Подписаться
Архипенко Костянтин Миколайович ; Arkhypenko Kostyantyn ; K Arkhypenko
Архипенко Костянтин Миколайович ; Arkhypenko Kostyantyn ; K Arkhypenko
Національний університет "Одеська морська академія"
Подтвержден адрес электронной почты в домене onma.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Произвольно ориентированные трещины в неоднородной анизотропной плоскости
АФ Кривой, КН Архипенко
Теорет. и прикл. механика, 29-35, 2003
62003
Тріщина, що виходить на лінію з’єднання двох різних анізотропних півплощин
ОФ Кривий, КМ Архипенко
Математичні методи та фізико-механічні поля 48 (3), 110-116, 2019
42019
Міжфазна балка при різних типах контактної взаємодії з неоднорідною анізотропною площиною
КМ Архипенко, ОФ Кривий
Машинознавство, 2008
42008
Some boundary-value problems for anisotropic quarter plane
OFK K M Arkhypenko
IOP Conf. Series: Journal of Physics: Conf. Series 991, 1-7, 2018
12018
Some boundary value problems for anisotropic quarter plane
ОK К Arkhypenko
TOPICAL PROBLEMS OF CONTINUUM MECHANICS, October 2–7, 2017, Tsaghkadzor, Armenia, 2017
12017
Interphase Inclusion and Crack in an Inhomogeneous Anisotropic Plane
K Arkhypenko, O Kryvyi
Proceedings of the Second International Conference on Theoretical, Applied …, 2019
2019
Arbitrary Oriented Defects in Anisotropic Quarter Plane
OK Kostyantyn Arkhypenko
International Conference on Theoretical, Applied and Experimental Mechanics …, 2018
2018
МІЖФАЗНА ТРІЩИНА З ЗОНАМИ КОНТАКТУ В АНІЗОТРОПНІЙ НЕОДНОРІДНІЙ ПЛОЩИНІ
ОК Костянтин Архипенко
Сучасні проблеми механіки та математики. Інститут прикладних проблем …, 2018
2018
ЗМІШАНІ ЗАДАЧІ ТЕОРІЇ ПРУЖНОСТІ ДЛЯ АНІЗОТРОПНОЇ ЧЕТВЕРТЬ ПЛОЩИНИ
КА О Кривий
IV Міжнародна наукова конференція "Сучасні проблеми механіки", Київ 2017, 46, 2017
2017
SOME BOUNDARY PROBLEMS FOR ANISOTROPIC QUARTER-PLANE
KM Arkhypenko, OF Kryvyi
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕХАНИКИ СПЛОШНОЙ СРЕДЫ, 145-146, 2017
2017
Деякі крайові задачі для анізотропної чверть площини
КМА О. Ф. Кривий
Вісник Київськ. нац. у-ту ім. Т. Шевченка, Серія фіз.-мат. науки №3, 95-99, 2017
2017
Прямолінійний стрінгер, що виходить на лінію з’єднання анізотропних півплощин
ОК Костянтин Архипенко
Сучасні проблеми термомеханіки. Збірник наукових праць, 147-149, 2016
2016
Тріщина та включення за умов повного зчеплення в кусково-однорідній анізотропній площині
КМ Архипенко, ОФ Кривий
Вісник Одеського національного університету. Математика. Механіка, 97-104, 2013
2013
Міжфазні тріщина та включення в умовах гладкого контакту у неоднорідній анізотропній площині
KN Arkhipenko, OF Kryviy
Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій, 3-9, 2012
2012
Міжфазна балка при різних типах контактної взаємодії з неоднорідною анізотропною площиною
О Кривий, К Архипенко
Машинознавство, 16-21, 2008
2008
МІЖФАЗНА БАЛКА ПРИ МІШАНИХ УМОВАХ З ВІДШАРУВАННЯМ У НЕОДНОРОДНІЙ ОРТОТРОПНІЙ ПЛОЩИНІ
КМ Архипенко, ОФ Кривий
Теорія і практика процесів. Подрібнення, розділення, змішування і ущільнення …, 2008
2008
МІЖФАЗНА БАЛКА У НЕОДНОРОДНІЙ ОРТОТРОПНІЙ ПЛОЩИНІ
КМ Архипенко, ОФ Кривий
Теорія і практика процесів. Подрібнення, розділення, змішування і ущільнення …, 2006
2006
Міжфазна балка у неоднорідній анізотропній площині
ОФ Кривий, КМ Архипенко
Вісник Дніпопетр. ун-ту. Сер.: Механіка 2 (9), 59-66, 2005
2005
Особенности поля напряжений возле произвольно ориентированных трещин и включений в неоднородной анизотропной плоскости
А Кривой, К Архипенко
Теорет. и прикладная механика, 106-113, 2005
2005
Особливості поля напружень біля тріщин і включень в кусково – однорідній анізотропній площині
О Кривий, К Архипенко
Машинознавство, 24-28, 2005
2005
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20