Подписаться
Наталія Стратійчук
Наталія Стратійчук
старший викладач кафедри безпеки життєдіяльності Чернівецького національного університета імені Юрія Федьковича
Подтвержден адрес электронной почты в домене chnu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Дослідження особливостей харчування студентів вищої школи як складової способу життя
НМ Козік, НА Стратійчук, ГМ Пилип, ЛГ Логуш
Молодий вчений, 172-176, 2017
72017
Застосування засобів фізичної реабілітації в процесі відновлення порушень зору
ТВ Рускан, НА Стратійчук, НМ Козік
Молодий вчений 55 (3.3), 182, 2018
42018
Відновлення посттравматичних станів ушкоджених кінцівок засобами гідрокінезотерапії та бальнеотерапії
ОЙ Юстін, НМ Козік, НА Стратійчук
Молодий вчений 55 (3.3), 187, 2018
32018
Використання інноваційних освітніх технологій у процесі формування здорового способу життя у студентів
НА Стратійчук, НМ Козік
Проблеми освіти, 2006
12006
Формування soft-skills у ході підготовки фахівців з фізичної терапії та ерготерапії
АВ Бочаров, РВ Слухенська, ЛГ Логуш, ЛВ Гуліна, НА Стратійчук
Академічні візії, 2024
2024
Застосування фізичних вправ у комплексному відновленні пацієнтів із шийною радикулопатією
Н Козік, Н Стратійчук, Ю Боднар
Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура, 46-51, 2023
2023
Методичні рекомендації для виконання практичних робіт з курсу «Вікова фізіологія та гігієна», для студентів денної форми навчання спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія»
НА Стратійчук, НМ Козік, ЛГ Логуш, ЛГ Доцюк, ІЛ Куковська, ЛВ Гуліна, ...
Чернівец. нац. ун-т. ім. Ю. Федьковича, 2022
2022
Емоційне вигорання у професійній діяльності викладачів
Н Стратійчук
ОСВІТА І НАУКА, 2021
2021
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ У РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ З НИЖНІМ СПАСТИЧНИМ ПАРАПАРЕЗОМ
ВС Толок, НА Стратійчук, РІ Фрунза
E 50 Emerging Trends in Academic Research: Conference Proceedings of the 1st, 2021
2021
Деякі аспекти роботи фізичних терапевтів у відновленні пацієнтів з поперековим остеохондрозом
НМ Козік, НА Стратійчук, ІО Макогончук
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2021
2021
Аспекти практичної підготовки фахівців із фізичної терапії рівня “бакалавр” у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича
Н Козік, Н Стратійчук, І Куковська, Л Логуш, В Стефанчук
Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура, 55-61, 2019
2019
Деякі аспекти підготовки фахівців фізичної терапії в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича
НМ Козік, НА Стратійчук
Україна. Здоров'я нації, 178–179-178–179, 2019
2019
Особливості методики викладання фармакології з використанням інноваційних технологій студентам спеціальності Фізична терапія, ерготерапія
НА Стратійчук, НМ Козік
Україна. Здоров'я нації, 201–202-201–202, 2019
2019
ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЗИЧНОГО СТАНУ КУРСАНТІВ ПЕРШИХ КУРСІВ ВІЙСЬКОВОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ
НМ Козік, НА Стратійчук, ІЛ Куковська, ЛГ Логуш, ВІ Стефанчук
ВПЛИВ ЗАНЯТЬ ФІТБОЛ-АЕРОБІКОЮ НА РІВЕНЬ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ТА …, 2019
2019
Валеологічна оцінка стилю життя студентської молоді
ГМ Пилип, ІЛ Куковська, НА Стратійчук, НМ Козік, ЛГ Логуш
Молодий вчений, 234-237, 2017
2017
Розвиток культури здоров'я та безпеки молоді засобами рекреативних технологій
НА Стратійчук, НМ Козік, ГМ Пилип
Молодий вчений, 272-276, 2017
2017
Передумови формування мережі вищих медичних навчальних закладів у Західних областях України в 40-х роках ХХ ст.
Г Пилип, І Куковська, Н Стратійчук
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 240-253, 2016
2016
Роль психоемоційних показників студентів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича у формуванні культури безпеки життєдіяльності
Н Козік, Н Стратійчук
Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка …, 2012
2012
ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ФАРМАКОЛОГІЇ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 227 «ТЕРАПІЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ»
Н СТРАТІЙЧУК
НУКОВО-РЕДАКЦІЙНИЙ КОМІТЕТ, 269, 0
ЗАСТОСУВАННЯ КОМПЛЕКСУ ВІДНОВЛЕННЯ ПРИ ПЛЕЧОВИХ ПЛЕКСИТАХ В АМБУЛАТОРНИХ УМОВАХ
Н КОЗІК, Н СТРАТІЙЧУК
АНДРЄЄВА Олена, ГАКМАН Анна, ВОЛОСЮК Анна, 163, 0
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20