Вашак Оксана Олексіївна, Vashak Oksana (orcid.org/0000-0002-7091-8242)
Вашак Оксана Олексіївна, Vashak Oksana (orcid.org/0000-0002-7091-8242)
Полтавский национальный педагогический университет имени В.Г. Короленко (ПГПУ), психолого
Подтвержден адрес электронной почты в домене pnpu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Підготовка майбутніх вихователів до екологічного виховання дошкільників на засадах етнопедагогіки
ОО Вашак
Полтавський національний педагогічний університет імені ВГ Короленка, 2009
52009
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ОЗНАЙОМЛЕННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ З УКРАЇНСЬКИМИ НАРОДНИМИ ТРАДИЦІЯМИ
О Вашак, Л Мартиросян
Збірник наукових праць ΛΌГOΣ, 91-95, 2020
42020
Значення педагогіки народознавства в сучасній національній системі виховання
ОО Вашак
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 101-108, 2015
32015
Українські народні ігри, як засіб екологічного виховання дошкільників
ОО Вашак
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2011
12011
Кафедра дошкільної освіти Полтавського національного педагогічного університету імені ВГ Короленка: історія та сучасність
ОА Гнізділова, ОО Вашак, ОГ Вільхова, ОІ Гришко, ЛВ Зімакова, ...
2020
Image as a presentation of a university teacher= Імідж як презентація викладача вищої школи
ОО Вашак, ЛІ Мартиросян, ЮП Федоренко
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 2020
2020
Основи педагогічної майстерності та педагогічної творчості: методичні рекомендації до практичних занять
ОО Вашак, ОГ Вільхова
2019
Формування професійно-педагогічного іміджу працівників вищої школи
ОО Вашак, ЛІ Мартиросян
Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, 2019
2019
Особенности адаптации детей в заведениях дошкольного образования
ОА Вашак, ОО Вашак
2018
Виховання дітей дошкільного віку на принципах українського родинознавства у сучасних умовах
ОО Вашак
2017
Особливості використання виховного потенціалу української народної педагогіки в освітньому просторі сучасних ДНЗ
ОО Вашак
2017
Становлення і розвиток навчально-виховних комплексів: ретроспективний аналіз
Н Манжелій, О Вашак
Людинознавчі студії. Серія" Педагогіка", 2017
2017
Особливості підготовки майбутніх вихователів до формування творчої особистості дитини дошкільного віку на заняттях з народознавства
ОО Вашак
2016
Особливості використання малих фольклорних жанрів у вихованні дітей молодшого дошкільного віку
ОО Бабич, ОО Вашак
2016
СУТнІСТь Та СТРУКТУРнІ КоМПоненТи еКологІчно БеЗПечноЇ ПовеДІнКи ДошКІльниКІв1 tHe eSSeNSe aNd StruCture ComPoNeNtS of eCoLoGICaL By Safe BeHaVIor of PreSCHooLerS
Н Манжелій, О Вашак
Педагогічна освіта, 206, 2016
2016
Становлення системи суспільного дошкільного виховання на Полтавщині у період кінця ХІХ–початку ХХ ст.
ОО Вашак
2015
Формування екологічного світобачення дошкільників у національній системі виховання
ОО Вашак
2014
Значення української етнопедагогіки у підготовці майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів
ОО Вашак
2014
Принцип природовідповідності як визначальна засада у вихованні особистості
ОО Вашак
Наука і освіта, 21-26, 2014
2014
Українські народні ігри, як засіб екологічного виховання дошкільників
ОО Вашак
2013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20