Юлія Володимирівна Єловська
Юлія Володимирівна Єловська
Криворізький державний педагогічний університет. Старший викладач кафедри англійської мови з
Подтвержден адрес электронной почты в домене kdpu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Табу в міжособистісній взаємодії мовців (на матеріалі української фразеології та паремій)
ЮВ Єловська
Філологічні студії. Науковий вісник Криворізького державного педагогічного …, 2014
2*2014
Методика навчання читання англійською мовою з використанням автентичних текстів для студентів спеціальних факультетів (на матеріалі роману К. Льюїса “Хроніки Нарнії: Лев …
Ю Єловська
Філологічні студії: Науковий вісник Криворізького державного педагогічного …, 2019
12019
Реалізация табу в діловому дискурсі (на матеріалі ділового мовлення українців)
ЮВ Єловська, ЮВ Еловская
Одеський лінгвістичний вісник [наук.-практ. журн.]. 1 (Вип. 5), С. 48–51., 2015
12015
Поняття табу та його класифікації у сучасному мовознавстві
ЮВ Єловська
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія …, 2014
12014
Контактні табу в комунікативній поведінці українців (на матеріалі повісті М. Коцюбинського Тіні забутих предків)
ЮВ Єловська
Філологічні студії. Науковий вісник Криворізького державного педагогічного …, 2012
12012
The problem of academic writing in the current research
ЮВ Єловська
Thinking Globally – Teaching Locally : Book of Papers [National TESOL …, 2019
2019
Фразеологізми із соматичним компонентом на позначення рис характеру людини у вивченні англійської мови Somatic idioms describing traits of character in teaching English
ЮВ Єловська
«Філологічні студії» : Науковий вісник Криворізького державного …, 2019
2019
Лінгвокультурний аспект вивчення фразеологізмів на позначення рис характеру людини в англійській та українській мовах
ЮВ Єловська
Філологічні студії, 2018
2018
Лінгвальна репрезентація заборон у релігійному дискурсі
ЮВ Єловська
МГУ имени АА Кулешова, 2018
2018
Щодо питання наукового стилю англійської мови в сучасних наукових розвідках
ЮВ Єловська
Proceedings of the III International scientific and practical conference …, 2018
2018
Вербалізація табу, пов’язаних із хворобами людини
ЮВ Єловська
Філологічні студії: Науковий вісник Криворізького державного педагогічного …, 2017
2017
Актуалізація табу, пов’язаних із фізіологією людини, в українській мовленнєвій практиці
ЮВ Єловська
«Південний архів [зб. наук. праць, філологічні науки]», С. 24–26, 2017
2017
Табу в мовленнєвій практиці українців
ЮВ Єловська
Державний вищій навчальний заклад "Криворізький державний педагогічний …, 2017
2017
Вербальна актуалізація табуйованої манери спілкування
ЮВ Єловська
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції [«Мова і засоби масової …, 2016
2016
Табуїзація концепту СМЕРТЬ
ЮВ Єловська
Філологічні студії. Науковий вісник Криворізького державного педагогічного …, 2016
2016
Свідомі порушення табу в комунікації (на матеріалі мовлення українців)
ЮВ Єловська
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції [«І Таврійські …, 2015
2015
Мовні засоби вираження табу в діловому спілкуванні
ЮВ Єловська
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів …, 2015
2015
Способи неповного дотримання табу в комунікації
ЮВ Єловська
Філологічні студії. Науковий вісник Криворізького державного педагогічного …, 2015
2015
Табу в науковому дискурсі
ЮВ Єловська
Science and Education a New Dimension. Philology, II(6), Р. 45–48, 2014
2014
Національно-специфічні особливості комунікативної поведінки українців (на матеріалі українських паремій)
ЮВ Єловська
Славянская фразеология в синхронии и диахронии [сб. науч. статей]., С. 196–198., 2014
2014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20