Підписатись
Ancheva I.A; Анчева І.А.; Анчева И.А.
Ancheva I.A; Анчева І.А.; Анчева И.А.
ОНМедУ
Підтверджена електронна адреса в onmedu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Психопрофілактика стресу під час вагітності та пологів
ІА Анчева
Здоровье женщины, 32-34, 2017
222017
Клиническая характеристика плацентарной дисфункции с позиции тенденций современного акушерства (обзор литературы)
ИА Анчева
Буковинський медичний вісник 20 (1 (77)), 196-199, 2016
212016
Функциональное питание при беременности
ИА Анчева
Вопросы питания 85 (4), 22-28, 2016
202016
Комплексная прегравидарная подготовка женщин с дефицитом железа
ИА Анчева
Практическая медицина, 41-43, 2015
172015
Инструменты скрининга для выявления латентного железодефицита у беременных
ИА Анчева
Современная медицина: актуальные вопросы, 6-10, 2013
132013
Сучасний погляд на психологічну готовність жінки до материнства
ІА Анчева
Здоровье женщины, 50-52, 2017
122017
Фармакокорекція ендотеліальної дисфункції, що виникла на тлі залізодефіцитної анемії, як засіб профілактики ускладнень вагітності та пологів
ВМ Запорожан, ІА Анчева
Здоровье женщины, 71-74, 2015
122015
Современное виденье проблемы преждевременных родов в акушерской практике
ИА Анчева
Вісник проблем біології і медицини 1 (3), 14-18, 2017
42017
Імуногістохімічні особливості васкулярно-ендотеліального фактора росту (VEGF) в плаценті у жінок з дисфункцією плаценти та анемією
ІА Анчева
Експериментальна і клінічна медицина, 11-14, 2014
42014
Патоморфологічний субстрат прогресування дисфункції плаценти у вагітних з проявами сидеропенічного синдрому
ІА Анчева
Вісник морфології, 406-409, 2014
42014
Залізодефіцитна анемія у вагітних: проблеми стандартизації якості медичної допомоги
ВМ Запорожан, ІА Анчева, ВН Запорожан, ИА Анчева
ОНМедУ, 2014
42014
Особенности и влияние психоэмоционального состояния беременных Юго-Востока Украины на течение беременности и исход родов
ИА Анчева
Likarska Sprava, 2016
32016
Імуногістохімічні особливості експресії ендотеліальної нітроксидсинтази у плаценті при її дисфункції у жінок на тлі залізодефіцитної анемії
IA Ancheva, TD Zadorozhna
Патологія, 2014
32014
Дисфункція плаценти при анемії вагітних: діагностика, ведення вагітності і профілактика: дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук
ІА Анчева, ИА Анчева
22015
Патогенетичне обґрунтування корекції дисфункції плаценти, асоційованої із залізодефіцитною анемією
IA Ancheva
Буковинський медичний вісник 18 (3 (71)), 2014
22014
Использование принципов доказательной медицины при преподавании акушерства и гинекологии
ИА Анчева
Западно-Сибирский педагогический вестник, 57-63, 2014
22014
Вивчення рівня експресії гена eNOS у плацентарній тканині при залізодефіцитній анемії
ІА Анчева
Сумський державний університет, 2014
22014
Ретроспективный анализ исходов родов у женщин с вакуум-экстракцией плода
ИА Анчева
Мир медицины и биологии 13 (2 (60)), 9-12, 2017
12017
Адаптаційні резерви організму при вагітності, ускладненій латентним залізодефіцитом
ІА Анчева
Здоровье женщины, 79-81, 2014
12014
Експресія нітроксидсинтази в плацентарній тканині при залізодефіцитній анемії
ІА Анчева
Галицький лікарський вісник, 10-12, 2014
12014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20