Volodarskyi Yevhen / Eugen Volodarsky / Євген Володарський / Евгений Володарский
Volodarskyi Yevhen / Eugen Volodarsky / Євген Володарський / Евгений Володарский
Підтверджена електронна адреса в kpi.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Метрологічне забезпечення вимірювань і контролю
ЄТ Володарський, ВВ Кухарчук, ВО Поджаренко, ГБ Сердюк
Вінницький державний технічний університет, 2001
1212001
Планирование и организация измерительного эксперимента: Учебное пособие
ЕТ Володарский, БН Малиновский, ЮМ Туз
Вища школа, 1987
961987
Статистична обробка даних
ЄТ Володарський, ЛО Кошова
Книжкове товариство Національного авіаційного університету, 2008
462008
Основи теорії невизначеності вимірювань
ОМ Васілевський, ВЮ Кучерук, ЄТ Володарський
ВНТУ, 2015
292015
Основи теорії невизначності вимірювань
ЄТВ О.М. Васілевський, В.Ю. Кучерук
Вінниця: ВНТУ 1, 230, 2015
29*2015
Основи науководослідної роботи. Навчальний посібник/Під ред. ВГ Петрука
ВГ Петрук, ЄТ Володарський, ВБ Мокін
Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2005
162005
Статистичне оцінювання професійної придатності операторів екстремальних видів діяльності
ЄТ Володарський, ОВ Булигіна
ВНТУ, 2012
102012
Особенности оценивания неопределенности результатов биологических испытаний
ЕТ Володарский, ЛА Кошевая
Системи обробки інформації, 142-145, 2010
92010
Odporna ocena dokładności metod pomiarowych
ET Volodarsky, ZL Warsza, LA Koshevaya
Pomiary Automatyka Kontrola 58, 396-401, 2012
72012
Підвищення вірогідності контролю з застосуванням адаптивного алгоритму
ЄТ Володарський, ІП Москаленко
Наукові вісті НТУУ “КПІ, 111-115, 1998
71998
Method of upgrading the reliability of measurement inspection
E Volodarsky, Z Warsza, L Kosheva, A Idzkowski
Advanced Mechatronics Solutions, 431-438, 2016
62016
Method of upgrading the reliability of measurement inspection
E Volodarsky, Z Warsza, L Kosheva, A Idzkowski
Advanced Mechatronics Solutions, 431-438, 2016
62016
Niepewność jako miara poziomu zaufania do wyników procedur doświadczalnych
IT Volodarskyi, LO Kosheva, ZL Warsza
Pomiary Automatyka Kontrola 57 (5), 483-485, 2011
62011
Основи науково-дослідної роботи
ВГ Петрук, ЄТ Володарський, ВБ Мокін
Вінниця.–2016.–144 с, 2006
62006
Основи науково-дослідної роботи
ВГ Петрук, ЄТ Володарський, ВБ Мокін
Вінниця.–2016.–144 с, 2006
62006
Технические аспекты аккредитации испытательных лабораторий
КЛА Володарский Е.Т.
ВНТУ, 2013
52013
Zastosowanie statystyki odpornościowej na przykładzie badań międzylaboratoryjnych
ET Volodarsky, ZL Warsza
Przegląd Elektrotechniczny 89 (11), 260-267, 2013
52013
Uncertainty of the decision about the compliance of the measured object to given requirements
ET Volodarsky, LA Koshevaya, ZL Warsza
Measurement Automation Monitoring 58 (4), 391-395, 2012
52012
Отличительные особенности некоторых экспериментальных процедур
ЕТ Володарский, ЛА Кошевая
Український метрологічний журнал, 12-18, 2008
52008
Уменьшение влияния погрешности измерительного канала на достоверность контроля
ЕТ Володарский, ИП Москаленко
Сб. труд. МНТК «Измерения–98».–К, 266-267, 1998
51998
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20