Сорока Костянтин
Сорока Костянтин
O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
Подтвержден адрес электронной почты в домене kname.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Основи теорії систем і системного аналізу: Навч. посібник.
КО Сорока
1312005
Моделювання електромеханічних систем. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи (№ 655)
КО Сорока, ДО Личов
472007
Рroduct placement як новий напрямок реклами на вітчизняному ринку
КО Сорока
Економіка, фінанси, право, 2008
62008
Основы теории систем и системного анализа
КО Сорока
Ганьба Б, 41-44, 2005
62005
Теорія автоматичного керування. Навчальний посібник
КО Сорока
52006
Основи теорiї систем i системного аналiзу: Навч. посiбник
КО Сорока
52005
Основи теорiї систем i системного аналiзу: навч. посiб.-
КО Сорока
52004
Інформаційні системи на транспорті
КО Сорока
Методичні вказівки до виконання лабораторних, практичних робіт і курсової …, 2003
52003
До питання розробки моделей електродвигунів тягового електроприводу транспортних засобів
МВ Хворост, КО Сорока, АІ Бесараб
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 45-49, 2013
42013
До питання розробки моделей електродвигунів тягового електроприводу транспортних засобів
МВ Хворост, КО Сорока, АІ Бесараб
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 45-49, 2013
42013
Структуризація системної моделі транспортних систем для формування проектів ресурсозбереження
ВХ Далека, КО Сорока, ДО Личов
Комунальне господарство міст. Сер.: Технічні науки та архітектури, 6-11, 2015
22015
Інформаційні технології на транспорті
КО Сорока, ВФ Далека
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи. Харків, 2009
22009
Підвищення ефективності експлуатації засобів електротранспорту за рахунок керування і оптимізації швидкісних режимів руху
КО Сорока, ДО Личов
НТУ" ХПІ", 2017
12017
Змістовна модель та рівняння руху електричного транспорту
КО Сорока, ДО Личов
Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного …, 2015
12015
Розробка моделей електродвигунів тягового електроприводу транспортних засобів з урахуванням вихрових струмів
МВ Хворост, КО Сорока, МІ Шпіка, АІ Бесараб
Электрификация транспорта, 2014
12014
Розробка моделей електродвигунів тягового електроприводу транспортних засобів з урахуванням вихрових струмів
МВ Хворост, КО Сорока, МІ Шпіка, АІ Бесараб
Электрификация транспорта, 2014
12014
Конспект лекцій з курсу «Моделювання електромеханічних систем»(для студентів 4 курсів денної і заочної форм навчання напряму підготовки 0922 (6.050702)–«Електромеханіка»).
КО Сорока
12010
Методичні вказівки для виконання практичних робіт та самостійного вивчення дисципліни «Моделювання електромеханічних систем»(для студентів 4 курсу усіх форм навчання та …
ОФ Бабічева, КО Сорока
12009
Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни та виконання лабораторних робіт з курсу “Теорія автоматичного керування”(для студентів 3 курсу заочної форми навчання …
КО Сорока
12004
Обладнання для освітлення автомобіля та методи управління адаптивною системою переднього освітлення
КО Сорока, ВФ Харченко, МІ Шпіка
Lighting Engineering & Power Engineering 2 (52), 63-67, 2018
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20