Chupyr Olena (Чупир Олена)
Chupyr Olena (Чупир Олена)
Academy of Labour, Social Relations and Tourism
Підтверджена електронна адреса в socosvita.kiev.ua
НазваПосиланняРік
Тенденції розвитку машинобудівного комплексу України: сучасний стан і перспективи
ОМ Чупир
Вісник економіки транспорту і промисловості, 2013
142013
Фактори економічного зростання та розвитку національної економіки
ВЛ Дикань, ОМ Чупир
Вісник економіки транспорту і промисловості, 15-22, 2011
102011
Інтегрований інвестиційно-інноваційний процес групи підприємств: сутність та послідовність реалізації
ОМ Чупир
Маркетинг і менеджмент інновацій, 215-219, 2012
42012
Проблеми та нові принципи функціонування будівельної сфери залізничного транспорту України [Електронний ресурс]
ОМ Чупир
Режим доступу: http://www. economy. nayka. com. ua, 2012
42012
Кваліметрична оцінка діяльності управлінського персоналу будівельної організації
ОМ Чупир
Вісник економіки транспорту та промисловості, 321-325, 2011
42011
Планування витрат на соціальний розвиток колективу підприємства згідно кількісного визначення соціальних пріоритетів
ОМ Чупир
Вісник економіки транспорту і промисловості, 232-234, 2009
42009
Основні елементи процесу стратегічного управління розвитком підприємства з урахуванням потенціалу підприємства та мінливих факторів макро-та мікросередовища
ОМ Чупир, ЯА Ямантаєва
Режим доступу до статті: http://www. nbuv. gov. ua/portal/natural/Nvb …, 0
4
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ (НОВИЙ ПОГЛЯД)
МВ ВІНІЧУК, ЛЛ КОВАЛЬСЬКА, КІ ОКСЕНЮК, АБ КОНДРАШИХІН, ...
Общество с ограниченной ответственностью «Издательство Типография «Ариал …, 2014
22014
ОРієНТИРИ РОЗВИТКУ ШВИДКіСНИХ МАГіСТРАЛЕЙ В УКРАїНі
ОМ Чупир
Вісник економіки транспорту і промисловості, 2013
22013
Дослідження сутності розвитку будівельного потенціалу підприємств
ОМ Чупир
Комунальне господарство міст, 102-106, 2012
22012
Будівельний потенціал залізничного транспорту в контексті формування підґрунтя стійкого розвитку національної економіки: монографія
ОМ Чупир
Х.: УкрДАЗТ, 2012
22012
Управління розвитком будівельного потенціалу залізничного транспорту з позиції системно-інтеграційного підходу
ОМ Чупир
Вісник економіки транспорту і промисловості, 2012
22012
Система та організаційно-економічний механізм управління розвитком будівельного потенціалу залізничного транспорту України
О Чупир
Збірник наукових праць Державного економіко–технологічного університету …, 2012
22012
АНАЛІЗ ІНСТРУМЕНТІВ МАРКЕТИНГОВОЇ КОМУНІКАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА В СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЇ
ОМ Чупир, ОЄ Сичова
Вісник економіки транспорту і промисловості, 2017
12017
Розробка стратегії розвитку будівельного потенціалу підприємств залізничного транспорту
ОМ Чупир
Вісник економіки транспорту і промисловості, 2012
12012
Стратегічне управління розвитком залізничного транспорту України
ОМ Чупир
Вісник економіки транспорту і промисловості, 2012
12012
Теоретичні положення забезпечення цінності будівельного потенціалу залізничного транспорту
ОМ Чупир
ВІСНИК, 182, 2012
12012
Вибір стратегічних альтернатив розвитку будівельного потенціалу залізничного транспорту
ОМ Чупир
Маркетинг і менеджмент інновацій, 220-226, 2012
12012
Дослідження системи управління соціальними процесами на підприємстві та стратегії управління соціальним розвитком його колективу
ОМ Чупир
Вісник економіки транспорту і промисловості—2010.—Вип 29, 418-421, 0
1
ШЛЯХИ ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНИХ ПРОЕКТІВ ЗАЛІЗНИЧНОЇ ГАЛУЗІ
ОМ Чупир, ЄО Бурлака
Молодий вчений 44 (4.4), 120, 2017
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20