Volodarskyi Yevhen / Eugen Volodarsky / Євген Володарський / Евгений Володарский
Volodarskyi Yevhen / Eugen Volodarsky / Євген Володарський / Евгений Володарский
Verified email at kpi.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Метрологічне забезпечення вимірювань і контролю
ЄТ Володарський, ВВ Кухарчук, ВО Поджаренко, ГБ Сердюк
Вінницький державний технічний університет, 2001
1112001
Планирование и организация измерительного эксперимента: Учебное пособие
ЕТ Володарский, БН Малиновский, ЮМ Туз
Вища школа, 1987
941987
Статистична обробка даних
ЄТ Володарський, ЛО Кошова
Книжкове товариство Національного авіаційного університету, 2008
412008
Основи теорії невизначеності вимірювань
ОМ Васілевський, ВЮ Кучерук, ЄТ Володарський
ВНТУ, 2015
252015
Основи теорії невизначності вимірювань
ЄТВ О.М. Васілевський, В.Ю. Кучерук
Вінниця: ВНТУ 1, 230, 2015
25*2015
Основи науководослідної роботи. Навчальний посібник/Під ред. ВГ Петрука
ВГ Петрук, ЄТ Володарський, ВБ Мокін
Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2005
132005
Статистичне оцінювання професійної придатності операторів екстремальних видів діяльності
ЄТ Володарський, ОВ Булигіна
ВНТУ, 2012
102012
Особенности оценивания неопределенности результатов биологических испытаний
ЕТ Володарский, ЛА Кошевая
Системи обробки інформації, 142-145, 2010
92010
Odporna ocena dokładności metod pomiarowych
ET Volodarsky, ZL Warsza, LA Koshevaya
Pomiary Automatyka Kontrola 58, 396-401, 2012
72012
Основи науково-дослідної роботи
ВГ Петрук, ЄТ Володарський, ВБ Мокін
Вінниця.–2016.–144 с, 2006
72006
Основи науково-дослідної роботи
ВГ Петрук, ЄТ Володарський, ВБ Мокін
Вінниця.–2016.–144 с, 2006
72006
Niepewność jako miara poziomu zaufania do wyników procedur doświadczalnych
IT Volodarskyi, LO Kosheva, ZL Warsza
Pomiary Automatyka Kontrola 57 (5), 483-485, 2011
62011
Підвищення вірогідності контролю з застосуванням адаптивного алгоритму
ЄТ Володарський, ІП Москаленко
Наукові вісті НТУУ “КПІ, 111-115, 1998
61998
Технические аспекты аккредитации испытательных лабораторий
КЛА Володарский Е.Т.
ВНТУ, 2013
52013
Zastosowanie statystyki odpornościowej na przykładzie badań międzylaboratoryjnych
ET Volodarsky, ZL Warsza
Przegląd Elektrotechniczny 89 (11), 260-267, 2013
52013
Uncertainty of the decision about the compliance of the measured object to given requirements
ET Volodarsky, LA Koshevaya, ZL Warsza
Measurement Automation Monitoring 58 (4), 391-395, 2012
52012
Отличительные особенности некоторых экспериментальных процедур
ЕТ Володарский, ЛА Кошевая
Український метрологічний журнал, 12-18, 2008
52008
System oceny i zapewnienia jakości badań biegłości laboratoriów przy ich akredytacji
E Volodarsky, ZL Warsza, L Kosheva
Przemysł Chemiczny 93 (8), 1252-1254, 2014
42014
System oceny statystycznej w badaniu biegłości laboratoriów badawczych
ET Volodarsky, ZL Warsza, LA Koshevaja
Pomiary Automatyka Kontrola 60, 2014
42014
Zastosowanie estymacji odpornej w badaniach biegłości laboratorium przy niewielkiej liczbie pomiarów
ET Volodarsky, ZL Warsza, LA Koshevaya, D Palianychko
Pomiary Automatyka Kontrola 59, 2013
42013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20