Подписаться
Алина Корбутяк / Korbutiak / Korbutyak / Оленець
Алина Корбутяк / Korbutiak / Korbutyak / Оленець
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
Подтвержден адрес электронной почты в домене chnu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Корбутяк А.Г. Оптимізація структури капіталу підприємства
НМО А.Г. Корбутяк
ЕКОНОМІКА І СУСПІЛЬСТВО, 2018
22*2018
Підходи щодо оцінювання фінансово-економічної безпеки вітчизняних підприємств
НО Ковальчук, АГ Корбутяк
Бізнес Інформ, 249-255, 2014
202014
United territorial communities in Ukraine in the context of fiscal decentralization
EY A.Korbutiak , Z.Lysenko, N. Sokrovolska, A. Oleksyn
Problems and Perspectives in Management. 17 (#2), pp. 217-227, 2019
192019
Problems investment support innovative development of the national economy and solutions/
PS Korbutyak A.
Econtechmod: An international quarterly journal on economics in technology …, 2013
14*2013
ФІНАНСУВАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ Ефективна економіка
СНЯ Корбутяк А.Г.
Ефективна економіка, 2018
102018
Підходи до трактування поняття фінансовий стан підприємства
АГ Корбутяк, ММ Бута
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні …, 2017
102017
Стратегічні напрямки інноваційного розвитку підприємств в Україні
ІГ Алексєєв, АГ Оленець
Вісн. НУ «Львівська політехніка». Менеджмент та підприємництво в Україні …, 2005
102005
Особливості планування рівня рентабельності вітчизняних підприємств в сучасних умовах
СНЯ Корбутяк А.Г.
Науковий вісник Ужгородського національного університету, 153-156, 2017
92017
Взаємозв’язок економічної безпеки держави та підприємства
АГ Корбутяк
Матеріали ювілейної міжнародної науково‑практичної конференції «Інноваційні …, 2014
82014
Проблеми регулювання пенсійного забезпечення в Україні
СНЯ Корбутяк А.Г.
Причорноморські економічні студії, 169-172, 2017
72017
Особливості управління оборотними активами підприємства
АГ Корбутяк, АС Цікал
Scientific review 9 (30), 2016
72016
Ділова активність підприємства–основа його інвестиційної привабливості
Н Воробець, А Корбутяк
Молодий вчений, 1086-1090, 2018
62018
Подходы к оценке финансово-экономической безопасности отечественных предприятий
НА Ковальчук, АГ Корбутяк
Бизнес Информ, 249-255, 2014
62014
Управління позиковим капіталом підприємства
ШОО Корбутяк А.Г.
Глобальні та національні проблеми економіки, 2017
52017
Грошові потоки в системі управління підприємством
АГ Корбутяк, КВ Гросу
Молодий вчений, 1198-1202, 2017
42017
Формування й оцінка інноваційного потенціалу України
АГ Оленець
Актуальні проблеми розвитку економіки регіону, 2008
42008
Формування й оцінка інноваційного потенціалу України [Електронний ресурс]
АГ Оленець
Актуальні проблеми розвитку економіки регіону.–2012.–Вип. IV 1, 0
4
Методи розрахунку ставки дисконтування
АГ Корбутяк, АВ Михайлюк
Молодий вчений, 543-546, 2019
32019
Сучасний стан та умови активізації інноваційної активності промислових підприємств в Україні
СВ Базюк, АГ Оленець
Дніпропетровська державна фінансова академія, 2016
22016
Approaches for evaluating financial and economic security of domestic enterprises
NO Kovalchuk, AG Korbutyak
Scientific journal" Business-Inform 2, 89-99, 2014
22014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20