Вашак Оксана Олексіївна, Vashak Oksana (orcid.org/0000-0002-7091-8242)
Вашак Оксана Олексіївна, Vashak Oksana (orcid.org/0000-0002-7091-8242)
Полтавский национальный педагогический университет имени В.Г. Короленко (ПГПУ), психолого
Подтвержден адрес электронной почты в домене pnpu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Підготовка майбутніх вихователів до екологічного виховання дошкільників на засадах етнопедагогіки
ОО Вашак
Полтавський національний педагогічний університет імені ВГ Короленка, 2009
52009
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ОЗНАЙОМЛЕННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ З УКРАЇНСЬКИМИ НАРОДНИМИ ТРАДИЦІЯМИ
О Вашак, Л Мартиросян
Збірник наукових праць ΛΌГOΣ, 91-95, 2020
42020
Значення педагогіки народознавства в сучасній національній системі виховання
ОО Вашак
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 101-108, 2015
32015
Українські народні ігри, як засіб екологічного виховання дошкільників
ОО Вашак
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2011
12011
THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF THE EUROPEAN RESEARCH AREA: monograph/edited by authors.–2nd ed.
O Vashak, L Martirosyan, A Karnaukhova, M Kolesnyk, H Kravchenko, ...
2020
ETHNOLOGY AS AN INTEGRAL COMPONENT OF FOLK PEDAGOGY IN THE PROCESS OF FORMING FUTURE EDUCATORS PROFESSIONAL COMPETENCE
O Vashak, L Martirosyan
Publishing House “Baltija Publishing”, 2020
2020
IMAGE AS A PRESENTATION OF A UNIVERSITY TEACHER
O Vashak, L Martirosyan, Y Fedorenko
Людинознавчі студії. Серія Педагогіка, 133-141, 2020
2020
Кафедра дошкільної освіти Полтавського національного педагогічного університету імені ВГ Короленка: історія та сучасність
ОА Гнізділова, ОО Вашак, ОГ Вільхова, ОІ Гришко, ЛВ Зімакова, ...
2020
Image as a presentation of a university teacher= Імідж як презентація викладача вищої школи
ОО Вашак, ЛІ Мартиросян, ЮП Федоренко
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 2020
2020
Основи педагогічної майстерності та педагогічної творчості: методичні рекомендації до практичних занять
ОО Вашак, ОГ Вільхова
2019
Формування професійно-педагогічного іміджу працівників вищої школи
ОО Вашак, ЛІ Мартиросян
Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, 2019
2019
Особенности адаптации детей в заведениях дошкольного образования
ОА Вашак, ОО Вашак
2018
Виховання дітей дошкільного віку на принципах українського родинознавства у сучасних умовах
ОО Вашак
2017
Особливості використання виховного потенціалу української народної педагогіки в освітньому просторі сучасних ДНЗ
ОО Вашак
2017
Становлення і розвиток навчально-виховних комплексів: ретроспективний аналіз
N Manzheliy, O Vashak
Людинознавчі студії. Серія Педагогіка, 2017
2017
Особливості підготовки майбутніх вихователів до формування творчої особистості дитини дошкільного віку на заняттях з народознавства
ОО Вашак
2016
Особливості використання малих фольклорних жанрів у вихованні дітей молодшого дошкільного віку
ОО Бабич, ОО Вашак
2016
СУТнІСТь Та СТРУКТУРнІ КоМПоненТи еКологІчно БеЗПечноЇ ПовеДІнКи ДошКІльниКІв1 tHe eSSeNSe aNd StruCture ComPoNeNtS of eCoLoGICaL By Safe BeHaVIor of PreSCHooLerS
Н Манжелій, О Вашак
Педагогічна освіта, 206, 2016
2016
Становлення системи суспільного дошкільного виховання на Полтавщині у період кінця ХІХ–початку ХХ ст.
ОО Вашак
2015
Формування екологічного світобачення дошкільників у національній системі виховання
ОО Вашак
2014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20