Висоцька Наталя, Высоцкая Наталья, Vysotska Natalia
Висоцька Наталя, Высоцкая Наталья, Vysotska Natalia
заступник директора, УкрНДІЛГА, URIFFM, УкрНИИЛХА, Український науково-дослідний інститут лісового
Подтвержден адрес электронной почты в домене uriffm.org.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
ОЦІНКА РОСТОВИХ ПОКАЗНИКІВ ОДНОРІЧНИХ КЛОНІВ ТОПОЛІ ТА ВЕРБИ НА КОРОТКОРОТАЦІЙНІЙ ПЛАНТАЦІЇ У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
НМР Н. К. Куцоконь, Л. В. Худолєєва, С. А. Лось, Н. Ю. Висоцька, Л. О ...
Біологічні Студії / Studia Biologica 12 (1), 55–64, 2018
12018
Дослідження представників роду РОPULUS за морфологічними ознаками
ТВО ЛО Торосова, СА Лось, НЮ Висоцька, ІВ Золотих
Лісівництво та агролісомеліорація, 2015
12015
Технології та агротехніка створення біоенергетичних плантацій тополь та верб в Україні. Досвід та напрацювання Українського НДІ лісового господарства та агролісомеліорації ім …
НЮ Висоцька
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2014
12014
Сучасний стан і перспективи розвитку лісової селекції в Україні
ВП Ткач, СА Лось, ЛІ Терещенко, ЛО Торосова, НЮ Висоцька, ...
Лісівництво і агролісомеліорація, 3-12, 2013
12013
Особливості росту сіянців ялин європейської та сибірської різного географічного походження
НЮ Висоцька
Український ордена" Знак Пошани" НДІ лісового господарства та …, 2009
12009
КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА УСПІШНОСТІ ІНТРОДУКЦІЇ ВИДІВ РОДУ PICEA Dietr. В УМОВАХ СХОДУ УКРАЇНИ
НЮ ВИСОЦЬКА
1
Особливості росту та формування штучних насаджень тополі чорної (Populus Nigra L.)
NY Vysotska, OV Kobets
Науковий вісник НЛТУ України 29 (1), 20-23, 2019
2019
Особливості росту та формування природних порослевих деревостанів осики європейської (Populus tremula L.)
НЮ Висоцька, ОВ Кобець
Лісівництво і агролісомеліорація, 3-12, 2019
2019
Особливості мікроклонального розмноження цінних генотипів роду Populus L. in vitro
НЮ Висоцька, ІВ Золотих
Наукові праці Лісівничої академії наук України, 68-75, 2019
2019
Вплив рекреації на стан і структуру полезахисних лісових смуг
НЮ Висоцька, СВ Сидоренко, СГ Сидоренко
Лісівництво і агролісомеліорація, 84-93, 2018
2018
Види роду Populus L. у захисних лісах Луганської області
НЮ Висоцька, ВА Юрченко
Лісівництво і агролісомеліорація, 30-38, 2018
2018
Методичний підхід до попереднього відбору кращих деревостанів тополі чорної за матеріалами лісовпорядкування
НЮ Висоцька
Лісівництво і агролісомеліорація, 86-92, 2017
2017
Лісотипологічна структура та продуктивність деревостанів тополі чорної в різних природно-кліматичних зонах рівнинної частини України
NY Vysotska
Лісівництво і агролісомеліорація, 11-22, 2017
2017
Лісотипологічна структура та продуктивність деревостанів тополі чорної в різних природно-кліматичних зонах рівнинної частини України
ВН Ю.
Лісівництво І Агролісомеліорація, 11-22, 2017
2017
Сучасний стан і перспективи збереження генетичних ресурсів тополі в Україні
НЮ Висоцька
Наукові праці Лісівничої академії наук України, 38-44, 2017
2017
КОЛЛЕКЦИЯ ВИДОВ И СОРТОВ ИВ И ТОПОЛЕЙ В УКРАИНСКОМ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ ИНСТИТУТЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И АГРОЛЕСОМЕЛИОРАЦИИ ИМ. Г. Н. ВЫСОЦКОГО
НЮ Высоцкая, ЛА Торосова
2017
СТРУКТУРА ТА ПОШИРЕННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ РОДУ POPULUS L. У ЛІСОВОМУ ФОНДІ УКРАЇНИ
НЮ Висоцька
Ліс, наука, молодь: матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної …, 2016
2016
Наука–виробництву: регіональний науково-практичний семінар Сучасні методи створення і формування високопродуктивних лісових насаджень
НЮ Висоцька
Лісівництво і агролісомеліорація, 187-189, 2016
2016
Деревостани тополі та осики в Україні
НЮ Висоцька, ВП Ткач
Лісівництво і агролісомеліорація, 20-27, 2016
2016
Перспективи використання клону тополі гулівер для створення плантацій з короткоротаційним режимом вирощування у лівобережному лісостепу України
НЮ Висоцька
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2016
2016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20