Козлов Леонід Геннадійович, Козлов Леонид Геннадиевич, L Kozlov
Козлов Леонід Геннадійович, Козлов Леонид Геннадиевич, L Kozlov
Verified email at inmt.vntu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Вдосконалення систем керування гідроприводів з LS-регулюванням
ЛГ Козлов
Дис. на здобуття наук. ступ. канд. техн. наук.–Вінниця, 2000
342000
Удосконалення схем регуляторів подачі насосів гідросистем, чутливих до навантаження, та їх статичні характеристики
ЮА Бурєнніков, ЛГ Козлов, СВ Репінський
ВНТУ, 2004
152004
Mechatronic hydraulic drive with regulator, based on artificial neural network
Y Burennikov, L Kozlov, V Pyliavets, O Piontkevych
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 209 (1), 012071, 2017
142017
Energy-saving mechatronic drive of the manipulator
L Kozlov
Bulletin of the Polytechnic Institute of Iasi 57 (Part 3), 2011
142011
Вдосконалення систем керування гiдроприводiв з LS-регулюванням.-Дис.… канд. техн. наук: 05.02. 03.-Вiнниця, 2000
ЛГ Козлов
142000
Digital PD controller with dynamic correction of the differential component coefficient for a mechatronic hydraulic system
LG Kozlov
TEHNOMUS, Vol. 2013; 20 (1): 120–124., 2013
122013
Study of the dynamic stability of the conveyor belt adaptive drive
LK Polishchuk, LG Kozlov, V Piontkevych, K Gromaszek, A Mussabekova
Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High …, 2018
102018
Мехатронна гідросистема мобільної машини
ЛГ Козлов
Вісник Східноукраїнського університету імені Володимира Даля, 22-30, 2012
102012
Пропорциональный распределитель для гидросистемы, чувствительной к нагрузке
ЮА Буренников, ЛГ Козлов
Весник НТУУ „КПИ”: Машиностроение 2, 37, 2002
102002
Наукові основи розробки систем гідроприводів маніпуляторів з адаптивними регуляторами на основі нейромереж для мобільних робочих машин
ЛГ Козлов
Козлов ЛГ–Київ, 2015
82015
Вибір параметрів системи керування гідроприводом з насосом змінної продуктивності на основі дослідження його стійкості
ЮА Бурєнніков, ЛГ Козлов, СВ Репінський
ВНТУ, 2006
82006
Автоматична система керування регульованим насосом
Ю Бурєнніков, Л Козлов, С Репінський
Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2009
72009
Рациональные режимы вождения поездов и испытания локомотивов
СИ Осипов, ЕВ Горчаков, ИП Исаев, ЛГ Козлов
Москва: Транспорт, 1984
71984
Optimization of design parameters of the counterbalance valve for the front-end loader hydraulic drive
LG Kozlov, YA Burennikov, OV Piontkevych, OV Paslavska
22nd International Scientific Conference «MECHANIKA 2017», 19 May 2017: 195–200., 2017
62017
Моделювання робочих процесів в гідроприводі із клапанно-золотниковим розподільником з пропорційним електрогідравлічним управлінням
ЛГ Козлов, ДО Лозінський, ДА Лозинский
Донецький національний університет, 2008
62008
Математичне моделювання системи управління гідроприводом з пропорційним керуванням
ЮА Бурєнніков, ЛГ Козлов, СВ Репінський, ОВ Петров, ДО Лозінський, ...
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, 2007
62007
Використання CAE/CAD комплексу на базі MATLAB-SIMULINK та Компас 3D для проектування гідроапаратури нового покоління
ЛГ Козлов, ОВ Петров, АВ Петров
ВНТУ, 2005
62005
Формування компетенцій з безпеки життєдіяльності в студентів вищих навчальних закладів
ОВ Поліщук, СВ Репінський, АВ Слабкий
Педагогіка безпеки.№ 1: 72-80., 2016
52016
Застосування нейромережі для зменшення часу регулювання в мехатронній гідросистемі
ЛГ Козлов
Вісник Сумського державного університету. Сер.: Технічні науки, 165-174, 2013
52013
Система керування аксіально-поршневого регульованого насоса з профільованим вікном золотника комбінованого регулятора подачі
ЮА Бурєнніков, ЛГ Козлов, СВ Репінський
НТУУ" КПІ", 2012
52012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20