Follow
Козлов Леонід Геннадійович, Козлов Леонид Геннадиевич, L Kozlov
Козлов Леонід Геннадійович, Козлов Леонид Геннадиевич, L Kozlov
Verified email at inmt.vntu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Experimental research characteristics of counterbalance valve for hydraulic drive control system of mobile machine
LG Kozlov, LK Polishchuk, OV Piontkevych, MP Korinenko, RM Horbatiuk, ...
402019
Вдосконалення систем керування гідроприводів з LS-регулюванням
ЛГ Козлов
Дис. на здобуття наук. ступ. канд. техн. наук.–Вінниця, 2000
402000
Study of the dynamic stability of the conveyor belt adaptive drive
LK Polishchuk, LG Kozlov, V Piontkevych, K Gromaszek, A Mussabekova
Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High …, 2018
352018
Study of the dynamic stability of the belt conveyor adaptive drive
LК Polishchuk, LG Kozlov, OV Piontkevych, RM Horbatiuk, B Pinaiev, ...
Wydawnictwo SIGMA-NOT, 2019
292019
Mechatronic hydraulic drive with regulator, based on artificial neural network
Y Burennikov, L Kozlov, V Pyliavets, O Piontkevych
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 209 (1), 012071, 2017
282017
Energy-saving mechatronic drive of the manipulator
L Kozlov
Bulletin of the Polytechnic Institute of Iasi 57 (Part 3), 2011
232011
Digital PD controller with dynamic correction of the differential component coefficient for a mechatronic hydraulic system
LG Kozlov
TEHNOMUS, Vol. 2013; 20 (1): 120–124., 2013
162013
Удосконалення схем регуляторів подачі насосів гідросистем, чутливих до навантаження, та їх статичні характеристики
ЮА Бурєнніков, ЛГ Козлов, СВ Репінський
Вісник Вінницького політехнічного інституту, 88-92, 2004
162004
Вдосконалення систем керування гiдроприводiв з LS-регулюванням.-Дис.… канд. техн. наук: 05.02. 03.-Вiнниця, 2000
ЛГ Козлов
142000
Determining of the optimal parameters for a mechatronic hydraulic drive
LG Kozlov, VV Bogachuk, VV Bilichenko, AO Tovkach, K Gromaszek, ...
Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High …, 2018
132018
Мехатронна гідросистема мобільної машини
ЛГ Козлов
Вісник Східноукраїнського університету імені Володимира Даля, 22-30, 2012
132012
Наукові основи розробки систем гідроприводів маніпуляторів з адаптивними регуляторами на основі нейромереж для мобільних робочих машин
ЛГ Козлов
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», 2015
122015
Гідравліка, гідро-та пневмоприводи
ЮА Бурєнніков, ІА Немировський, ЛГ Козлов, ЮА Буренников, ...
ВНТУ, 2013
112013
Вибір параметрів системи керування гідроприводом з насосом змінної продуктивності на основі дослідження його стійкості
ЮА Бурєнніков, ЛГ Козлов, СВ Репінський
Вісник Вінницького політехнічного інституту, 211-217, 2006
102006
Пропорциональный распределитель для гидросистемы, чувствительной к нагрузке
ЮА Буренников, ЛГ Козлов
Весник НТУУ „КПИ”: Машиностроение 2, 37, 2002
102002
Застосування нейромережі для зменшення часу регулювання в мехатронній гідросистемі
ЛГ Козлов
Вісник Сумського державного університету. Сер.: Технічні науки, 165-174, 2013
72013
Автоматична система керування регульованим насосом
Ю Бурєнніков, Л Козлов, С Репінський
Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2009
72009
Використання CAE/CAD комплексу на базі MATLAB-SIMULINK та Компас 3D для проектування гідроапаратури нового покоління
ЛГ Козлов, ОВ Петров, АВ Петров
ВНТУ, 2005
72005
Optimization of design parameters of the counterbalance valve for the front-end loader hydraulic drive
LG Kozlov, YA Burennikov, OV Piontkevych, OV Paslavska
22nd International Scientific Conference «MECHANIKA 2017», 19 May 2017: 195–200., 2017
62017
Scientific foundations for designing the systems of manipulator hydraulic drives with an adaptive neural network-based controllers for mobile working machines
LG Kozlov
Manuscript copyright.–National Technical University of Ukraine «Kyiv …, 2015
62015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20