Підписатись
Бойко Василь Петрович Boyko Vasil Petrovich orcid.org/0000-0002-8139-2039
Бойко Василь Петрович Boyko Vasil Petrovich orcid.org/0000-0002-8139-2039
викладач Уманський НУС
Підтверджена електронна адреса в udau.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Поняття та зміст адміністративно-правового забезпечення ефективності функціонування судової влади України
В Бойко
Підприємництво, господарство і право 1, 96-100, 2020
192020
Основи загальної та юридичної психології: курс лекцій
Н Бобечко, ВП Бойко, ІВ Жолнович, ІІ Когутич
К.: Правова єдність, 2011
192011
Виконання судових рішень у кримінальному провадженні: теоретичний та прикладний аспекти: дисертація
ЗФ Дільна
ЛНУ ім. Франка, 2014
152014
Засвоєння основних елементів живлення з ґрунту й мінеральних добрив пшеницею озимою на чорноземі опідзоленому Правобережного Лісостепу України
ГМ Господаренко, ОД Черно, ВВ Любич, ВП Бойко
142020
Адміністративно-правове забезпечення діяльності місцевих судів
ВП Бойко
Відомості із сайту Науково дослідного інституту публічного права. SIPL, 2016
132016
Щодо деяких положень нового кримінально-процесуального законодавства України
В Бойко, Н Бобечко
Право України, 99-102, 2003
92003
Засвоєння основних елементів живлення соєю з ґрунту й добрив
ГМ Господаренко, ІВ Прокопчук, ВП Бойко
Агрохімія i ґрунтознавство, 63-70, 2020
82020
Роль і місце державної судової адміністрації України у забезпеченні діяльності місцевих судів: адміністративно-правові аспекти
В Бойко
Наукові записки [Кіровоградського державного університету імені Володимира …, 2017
62017
Поняття суддівської публічної адміністрації
В Бойко
Підприємництво, господарство і право 2, 182-187, 2020
52020
Urozhainist i yakist nasinnia soi za riznoho udobrennia na chornozemi opidzolenomu [Yield and quality of soybean seeds with different fertilizers on podzolic chernozem …
HM Hospodarenko, IV Prokopchuk, KP Leonova, VP Boiko
Uman. Vyp 97, 136-144, 2019
52019
Вплив доз і співвідношень добриву польовій сівозміні на врожайність і якість зерна ячменю ярого
ГМ Господаренко, ІВ Прокопчук, ВП Бойко
Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва …, 2020
42020
Поживний режим ґрунту в польовій сівозміні за різного удобрення
ГМ Господаренко, ІВ Прокопчук, ВП Бойко
Вісник Уманського національного університету садівництва, 37-43, 2019
42019
Продуктивність польової сівозміни за різних доз і співвідношень добрив
ГМ Господаренко, ІВ Прокопчук, ОЮ Стасінєвич, ВП Бойко
Наукові горизонти, 80–86-80–86, 2019
4*2019
Вплив доз і співвідношень добрив на врожайність і якість зерна пшениці озимої
ГМ Господаренко, ОД Черно, ВП Бойко, ОЮ Стасінєвич
Вісник Уманського національного університету садівництва, 76-79, 2018
42018
Вміст і баланс гумусу у ґрунті за різних доз і співвідношень мінеральних добрив у польовій сівозміні
HM Hospodarenko, VP Boiko, IV Prokopchuk, OY Stasiniеvych
Миронівський вісник 8, 108-122, 2019
32019
Нормативне регулювання адміністративно-правового забезпечення діяльності місцевих судів
ВП Бойко
Прикарпатський юридичний вісник, 48-52, 2015
32015
Винесення основних елементів живлення з ґрунту культурами польової сівозміни за різного удобрення
ГМ Господаренко, ОД Черно, АТ Мартинюк, ВП Бойко
Агрохімія і ґрунтознавство. Міжвід. тем. наук, збірник, 31-40, 2021
22021
СТРАТЕГІЧНА СУТНІСТЬ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ТА ЙОГО МІСЦЕ В СИСТЕМІ УПРАВЛІНСЬКИХ НАУК
В Бойко
Збірник наукових праць ΛΌГOΣ, 75-79, 2020
22020
Soybean uptake of essential nutrients from soil and fertilizers
HM Hospodarenko, IV Prokopchuk, VP Boiko
Agrochemistry and Soil Science, 63-70, 2020
22020
Урожайність і якість насіння сої за різного удобрення на чорноземі опідзоленому.
ГМ Господаренко, ІВ Прокопчук, КП Леонова, ВП Бойко
Редакційно-видавничий відділ Уманського НУС, 2020
22020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20