Follow
Kablash Viktoriia V.Каблаш Вікторія Вадимівна (ORCID: 0000-0002-2133-4427)
Kablash Viktoriia V.Каблаш Вікторія Вадимівна (ORCID: 0000-0002-2133-4427)
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", факультет СГТ, кафедра
Verified email at kpi.kharkov.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Теорія і практика формування лідера
ОГ Романовський, ТВ Гура, АЄ Книш, ВВ Бондаренко
" Друкарня Мадрид", 2017
352017
Інноваційне формування повного спектру особистісних якостей лідера у всіх видах професійної діяльності на прикладі майбутніх психологів
O Romanovskiy, V Bondarenko
Теорія і практика управління соціальними системами, 3-13, 2017
142017
Лідерські якості в професійній діяльності
ОГ Романовський, СМ Резнік, ТВ Гура, ЮІ Панфілов, БР Головешко, ...
НТУ" ХПІ", 2017
122017
Психологія управлінської діяльності лідера: навчальний посібник
ОГ Романовський, ОС Пономарьов, ТВ Гура, АЄ Книш, ВВ Бондаренко
Х.: НТУ «ХПІ, 2017
112017
Обов'язкові складові особистості харизматичного лідера як запорука його успіху
ОГ Романовський, ОВ Квасник, ВВ Шаполова, ЮМ Чала, ...
НТУ" ХПІ", 2017
82017
Формування лідерської позиції майбутніх інженерів у закладах вищої технічної освіти
ОГ Романовський, ТВ Гура, СМ Резнік, ЮІ Панфілов, АІ Черкашин, ...
НТУ" ХПІ", 2018
72018
Методика формування комунікативної компетентності майбутнього лідера-менеджера
ЮІ Панфілов, ЛМ Грень, ВВ Бондаренко
НТУ" ХПІ", 2016
72016
Цінісні орієнтації у структурі лідерськиї якостей майбутніх психологів
ОГ Романовський, ВВ Каблаш
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2021
22021
Діагностика лідерських якостей майбутніх психологів за допомогою методу анкетування
ВВ Каблаш
Імідж сучасного педагога, 77-80, 2019
12019
Дослідження змісту і структури лідерських якостей майбутніх психологів під час навчання у вищому навчальному закладі
В Бондаренко
Теорія і практика управління соціальними системами, 109-118, 2017
12017
Особистісно-орієнтований компонент у формуванні лідерських якостей майбутніх психологів
В Каблаш
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2021
2021
Ділова гра як ефективний метод формування лідерських якостей майбутніх психологів
ВВ Каблаш, ОГ Романовський
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2020
2020
Соціально-психологічні фактори формування молодого фахівця, як харизматичної особистості
ВВ Каблаш, АС Голодна
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2019
2019
Эмоциональный интеллект как основа формирования лидерских качеств у будущих психологов
ВВ Каблаш, ВД Джеренов
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2019
2019
Командообразование как важная составляющая лидерства
АИ Черкашин, ВВ Каблаш, КС Осьминина
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2019
2019
Психолого-педагогічні засади формування лідерського потенціалу молодого викладача
ЮА Письменицька, ВВ Каблаш
ПСИХОЛОГІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ РОЗВИТКУ ЛІДЕР-СЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ СУЧАСНОЇ …, 2019
2019
Особливості підготовки майбутніх викладачів-лідерів з психологічних дисциплін
ВВ Каблаш
Харків 2019 рік, 228, 2019
2019
Особливості формування іміджу молодого викладача
НВ Підбуцька, ВВ Каблаш, ЮО Руденко
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2019
2019
Роль інформаційних технологій у формуванні лідерських якостей майбутніх психологів
ВВ Бондаренко
Організаційний комітет: Голова оргкомітету–Романовський Олександр …, 2017
2017
ОБОВ’ЯЗКОВІ СКЛАДОВІ ОСОБИСТОСТІ ХАРИЗМАТИЧНОГО ЛІДЕРА ЯК ЗАПОРУКА ЙОГО УСПІХУ
O Romanovskiy, O Kvasnyk, V Shapolova, Y Chala, V Bondarenko
Лідер. Еліта. Суспільство, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20