Яворська-Скрабут Ірина Михайлівна _ Iryna Yavorska-Skrabut
Яворська-Скрабут Ірина Михайлівна _ Iryna Yavorska-Skrabut
Тернопільський національний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського
Підтверджена електронна адреса в tdmu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Cтруктурна перебудова компонентів паренхіми та судин великих слинних залоз щурів при експериментальній гіперглікемії
ІМ Яворська-Скрабут
Таврический медико-биологический вестник, 257-260, 2013
42013
Influence of induced carcinogenesis on biological markers of endotoxemia
NY Lisnychuk, IY Andriichuk, SY Ya, MV Stravska, SI Yavorska
Мир медицины и биологии, 2018
22018
Structural rebuilding of salivary glands parenchyma components and vessels at experimental hyperglycemia in rats
IM Yavorska-Skrabut
Scientific journal Tavricheskiy Mediko-Biologicheskiy Vestnik 16 (1), 257-260, 2013
22013
Morphological changes of parenchyma and vessels of salivary glands during streptozocin-induced diabetes
IM Yavorska-Skrabut
Zbior raportow naukowych: Aktualne naukowe badania. Od teorii do praktyki, 80-82, 0
2
IMMUNOHISTOCHEMICAL STUDY OF THE BCL-2 GENE EXPRESSION IN THE WHITE RATS’SPLEEN TISSUE IN CONDITIONS OF INDUCED ONCOGENESIS
NY Lisnychuk, IY Andriichuk, ZM Nebesna, KS Volkov, MY Stravska, ...
World of Medicine and Biology 15 (67), 155-158, 2019
12019
The role of leptin in obesity induced nitrooxidative stress and endothelial dysfunction-nanomedical approach
M Korda, S Yavorska, T Yaroshenko, O Ostrivka, S Pidruchna, N Suslova, ...
Pharmacia 23 (2), 215-220, 2010
12010
PECULIARITIES OF STRUCTURAL ORGANIZATION AND BLOODSTREAM OF PAROTID GLANDS OF WHITE RATS IN THE NORM
IM Yavorska-Skrabut, SI Yavorska
Тернопільський державний медичний університет ім. ІЯ Горбачевського, 2018
2018
Особливості структурної організації та кровоносного русла привушних залоз білих щурів у нормі
ІМ Яворська-Скрабут, СІ Яворська
Вісник наукових досліджень, 121-124, 2018
2018
Influence of carbon tetrachloride on the condition of free radical processes of rats’ organism and morphological changes in the colon
AM Pryshlyak, SI Yavorska, ТК Holovatа, BY Reminetskyy
Ternopil National Medical University, 2017
2017
Особливості морфологічних змін та функціонального стану нирок щурів при експериментальному ураженні підшлункової залози
СІ Яворська, АЄ Мудра, ІМ Яворська-Скрабут, ОВ Твердохліб
Буковинський медичний вісник, 120-122, 2017
2017
PECULIARITIES OF MORPHOLOGICAL CHANGES AND FUNCTIONAL STATE OF THE KIDNEYS OF RATS WITH EXPERIMENTAL DAMAGE OF PANCREAS
SI Yavorska, AE Mudra, IM Yavorska-Skrabut, OV Tverdohlib
Буковинський медичний вісник 21 (2 (82) p. 2), 120-122, 2017
2017
Morphofunctional reorg anisation of intraorg an vessels of rat’s large salivary glands in the experimental diabetes mellitus
IM Yavorska-Skrabut
Medical and Clinical Chemistry, 99-103, 2016
2016
Ultrastructural changes of parotid and submandibular glands of rats in streptozotocin-induced diabetes mellitus
I Yavorska-Skrabut, I Herasymyuk, K Volkov, A Hantimurov
European Journal of Biomedical and Pharmaceutical Sciences, 342-346, 2016
2016
морфофункціональна реорганізація інтраорганних Судин великих Слинних залоз щурів при екСпериментальніЙ гіперглікемії
ІМ Яворська-Скрабут
Медична та клінічна хімія, 99-103, 2016
2016
Cтруктурно-просторова перебудова судинного русла великих слинних залоз щурів за умов експериментальної гіперглікемії
ІМ Яворська–Скрабут, ІЄ Герасимюк, СІ Яворська
Вісник наукових досліджень, 117-120, 2015
2015
Динаміка морфометричних змін структур великих слинних залоз щурів за умов експериментальної гіперглікемії
ІМ Яворська-Скрабут, ІЄ Герасимюк
Галицький лікарський вісник, 100-102, 2013
2013
Розвиток імунокомплексних порушень у гостру фазу стрептозотоцинового діабету
ІМ Яворська, НЄ Лісничук, СІ Яворська
Медична хімія, 221-221, 2011
2011
ДИНАМІКА ЗМІН БІОХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ КРОВІ ТА СТРУКТУР КІРКОВОЇ РЕЧОВИНИ НИРОК БІЛИХ ЩУРІВ ЗА УМОВ ТОКСИЧНОГО УРАЖЕННЯ ПЕЧІНКИ
SI Yavorska, NY Lisnychuk, TY Yaroshenko, BY Reminetskyy, ...
Medical and Clinical Chemistry, 66-71, 0
ДИНАМІКА ЗМІН ПОКАЗНИКІВ ЦИТОКІНОВОГО ПРОФІЛЮ У ТВАРИН З ГОСТРИМ ПОШИРЕНИМ ПЕРИТОНІТОМ НА ТЛІ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ
IY Dziubanovskyi, BM Verveha, SR Pidruchna, NA Melnyk, SI Yavorska
Medical and Clinical Chemistry, 61-66, 0
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–19