Лозовой Віктор Олексійович, Лозовой Виктор Алексеевич
Лозовой Віктор Олексійович, Лозовой Виктор Алексеевич
Підтверджена електронна адреса в nulau.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Саморозвиток особистості у філософській рефлексії та соціальній практиці
ВО Лозовой, ЛМ Сідак
Право, 2006
592006
Професійна етика юриста
ВО Лозовой, ОВ Петришин
Харків: Право 176, 2004
592004
Етика: навч. посіб.
ВО Лозовой, МІ Панов, ОА Стасевська, МБ Ценко, ВФ Ярова
К.: Юрінком Інтер, 219-221, 2002
392002
Філософія
ВО Лозовой
Логіка. Етика. Естетика: підруч. для студ. вищ. навч. закл./ВО Лозовой ВО …, 2009
102009
Культура особистості та етикет: посібник
ВО Лозовой
Х.: Регіон-інформ, 2004
92004
Естетика
ВО Лозовий, МП Колесніков, ОВ Колеснікова, НГ Чибісова, ОВ Шило
Видавництво «Юрінком Інтер», 2003
72003
Еволюція етосу юриста в Україні (історичний та соціальнопсихологічний нарис)
ВО Лозовой, ВО Рум’янцев, ЛВ Анучина
Х.: Право, 2011
62011
Правове виховання в сучасній Україні
АП Гетьман
монографія/АП Гетьман, ЛМ Герасіна, ОГ Данильян, ОП Дзьобань та ін./За ред …, 2010
52010
Північноєвропейський досвід формування правової культури населення
ВО Лозовой
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2009
52009
Естетика: Навч. посіб.
МП Колесніков, ОВ Колеснікова, ВО Лозовой
К.: Юрінком Інтер, 2007
52007
Етика: навч. посiб. та iн.; за ред. проф. ВО Лозового.
ВО Лозовой, МI Панов, ОА Стасевська
52002
Моральна культура особистості як серцевина її духовності
ВО Лозовой
НТУ" ХПІ", 2015
42015
Естетична культура юриста: філософсько-правовий аспект
ВО ЛОЗОВОЙ
42008
Соціокультурні аспекти інформаційної безпеки
ОП Дзьобань, ОЮ Панфілов
Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право, 171-176, 2013
32013
До методологічних засад соціокультурної парадигми державного управління: від каузальності до контекстуальності
ОВ Суший
Ефективність державного управління, 58-65, 2012
32012
Деякі аспекти управління процесом правового виховання
ВО Лозовой
Вісник, 240, 2010
32010
Самовиховання, самовдосконалення особистості як засоби становлення й розгортання індивідуальності
ВО Лозовой, ОМ Єрахторіна
Вісник Національного університету Юридична академія України імені Ярослава …, 2019
22019
Моральні цінності як стрижень громадянської позиції особистості
ВО Лозовой
22014
Бездуховність як один із факторів саморуйнації особистості
ВО Лозовой, АІ Понеділок
" Вісник НЮУ імені Ярослава Мудрого". Серія: Філософія, філософія права …, 2018
12018
Юридична етика як один із орієнтирів конструктивного спілкування у правовому просторі
ВО Лозовой
ХНТУСГ, 2017
12017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20