Подписаться
Юлія Чебанова / Юлия  Чебанова / Yuliia Chebanova(orcid.org/0000-0001-8748-9627)
Юлія Чебанова / Юлия Чебанова / Yuliia Chebanova(orcid.org/0000-0001-8748-9627)
Таврійський державний агротехнологічний університет / Tavria State Agrotechnological University
Подтвержден адрес электронной почты в домене tsatu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Общая характеристика сельскохозяйственных ландшафтов Запорожской области (Украина)
ЮВ Чебанова
Кишоварз : теорет. и науч.-практ. журнал / Таджикский аграрный ун-т им. Ш …, 2017
42017
Огляд досліджень ландшафтів Запорізької області
ЮВ Чебанова
Біоресурси і природокористування : наук. журнал / Національний університет …, 2017
42017
Modern state of natural landscape complexes of Zaporizhzhya area
V Lysenko, Y Chebanova
TEKA. Commission of motorization and energetics in agriculture 3 (16), 101-108, 2016
42016
Сучасний екологічний стан земель Запорізької області внаслідок сільськогосподарського використання
ЮВ Чебанова
Таврійський науковий вісник: наук. журнал / ХДАУ; гол. ред. Ю. Є. Кирилов …, 2016
32016
Problems of soil evaluation in Zaporizhia Region in the modern assessment of land resources
L Datsenko, M Hanchuk, N Tarusova, Y Chebanova, V Shcherbyna, ...
22019
Загальна характеристика натуральних ландшафтних комплексів Запорізької області
В Лисенко, Ю Чебанова
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2018
22018
Кліматичні зміни, як передумови небезпеки ерозії ґрунтів Запорізької області
ЮВ Чебанова
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна Серія …, 2018
22018
Загальна характеристика селітебних, дорожніх та лісових ландшафтів Запорізької області
ЮВ Чебанова
Вісник Житомирського національного агроекологічного університету, 211-216, 2017
22017
Методи підвищення ефективності самостійної роботи здобувачів вищої освіти агротехнологічного закладу вищої освіти в умовах дистанційного навчання
ГГ Тараненко, ГГ Тараненко, ІЄ Іванова, ИЕ Иванова, ЮВ Чебанова, ...
ТДАТУ, 2020
12020
Траєкторія розвитку «soft skills» у студентів факультету агротехнологій та екології як один з важливих чинників формування професійних навичок молоді
ІЄ Іванова, ИЕ Иванова, ОП Прісс, ОП Присс, ГГ Тараненко, ...
ТДАТУ, 2020
12020
ОБОСНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ АНТРОПОГЕННОЙ НАГРУЗКИ И ПРЕОБРАЗОВАННОСТИ ЛАНДШАФТОВ ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ:(УКРАИНА)
YV Chebanova
Proceedings of the YSU C: Geological and Geographical Sciences 52 (2 (246 …, 2018
12018
Результати еколого-ландшафтознавчого аналізу ключових ділянок Запорізької області
ЮВ Чебанова
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Географічні …, 2018
12018
Модель еколого-ландшафтознавчого дослідження регіональної системи природокористування Запорізької області
ЮВ Чебанова, ЮВ Чебанова, ВІ Лисенко, ВИ Лысенко
12018
Дегуміфікація як прояв несприятливих процесів у межах Запорізької області
ВІ Лисенко, ВИ Лысенко, ЮВ Чебанова, ЮВ Чебанова
12018
The role of land management and cartographic works in the implementation of ecological certification of agricultural landscapes
L Datsenko, M Hanchuk, Y Chebanova, S Kolomiets, I Lezhenkin
International Conference of Young Professionals «GeoTerrace-2021» 2021 (1), 1-5, 2021
2021
Опис до патенту на корисну модель№ 146101" Пристрій налагоджування оптичної системи люмінесцентного мікроскопа"
СІ Мовчан, СИ Мовчан, ЛМ Даценко, ЛН Даценко, ЮВ Чебанова, ...
Державне підприємство" Український інститут інтелектуальної власності", 2021
2021
Аналіз результатів соціологічних опитувань магістрантів 2021 р. що ідентифікують рівень їх ставлення до деяких аспектів впровадження студоцентрованого навчання за спеціальністю …
ВВ Щербина, ВВ Щербина, ЮВ Чебанова, ЮВ Чебанова, ММ Ганчук, ...
ТДАТУ, 2021
2021
Соціологічне опитування здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 101-Екологія на предмет відповідності освітнього процесу принципам …
ВП Скиба, ВП Скиба, ВВ Щербина, ВВ Щербина, ЮВ Чебанова, ...
ТДАТУ, 2021
2021
Аналіз результатів анкетних опитувань студентів бакалаврату 2021 р. що визначають деякі особливості реалізації студоцентрованого навчання за спеціальністю 101–Екологія у ТДАТУ
ГО Тишковець, ВВ Щербина, ВВ Щербина, ЮВ Чебанова, ...
ТДАТУ, 2021
2021
Відповідність навчання здобувачів вищої освіти на ОПП «Екологія» принципам академічної свободи із врахуванням результатів анкетних опитувань студентів бакалаврату
ММ Ганчук, МН Ганчук, ВВ Щербина, ВВ Щербина, ЮВ Чебанова, ...
ТДАТУ, 2021
2021
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20