Сорока Костянтин
Сорока Костянтин
O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
Подтвержден адрес электронной почты в домене kname.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Основи теорії систем і системного аналізу: Навч. посібник.
КО Сорока
1622005
Моделювання електромеханічних систем. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи (№ 655)
КО Сорока, ДО Личов
442007
Основы теории систем и системного анализа
КО Сорока
Ганьба Б, 41-44, 2005
62005
Основи теорiї систем i системного аналiзу: навч. посiб
КО Сорока
62004
Основи теорiї систем i системного аналiзу: навч. посiбник
КО Сорока
62004
Теорія автоматичного керування. Навчальний посібник
КО Сорока
52006
Інформаційні системи на транспорті
КО Сорока
Методичні вказівки до виконання лабораторних, практичних робіт і курсової …, 2003
52003
Змістовна модель та рівняння руху електричного транспорту
КО Сорока, ДО Личов
Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного …, 2015
42015
Система автоматизованого вибору швидкісного режиму руху наземного електричного транспортного засобу.
СКАДО Личов.
32014
До питання розробки моделей електродвигунів тягового електроприводу транспортних засобів
МВ Хворост, КО Сорока, АІ Бесараб
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 45-49, 2013
32013
До питання розробки моделей електродвигунів тягового електроприводу транспортних засобів
МВ Хворост, КО Сорока, АІ Бесараб
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 45-49, 2013
32013
Підвищення ефективності експлуатації засобів електротранспорту за рахунок керування і оптимізації швидкісних режимів руху
КО Сорока, ДО Личов
НТУ" ХПІ", 2017
22017
Структуризація системної моделі транспортних систем для формування проектів ресурсозбереження
ВХ Далека, КО Сорока, ДО Личов
Комунальне господарство міст. Сер.: Технічні науки та архітектури, 6-11, 2015
22015
Інформаційні технології на транспорті
КО Сорока, ВФ Далека
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи. Харків, 2009
22009
Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни та виконання лабораторних робіт з курсу “Теорія автоматичного керування”(для студентів 3 курсу заочної форми навчання …
КО Сорока
22004
Розробка моделей електродвигунів тягового електроприводу транспортних засобів з урахуванням вихрових струмів
МВ Хворост, КО Сорока, МІ Шпіка, АІ Бесараб
Інтернет–конференції ХНУМГ ім. ОМ Бекетова, 2015
12015
Розробка моделей електродвигунів тягового електроприводу транспортних засобів з урахуванням вихрових струмів
МВ Хворост, КО Сорока, МІ Шпіка, АІ Бесараб
Інтернет–конференції ХНУМГ ім. ОМ Бекетова, 2015
12015
Методичні вказівки для виконання практичних робіт та самостійного вивчення дисципліни «Моделювання електромеханічних систем»(для студентів 4 курсу усіх форм навчання та …
ОФ Бабічева, КО Сорока
12011
Конспект лекцій з курсу «Моделювання електромеханічних систем»(для студентів 4 курсів денної і заочної форм навчання напряму підготовки 0922 (6.050702)–«Електромеханіка»).
КО Сорока
12010
Інтелектуальні технології управління адаптивною системою переднього освітлення транспортних засобів
КО Сорока, НІ Кульбашна
Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2020
2020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20