Підписатись
Vadym Adadurov Вадим Ададуров Vadymas Adadurovas
Vadym Adadurov Вадим Ададуров Vadymas Adadurovas
Prof. of History, Ukrainian Catholic University
Підтверджена електронна адреса в ucu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Історія Франції. Королівська держава та створення нації (від початків до кінця XVIII століття)
В Ададуров
Львів: УКУ 412, 18, 2002
562002
“Наполеоніда” на Сході Європи: Уявлення, проекти та діяльність уряду Франції щодо південно-західних окраїн Російської імперії на початку XIX століття. 2-е вид., виправлене і …
В Ададуров
382018
«Наполеонiда» на сходi Европи: уявлення, проекти та дiяльнiсть уряду Францiї щодо пiвденно-захiдних окраїн Росiйської iмперiї на початку XIX столiття
ВВ Ададуров
352007
Французька історіографія XX століття
ЖБ Дюпон-Мельниченко, В Ададуров
Львів: Класика, 2001
282001
Теоретичні засади та методологія вписування української історії в європейський контекст (погляд історика-всесвітника)
ВВ Ададуров
Український історичний журнал, 4-23, 2013
222013
Война цивилизаций: Социокультурная история русского похода Наполеона
В Ададуров
Лаурус, 2011
212011
Correspondance générale, publiée par la Fondation lNapoléon.
N Bonaparte
Tome cinquième: Boulogne, Trafalgar, Austerlitz. 1805., 0
18*
Політика Франції стосовно українсько-польського конфлікту за Східну Галичину в період з листопада 1918 по березень 1919 р
В Ададуров
Україна в минулому (Київ, Львів).–Вип. VII, 18-32, 1995
141995
Teoretychni zasady ta metodolohiia vpysuvannia ukrainskoi istorii v yevropeiskyi kontekst (pohliad istoryka-vsesvitnyka)
V Adadurov
Ukrainskyi istorychnyi zhurnal 2, 4-23, 2013
122013
Народження одного історичного міту: Проблема “Наполеон і Україна” у висвітленні Ілька Борщака
В Ададуров
Україна модерна 9, 212-236, 2005
102005
“Napoleonida” na Skhodі Yevropy. Uiavlennia, proekty ta diial’nist’ uriadu Frantsii shchodo pivdenno-zakhidnykh okrain Rosiys’ko i imperii 2-hе vyd.
V Adadurov
L'viv, 2018
9*2018
Польское дворянство юго-запада России в планах Наполеона во время военной кампании 1812 года
ВВ Ададуров
История и историческая память, 164-180, 2012
82012
Наполеонові" українці": шляхта Правобережжя у французьких планах воєнної кампанії 1812 року
В Ададуров
Краєзнавство, 2012
82012
Iсторiя Францiї. Королiвська держава та створення нацiї (вiд початкiв до кiнця XVIII столiття)
В Ададуров
82002
Юго-западные окраины Российской губернии в иерархии приоритетов восточноевропейской политики Наполеона (историографический аспект)
В Ададуров
Эпоха 1812 года: Исследования. Источники. Историография, 359-397, 2010
6*2010
Меморандуми польських авторів початку XIX ст. як джерело уявлень уряду Наполеона Бонапарта про південно-західні окраїни Російської імперії
ВВ Ададуров
Український історичний журнал, 154-171, 2008
52008
Narodzennia odnoho istorychnoho mitu: Problema «Napoleon i Ukraina» u vysvitlenni Ilka Borshchaka
V Adadurov
Ukraina moderna 9, 212-236, 2005
52005
Сучасна українська історіографія про ставлення Наполеона I до південно-західних окраїн Російської імперії в 1812 р.
ВВ Ададуров
Український історичний журнал, 169 - 187, 2014
42014
Запорозький козак Твердовський проти Наполеона: відображення вірнопідданих настроїв малоросійського дворянства в україномовному памфлеті 1807 р. з Національного архіву Франції
ВВ Ададуров
Український історичний журнал, 177-186, 2012
42012
Українське козацтво в уяві французького уряду доби Наполеона І
В Ададуров
Україна в Центрально-Східній Європі, 2006
42006
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20