ СПОСОБІВ РЕАЛІЗАЦІЇ СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧНОГО СИНКРЕТИЗМУ У МЕЖАХ ПРОСТОГО РЕЧЕННЯ
ВП Олексенко
52011
Мовна гра як засіб сленгового словотворення
СА Мартос, ВП Олексенко
52008
Мовознавчі погляди Івана Огієнка в контексті розвитку української лінгвістичної думки ХХ сторіччя
ВП Олексенко
Іван Огієнко і сучасна наука та освіта. Серія: Філологічна, 150-162, 2016
42016
Структурно-семантична організація рекламного тексту.
V Oleksenko
Граматичні студії, 106-113, 2017
32017
Мовні засоби евфемізації в сучасній українській прозі
ВП Олексенко
Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки, 328-334, 2012
32012
ФУНКЦІЙНО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ СИНОНІМІВ У РОМАНІ ЛІНИ КОСТЕНКО «МАРУСЯ ЧУРАЙ»
ВП Олексенко
3
Інноваційна лексика української мови з препозитивним компонентом-грецизмом: функційно-семантичний аспект
ВП Олексенко
Вісник Донецького національного університету. Сер. Б: Гуманітарні науки, 183-193, 2014
22014
Іменники-новотвори у прозі Юрія Андруховича
ВП Олексенко
22010
Жанрово-стильові особливості педагогічного дискурсу Василя Сухомлинського
ВП Олексенко
Збірник наукових праць «Педагогічні науки», 19-23, 2009
22009
Суфікси іншомовного походження як виразники граматичної предметності
ВП Олексенко
Вид-во СумДУ, 2009
22009
Самостійна робота студентів–один із важливих чинників розвитку особистості
ВП Олексенко
Збірник наукових праць «Педагогічні науки», 182-185, 2007
22007
Дериваційна ономасіологія як новий напрям у теорії номінації
В Олексенко
Наукові записки.–Випуск 23.–Серія: Філологічні науки (мовознавство …, 2000
22000
ПОВТОР У ПОЕТИЧНОИУ МОВЛЕННІ Л. КОСТЕНКО І В. СИМОНЕНКА
ВП Олексенко
2
ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНИЙ СТАТУС ПОРІВНЯЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ У ТВОРАХ УЛАСА САМЧУКА
ВП Олексенко
2
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20