Кафедра кібербезпеки
НазваПосиланняРік
Інформаційна безпека
СВ Кавун, ВВ Носов, ОВ Манжай
Харків: Вид. ХНЕУ, 2009
282009
Оперативно-розшукова компаративістика : монографія
ОМ Бандурка, ММ Перепелиця, ОВ Манжай, та ін.
Золота миля, 2013
182013
Використання кіберпростору в оперативно-розшуковій діяльності
ОВ Манжай
Право і безпека, 215-219, 2009
182009
Провадження оперативно-розшукових заходів у Великій Британії, Росії, США та Україні: моногр.
ММ Перепелиця, ОВ Манжай
Х.: КП Друкарня, 248, 2008
132008
Procedure Analysis of the Special Investigative Actions Through Cyberspace in Countries of Common and Continental Law.
OV Manzhai
Internal Security 4 (1), 2012
92012
Правові засади захисту інформації: навчальний-посібник
ОВ Манжай
Харків: Ніка Нова, 2014
72014
Актуальні напрями державної політики України у сфері боротьби з кіберзлочинністю
ОВ Орлов, ЮМ Онищенко
Теорія та практика державного управління, 3-9, 2013
72013
Общая парадигма защиты информации
П Орлов, И Громыко, В Носов, Н Логвиненко, Е Громыко
НТУУ" КПІ", 2002
72002
Анализ и прогнозирование показателей наркологической статистики в Украине и в Харьковской области
СВ Яковлев, ЮВ Гнусов
Молодежь и наркотики (социология наркотизма)/Под ред. ВА Соболева, ИП …, 2000
72000
Організація та забезпечення інформаційної безпеки: навч. посібник
ВВ Носов, ОВ Манжай
Х.: Вид-во Харк. нац. ун-ту внутр. справ, 2007
62007
Міжнародна співпраця у сфері боротьби з кіберзлочинністю
ОВ Орлов, ЮМ Онищенко
Теорія та практика державного управління, 17-23, 2013
52013
Проблеми нормативно-правового забезпечення боротьби з кіберзлочинністю в Україні
ОВ Манжай
Форум права, 646-650, 2013
52013
Кримінальна розвідка та її співвідношення з оперативним обслуговуванням
ОВ Манжай, ЄО Жицький
Jurnalul juridic national: teorie şi practică= Национальный юридический …, 2015
42015
Організаційні та нормативно-правові засади боротьби з кіберзлочинністю
ОВ Орлов, ЮМ Онищенко
Державне управління: удосконалення та розвиток, 2014
42014
Порівняльний аналіз забезпечення безпеки оперативно-розшукової інформації за допомогою інституту державної та службової таємниці в окремих країнах світу
ОВ Манжай
Форум права, 593-600, 2012
42012
Использование нейросетевых методов для прогнозирования временных рядов
ЮВ Гнусов, АЛ Ерохин
Искусствен ный интеллект, 686-691, 2002
42002
Математические методы оценки состояния и прогнозирования преступности
СВ Яковлев, ЮВ Гнусов
Х.: Ун-т внутр. дел, 1998
41998
Проблемні питання захисту інформації на об’єктах інформаційної діяльності
ОВ Манжай, ВП Коваль, ЮМ Онищенко
Системи обробки інформації, 69-73, 2009
32009
Попередження кіберзлочинності–складова частина державної політики в Україні
ОВ Орлов, ЮМ Онищенко
книга 266, 8, 2005
32005
Методологія дослідження системи негласної роботи правоохоронних органів у протидії злочинності
ОВ Манжай
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 81-88, 2015
12015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20