Тетяна Остапчук / Ostapchuk T.
Тетяна Остапчук / Ostapchuk T.
доктор економічних наук, Житомирська політехніка
Підтверджена електронна адреса в ztu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Бухгалтерський фінансовий облік: підручник для студентів спеціальності “Облік і аудит” вищих навчальних закладів.
ФФ Бутинець, ТП Остапчук, та ін
Житомир: ПП «Рута 912, 2009
2672009
Економічний аналіз
ФФ Бутинець, ЄВ Мних, ОВ Олійник, ТП Остапчук, та ін
навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів/ФФ Бутинець …, 2003
1372003
Бухгалтерський словник
ФФ Бутинець, ТП Остапчук, та ін
Житомир: ПП “Рута, 2001
822001
Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті
ФФ Бутинець, ММ Александрова, ТВ Барановська, ГА Буравков, ...
Житомирський державний технологічний університет, 2004
442004
Ekonomichnyj analiz [Eco nomic analysis]
FF Butynets, TP Ostapchuk
PP" Ruta", Zhytomyr, Ukraine, 2003
34*2003
Bukhhalterskyi finansovyi oblik
FF Butynets, TP Ostapchuk
Zhytomyr: Ruta, 2009
332009
Бухгалтерський облік у бюджетних установах: навчальний посібник; 2-е вид., доп. і перероб.
ФФ Бутинець
Житомир: ПП «Рута, 2006
302006
Bukhhalters' kyy finansovyy oblik [The accounting of financial accounting]
FF Butynets, TP Ostapchuk
Zhytomyr: PP «Ruta»[in Ukrainian], 2009
292009
Облік і контроль капітальних інвестицій: теорія і практика здійснення
ТП Остапчук
Терн. ак. н. г, 2004
172004
Ekonomichnyy analiz
FF Butynets, TP Ostapchuk
Zhytomyr: PP Ruta, 2003
162003
Bukhhalterskyi slovnyk [Accounting Dictionary]
FF Butynets, TP Ostapchuk
Zhytomyr: Ruta, 2001
132001
Організація внутрішньогосподарського контролю операцій з капітальними інвестиціями
ТП Остапчук
Вісник ЖДТУ, 27, 2004
72004
Облікова оцінка земельних ресурсів: міжнародний досвід та вітчизняна практика
ТП Остапчук
Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія …, 2012
52012
Земельна рента у дисертаційних дослідженнях українських та російських вчених або відсутність необхідного
ТП Остапчук, СІ Мельник
Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія …, 2009
42009
Бухгалтерський облік у будівництві. Навчальний посібник для студентів вузів спеціальності 7.05106 “Облік і аудит”
СЗ Мошенський, ТП Остапчук
Житомир: ПП “Рута, 2005
32005
Теоретичні та прикладні аспекти обліку у сфері землекористування
Т Остапчук
Вісник Тернопільського національного економічного університету, 154-164, 2013
22013
Земельна рента в системі бухгалтерського обліку
ТП Остапчук
Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М …, 2012
22012
Обліково-методичне забезпечення експертної оцінки земель: стан і проблеми
ТП Остапчук
Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія …, 2012
22012
Аналітичне забезпечення операцій з земельними ресурсами сільськогосподарського призначення
ТП Остапчук
ЖДТУ, 2016
12016
ОБЛІКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВІДОБРАЖЕННЯ ПРАВ ПОСТІЙНОГО ТА ТИМЧАСОВОГО КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ АКТИВАМИ
ТП Остапчук
Вісник ЖДТУ. серія Економічні науки 4 (74), 50-60, 2015
12015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20