Світлана Семчук
Світлана Семчук
професор кафедри дошкільної освіти, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Підтверджена електронна адреса в udpu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Комп’ютерно-розвивальне середовище як складова педагогічного процесу дошкільного навчального закладу
С Семчук
Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи, 18, 2015
92015
Особливості впливу засобів масової інформації на соціалізацію дітей дошкільного віку
СІ Семчук, СИ Семчук
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені КД Ушинського, 2010
92010
Використання комп’ютерних технологій у навчально-виховному процесі дошкільної установи
СІ Семчук
Мђжвузђвський збђрник «Комп’ютерно-ђнтегрованђ технологђѓ: освђта, наука …, 2011
82011
Морально-духовне становлення особистості в контексті впливу комп’ютерних технологій
С Семчук
Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені …, 2014
52014
Актуальные вопросы формирования компьютерной компетентности специалистов дошкольного образования
СИ Семчук
Азимут научных исследований: педагогика и психология, 2014
42014
Психолого-педагогічні аспекти ефективного застосування комп’ютерних технологій у процесі навчання майбутніх фахівців в галузі дошкільної освіти
С Семчук
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи, 31-38, 2012
42012
Особливості медіасоціалізації дітей дошкільного віку
С Семчук
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету, 320-325, 2009
42009
Вплив образів ґендерної реклами на соціалізацію дітей дошкільного віку
С Семчук
Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького ДПУ імені Григорія Сковороди …, 2008
42008
Методологічні підходи формування інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх фахівців дошкільної освіти
СІ Семчук, СМ Гаврилюк, ОГ Бутенко
Інформаційні технології і засоби навчання, 24-41, 2018
32018
Компютерні ігри та їх використання в педагогічному процесі ДНЗ
СІ Семчук
Педагогика. Актуальные научные исследования. Теория, практика, 6-13, 2015
32015
Формирование информационно-коммуникативной компетентности студентов в сфере дошкольного образования
СИ Семчук
Концепт, 2015
32015
Дитинство в сучасному інформаційному суспільстві
С Семчук
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи, 140-147, 2014
32014
Медіасоціалізуючий вплив комп’ютерних технологій на молоде покоління
С Семчук
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету, 2014
32014
Формування інформаційно-комунікативної компетентності майбутніх вихователів дошкільної освіти
С Семчук
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 193-200, 2013
32013
Вплив засобів масової інформації на духовний розвиток особистості
С Семчук
Вісник інституту розвитку дитини.–2010.–Вип 8, 136-139, 2010
32010
Проблема становлення комп’ютерних технологій в освіті: теоретичний і методичний аспект
СІ Семчук
Полтавський національний педагогічний університет імені ВГ Короленка, 2014
22014
Особливості впливу друкованих засобів масової інформації на соціалізацію дітей дошкільного віку
СІ Семчук
Збірник наукових праць «Педагогічні науки» 1 (51), 384-387, 2009
22009
Соціально педагогічні аспекти впливу субкультури на моральне виховання дітей дошкільного віку
СІ Семчук
ТЕОРЕТИКО МЕТОДИЧНІ ПРОБЛЕМИ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ТА УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ, 211, 2008
22008
Вплив реклами на становлення особистості дитини в дошкільному віці
С Семчук
Рижанова А. Становлення вітчизняної теорії соціального, 18, 2008
22008
Підготовка майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти засобами медіа-освітніх технологій
Б Семчук
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи, 186-193, 2018
12018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20