Юлія Володимирівна Єловська
Юлія Володимирівна Єловська
Криворізький державний педагогічний університет. Старший викладач кафедри англійської мови з
Подтвержден адрес электронной почты в домене kdpu.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Табу в міжособистісній взаємодії мовців (на матеріалі української фразеології та паремій)
ЮВ Єловська
Філологічні студії. Науковий вісник Криворізького державного педагогічного …, 2014
2*2014
Реалізация табу в діловому дискурсі (на матеріалі ділового мовлення українців)
ЮВ Єловська, ЮВ Еловская
Одеський лінгвістичний вісник [наук.-практ. журн.]. 1 (Вип. 5), С. 48–51., 2015
12015
Поняття табу та його класифікації у сучасному мовознавстві
ЮВ Єловська
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія …, 2014
12014
Лінгвокультурний аспект вивчення фразеологізмів на позначення рис характеру людини в англійській та українській мовах
ЮВ Єловська
Філологічні студії, 2018
2018
Вербалізація табу, пов’язаних із хворобами людини
ЮВ Єловська
Філологічні студії, 2017
2017
Актуалізація табу, пов’язаних із фізіологією людини, в українській мовленнєвій практиці
ЮВ Єловська
«Південний архів [зб. наук. праць, філологічні науки]», С. 24–26, 2017
2017
Табу в мовленнєвій практиці українців
ЮВ Єловська
Державний вищій навчальний заклад "Криворізький державний педагогічний …, 2017
2017
Вербальна актуалізація табуйованої манери спілкування
ЮВ Єловська
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції [«Мова і засоби масової …, 2016
2016
Табуїзація концепту СМЕРТЬ
ЮВ Єловська
Філологічні студії. Науковий вісник Криворізького державного педагогічного …, 2016
2016
Свідомі порушення табу в комунікації (на матеріалі мовлення українців)
ЮВ Єловська
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції [«І Таврійські …, 2015
2015
Мовні засоби вираження табу в діловому спілкуванні
ЮВ Єловська
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів …, 2015
2015
Способи неповного дотримання табу в комунікації
ЮВ Єловська
Філологічні студії. Науковий вісник Криворізького державного педагогічного …, 2015
2015
Табу в науковому дискурсі
ЮВ Єловська
Science and Education a New Dimension. Philology, II(6), Р. 45–48, 2014
2014
Національно-специфічні особливості комунікативної поведінки українців (на матеріалі українських паремій)
ЮВ Єловська
Славянская фразеология в синхронии и диахронии [сб. науч. статей]., С. 196–198., 2014
2014
Чинники успішного процесу спілкування
ЮВ Єловська
Українська мова і культура у загальнослов’янському контексті: здобутки та …, 2014
2014
Табу в українській культурі та мовленнєвій практиці
ЮВ Єловська, ГГ Демиденко
2014
Умови успішного процесу спілкування
Ю Єловська
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2014
2014
Соціокультурний аспект комунікативних табу
ЮВ Єловська
Філологічні студії, 2013
2013
Ойконімія України радянської доби: еколінгвістичний дискурс
ОВ Шульган
Філологічні студії: Науковий вісник Криворізького державного педагогічного …, 2013
2013
Особливості вживання лексем на позначення концептів «Бог» і «чорт» у мовленні українців
ЮВ Єловська
Романо-слов’янський дискурс : Науковий вісник Чернівецького університету …, 2013
2013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20