Сорока Костянтин
Сорока Костянтин
O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
Подтвержден адрес электронной почты в домене kname.edu.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Основи теорії систем і системного аналізу: Навч. посібник.
КО Сорока
1032005
Теорія автоматичного керування. Навчальний посібник
КО Сорока
52006
Основы теории систем и системного анализа
КО Сорока
Ганьба Б, 41-44, 2005
52005
Інформаційні системи на транспорті
КО Сорока
Методичні вказівки до виконання лабораторних, практичних робіт і курсової …, 2003
52003
До питання розробки моделей електродвигунів тягового електроприводу транспортних засобів
МВ Хворост, КО Сорока, АІ Бесараб
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 45-49, 2013
32013
До питання розробки моделей електродвигунів тягового електроприводу транспортних засобів
МВ Хворост, КО Сорока, АІ Бесараб
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 45-49, 2013
32013
Структуризація системної моделі транспортних систем для формування проектів ресурсозбереження
ВХ Далека, КО Сорока, ДО Личов
Комунальне господарство міст. Сер.: Технічні науки та архітектури, 6-11, 2015
22015
Інформаційні технології на транспорті
КО Сорока, ВФ Далека
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи. Харків, 2009
22009
Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни та виконання лабораторних робіт з курсу “Теорія автоматичного керування”(для студентів 3 курсу заочної форми навчання …
КО Сорока
22004
Змістовна модель та рівняння руху електричного транспорту
КО Сорока, ДО Личов
Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного …, 2015
12015
Розробка моделей електродвигунів тягового електроприводу транспортних засобів з урахуванням вихрових струмів
МВ Хворост, КО Сорока, МІ Шпіка, АІ Бесараб
Электрификация транспорта, 2014
12014
Розробка моделей електродвигунів тягового електроприводу транспортних засобів з урахуванням вихрових струмів
МВ Хворост, КО Сорока, МІ Шпіка, АІ Бесараб
Электрификация транспорта, 2014
12014
Підвищення ефективності експлуатації засобів електротранспорту за рахунок керування і оптимізації швидкісних режимів руху.
СКАЛД О.
Підвищення ефективності експлуатації засобів електротранспорту за рахунок …, 2017
2017
Розробка проекту системи диспетчерського контролю витрат електроенергії в наземному електричному транспорті.
СКАДО Личов
Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації …, 2017
2017
Розробка регресійної моделі витрат електроенергії підприємствами наземного електричного транспорту.
СКАДО Личов
Електромеханічні та енергетичні системи. Методи моделювання та оптимізації …, 2017
2017
СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ВЫБОРА СКОРОСТНОГО РЕЖИМА ДВИЖЕНИЯ СРЕДСТВ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА С ЦЕЛЬЮ УМЕНЬШЕНИЯ РАСХОДА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
КА Сорока, ТП Павленко, ДА Лычов
Наука и прогресс транспорта. Вестник Днепропетровского национального …, 2017
2017
Підвищення ефективності експлуатації засобів електротранспорту за рахунок керування і оптимізації швидкісних режимів руху
КО Сорока, ДО Личов
НТУ" ХПІ", 2017
2017
Теорія автоматичного керування. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт
СКАЛД О.
Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова,, 2016
2016
Анализ режимов работы тягового двигателя троллейбуса с DC-DC посредством математического моделирования в пакете Matlab
КИА Андрейченко В.П.
ВИНИТИ Транспорт. Наука, техника, управление. Н-Т сборник №3, М.: 2016, 2016
2016
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів, контрольних робіт та виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Теорія автоматичного керування»
СКАЛД О.
Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2015
2015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20