Подписаться
Світлана Лозова
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Тактико-психологічне забезпечення очної ставки
СМ Лозова
Харків: Національний ун-т внутр. справ, 2004, 2004
12*2004
Про сутність та психологічні засади пред’явлення для впізнання
АФ Волобуєв, СМ Лозова
Форум права.–2009.–№ 2.–С. 70–74, 2009
92009
Использование возможностей криминалистического учета генетических признаков человека во время досудебного расследования
СН Лозовая, ЕВ Матарыкина
Судебная экспертиза Беларуси, 38-43, 2019
82019
Проблемні питання взаємодії між підрозділами експертної служби МВС України та Національної поліції України/тези науково-практичної конференції «Сучасні напрями розвитку судової …
СМ Лозова, АО Лозовий
Харків 20, 143-147, 0
5
Перспективи використання сучасних засобів фото-та відеозйомки під час розслідування злочинів
SI Perlin, SM Lozova
Law and Safety 78 (3), 103-108, 2020
42020
Психолого-криміналістичний портрет невідомого злочинця: проблемні питання складання і використання
СМ Лозова
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 51-57, 2010
32010
Технологія побудови тренінгової програми Професійна комунікація слідчого (на прикладі очної ставки) та результати її застосування в учбовому процесі
ГВ Попова, СМ Лозова
Право і безпека, 190-194, 2005
32005
Деякі напрями використання безпілотних літальних апаратів у слідчій та експертній практиці
CІ Перлін, СМ Лозова
Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені ЕО …, 2020
22020
Законодавче забезпечення правоохоронної діяльності: навчальний посібник
ВВ Сокуренко, ДВ Швець, МЮ Бурдін, АМ Клочко, ОВ Грищенко, ...
Харків: Стильна типографія, 2017.–1164 с., 2017
22017
Особливості розслідування суспільно небезпечних діянь, учинених особами з психічними захворюваннями або тимчасовими розладами психіки
СМ Лозова
Теорія та практика судової експертизи і криміналістики: зб. наук. пр.-Харків …, 2014
22014
Некоторые аспекты распознавания лжи при производстве вербальных следственных действий
СН Лозовая, СМ Лозова
Форум права.-2008.-№ 3.–С. 332-336, 2008
22008
Застосування психологічного впливу на очній ставці
СМ Лозова
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 53-57, 2001
22001
Криміналістичне дослідження ДНК: технології та можливості: навчальний посібник
РЛ Степанюк, СІ Перлін, ВВ Кікінчук, СМ Лозова, ВВ Іонова, ...
Харків: ХНУВС, 2021.–120 с., 2022
12022
Використання освітлювальних приладів під час огляду місця події в утруднених умовах
СМ Лозова, ОВ Кокорін, АО Лозовий
Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені ЕО …, 2021
12021
Використання інноваційних засобів освітлення під час огляду місця події
СМ Лозова, ОВ Кокорін, АО Лозовий
12020
Специфіка огляду місця події при підриві банкоматів
СМ Лозова
Кримінальний процес та криміналістика: сучасний стан та перспективи: тези …, 2020
12020
Судова медицина та психіатрія: навчальний посібник
ВВ Кікінчук, СМ Лозова, ВО Гусєва, СО Книженко, ВО Малярова, ...
Харків, 2019.–184 с., 2019
12019
Особливості розпізнавання слідчим симуляції психічних розладів під час допиту підозрюваного
СМ Лозова
Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу: тези доп …, 2017
12017
Методичні рекомендації щодо проведення одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб
ДВ Сімонович, СМ Лозова
Законодавче забезпечення правоохоронної діяльності: навч. посіб.–Харків …, 2017
12017
Особливості вивчення особистості злочинця з психічними аномаліями в процесі розслідування зґвалтування
СМ Лозова
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.-2015.-№ 3 …, 2015
12015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20