Подписаться
Богдан Оробчук
Богдан Оробчук
доцент кафедри Систем електроспоживання та комп'ютерних технологій у електроенергетиці Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя
Подтвержден адрес электронной почты в домене tu.edu.te.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Автоматизована вимірювальна установка для дослідження електричних характеристик фотоелектричних модулів
ВП Коваль, Б Оробчук, Я Осадца, Л Костик
Вісник Хмельницького національного університету, 168-173, 2022
82022
Впровадження систем телемеханіки керування енергооб’єктами в навчальному процесі
БЯ Оробчук, ОО Рафалюк, СО Піскун
Матеріали Ⅲ Всеукраїнської науково-технічної конференції „Теоретичні та …, 2017
72017
Автоматизована система диспетчерського керування електропостачанням районних електромереж
П Євтух, Б Оробчук, О Рафалюк
Видавництво Національного університету" Львівська політехніка", 2008
72008
Аналіз ефективності електропостачання при використанні автономних вітродизельних установок
БЯ Оробчук, ВЯ Герасимів, БВ Ліньов
Збірник тез доповідей Ⅵ Міжнародної науково-технічної конференції молодих …, 2017
42017
Лабораторний комплекс для побудови систем телекерування і диспетчерського управління в електроенергетиці
БЯ Оробчук
Матеріали ⅩⅩ наукової конференції Тернопільського національного технічного …, 2017
42017
Впровадження технологічної радіомережі обміну даними
БЯ Оробчук, ЮІ Старик
Збірник тез доповідей Ⅷ Міжнародної науково-технічної конференціїї молодих …, 2019
32019
Розробка мікропроцесорного діагностично-випробовувального лабораторного комплексу
БЯ Оробчук, Т Любінський
Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції „Фундаментальні та …, 2018
32018
Автоматизована система релейного захисту від замикань на землю
БЯ Оробчук, ІМ Сисак, СМ Бабюк
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2012
32012
Розробка системи забезпечення мікроклімату в теплиці
БЯ Оробчук, ВО Шишко
Збірник тез доповідей Ⅷ Міжнародної науково-технічної конференціїї молодих …, 2019
22019
Ділові ігри в навчальному процесі в якості інструмента професійної підготовки магістрів
БЯ Оробчук
Ⅵ Міжнародна науково-технічна конференція „Світлотехніка й …, 2018
22018
Інтелектуальна система управління та контролю параметрів електричної мережі
РВ Бартошевський, БЯ Оробчук
Матеріали ⅩⅠ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та …, 2022
12022
Система управління регулятором якості електроенергії
БЯ Оробчук, АП Веремейчик
Збірник тез доповідей Ⅶ Міжнародної науково-технічної конференції молодих …, 2018
12018
Автоматичний регулятор компенсації реактивної потужності на промислових підприємствах
БЯ Оробчук, АГ Вішталь
Збірник тез доповідей Ⅶ Міжнародної науково-технічної конференції молодих …, 2018
12018
Дослідження перехідних процесів при замиканнях на землю
БЯ Оробчук, НВ Братковський, ВБ Семенюк
Збірник тез доповідей Ⅵ Міжнародної науково-технічної конференції молодих …, 2017
12017
Методи зниження втрат електричної енергії в розподільчих мережах
БЯ Оробчук, ВГ Прокопчук, РВ Бартошевський
Матеріали ⅩⅡ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та …, 2023
2023
Розробка апаратно-програмного комплексу для керування системою електроживлення комп'ютерного класу
БЯ Оробчук, РВ Драчук
Матеріали ⅩⅡ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та …, 2023
2023
Методичні вказівки до виконання лабораторного практикуму з дисципліни «Енергетичні установки» для студентів 3 курсу (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною …
БЯ Оробчук
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2023
2023
Підвищення достовірності контролю роботи обладнання релейного захисту і автоматики
БЯ Оробчук, ММ Корягі
Матеріали ⅩⅠ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та …, 2022
2022
Дослідження режимів роботи моделі сонячної електростанції в пакеті MatLab
БЯ Оробчук, НЯ Кіт
Матеріали Ⅺ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та …, 2022
2022
Дослідження стійкості роботи електропередачі вітроенергетичної установки в енергосистемі
БЯ Оробчук, ВІ Пихач
Матеріали ⅩⅠ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та …, 2022
2022
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20