Підписатись
Volodarskyi Yevhen / Eugen Volodarsky / Євген Володарський / Евгений Володарский
Volodarskyi Yevhen / Eugen Volodarsky / Євген Володарський / Евгений Володарский
Підтверджена електронна адреса в kpi.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Метрологічне забезпечення вимірювань і контролю
ЄТ Володарський, ВВ Кухарчук, ВО Поджаренко, ГБ Сердюк
Вінницький державний технічний університет, 2001
1462001
Планирование и организация измерительного эксперимента
ЕТ Володарский, БН Малиновский, ЮМ Туз
Вища школа, 1987
1161987
Статистична обробка даних
ЄТ Володарський, ЛО Кошова
ЄТ Володарський, Кошева ЛО:–К.: НАУ, 2008
542008
Основи метрології та електричних вимірювань: підручник
ВВ Кухарчук, ВЮ Кучерук, ЄТ Володарський, ВВ Грабко
Херсон: Олді-плюс, 2013
382013
Основи теорії невизначеності вимірювань
ОМ Васілевський, ВЮ Кучерук, ЄТ Володарський
ВНТУ, 2015
302015
Основи теорії невизначності вимірювань
ЄТВ О.М. Васілевський, В.Ю. Кучерук
Вінниця: ВНТУ 1, 230, 2015
30*2015
Основи науководослідної роботи. Навчальний посібник/Під ред. ВГ Петрука
ВГ Петрук, ЄТ Володарський, ВБ Мокін
Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2005
152005
Основи науково-дослідної роботи
ВГ Петрук, ЄТ Володарський, ВБ Мокін
Вінниця: Універсум.–2006.–143 с, 2006
132006
Основи науково-дослідної роботи
ВГ Петрук, ЄТ Володарський, ВБ Мокін
Вінниця: Універсум.–2006.–143 с, 2006
132006
Особенности оценивания неопределенности результатов биологических испытаний
ЕТ Володарский, ЛА Кошевая
Системи обробки інформації, 142-145, 2010
92010
Статистичне оцінювання професійної придатності операторів екстремальних видів діяльності
ЄТ Володарський, ОВ Булигіна
ВНТУ, 2012
82012
Підвищення вірогідності контролю з застосуванням адаптивного алгоритму
ЄТ Володарський, ІП Москаленко
Наукові вісті НТУУ «КПІ, 111-114, 1999
81999
Оценивание качества многопараметрического технологического процесса при корреляции его показателей
Е Володарский, Л Кошевая, М Добролюбова
Метрологія та прилади 5, 20-24, 2017
72017
Method of upgrading the reliability of measurement inspection
E Volodarsky, Z Warsza, L Kosheva, A Idzkowski
Advanced Mechatronics Solutions, 431-438, 2016
72016
Method of upgrading the reliability of measurement inspection
E Volodarsky, Z Warsza, L Kosheva, A Idzkowski
Advanced Mechatronics Solutions, 431-438, 2016
72016
Odporna ocena dokładności metod pomiarowych
ET Volodarsky, ZL Warsza, LA Koshevaya
Pomiary Automatyka Kontrola 58 (4), 396-401, 2012
72012
та ВВ Грабко
ВВ Кухарчук, ВЮ Кучерук, ЄТ Володарський
Основи метрології та електричних вимірювань, 0
7
Precautionary statistical criteria in the monitoring quality of technological process
E Volodarsky, Z Warsza, LA Kosheva, A Idźkowski
Recent Advances in Systems, Control and Information Technology: Proceedings …, 2017
62017
Технические аспекты аккредитации испытательных лабораторий
КЛА Володарский Е.Т.
ВНТУ, 2013
62013
Niepewność jako miara poziomu zaufania do wyników procedur doświadczalnych
IT Volodarskyi, LO Kosheva, ZL Warsza
Pomiary Automatyka Kontrola 57 (5), 483-485, 2011
62011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20