Данчук Олексій Володимирович (Данчук О.В.; Данчук А.В.; Oleksii Danchuk)
Данчук Олексій Володимирович (Данчук О.В.; Данчук А.В.; Oleksii Danchuk)
Одеський державний аграрний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене osau.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Оксидаційний стрес–патологія чи адаптація?
ВВ Данчук, ОВ Данчук, НЛ Цепко
Тваринництво України, 21-23, 2004
34*2004
Regulation mechanisms of cortisol level in pigs’ blood serum under stress
OV Danchuk, VI Karpovskyі, VО Trokoz, RV Postoі
Fiziol. Zh 63 (6), 60-65, 2017
262017
Зміни в вітамінній ланці антиоксидантної системи корів різних типів вищої нервової діяльності
YO Sysyuk, VI Karpovskiy, OV Zhurenko, OV Danchuk, RV Postoy
Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies …, 2017
13*2017
The influence of the main cortical processes on the productivity of pigs during the period of technological stress
VI Karpovskyi, VO Trokoz, OV Danchuk, RV Postoi, VV Karpovskyi, ...
Ecology and animal world 2, 8-13, 2016
13*2016
АКТИВНІСТЬ КАТАЛАЗИ ТА СУПЕРОКСДДИСМУТАЗИ У ЕРИТРОЦИТАХ СВИНЕЙ РІЗНИХ ТИПІВ ВНД ЗА ТЕХНОЛОГІЧНОГО СТРЕСУ
ОВ Данчук, АВ Данчук
Сумський національний аграрний університет, 2015
13*2015
Збалансованість ферментативної системи антиоксидантного захисту в організмі свиней за дії стресового фактора
ОВ Данчук, ВІ Карповський
Науковий вісник ветеринарної медицини, 111-116, 2016
8*2016
Интенсивность пероксидного окисления липидов в эритроцитах свиней разных типов высшей нервной деятельности
АВД В. И. Карповский, В. О. Трокоз, В. В. Карповский, П. В. Карповский
Научный фактор в стратегии инновационного развития свиноводства: Сборник …, 2015
8*2015
Деякі роздуми про холестерол
ВВ Данчук, ОВ Данчук, ТІ Приступа
Ветеринарна медицина України, 26-28, 2013
82013
Показники клітинного імунного захисту в поросят за різних доз цинку і хрому в раціоні
ВВ Данчук, ОВ Данчук, НЛ Цепко
Науковий вісник НУБіП України.–2010.–Вип 151, 72-75, 2010
82010
ІНДЕКСИ ІНТЕНСИВНОСТІ ПЕРОКСИДНОГО ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ У СВИНЕЙ ЗА ДІЇ СТРЕСОВОГО ФАКТОРА
OV Danchuk, VI Karpovskiy, VV Danchuk
Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies …, 2016
6*2016
Профилактика анемии у поросят с низкой живой массой при рождении
АВ Данчук
В сб.: Перспективы развития свиноводства. Гродно, 164-165, 2003
62003
Активність ферментативної системи антиоксидантного захисту у еритроцитах свиней різних типів вищої нервової діяльності
ОВ Данчук, АВ Данчук
Свинарство: наук. журн., 2015
42015
Вміст ТБК-активних продуктів в еритроцитах свиней різних типів вищої нервової діяльності
ОВ Данчук, ВА Добровольський, ВА Чепурна, ЛБ Савчук, ...
Біологія тварин, 43-47, 2015
42015
Індекс шиффоутворення у свиней різних типів ВНД за дії технологічних стресів
ОВ Данчук
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2014
42014
Гематологічні показники у поросят-сисунів при введенні наноаквахелатів Феруму
ВВ Данчук, ВГ Каплуненко, ОВ Данчук, ТІ Приступа
Наук. вісник Луган. нац. аграр. ун-ту: Серія «Ветеринарні науки».–Луганськ …, 2012
42012
Тhe content of calcium and phosphorus in the blood of cows with a different tonus of the autonomic nervous system
OV Zhurenko, VI Karpovskiy, OV Danchuk
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2018
32018
Вміст глюкози, лактату та пірувату у сироватці крові свиней різних типів вищої нервової діяльності
ВВ Шестеринська, ВО Трокоз, ВІ Карповський, ОВ Данчук, РВ Постой, ...
Біологія тварин, 157-161, 2014
32014
Резистентність та її корекція у новонароджених поросят
ОВ Данчук
ОВ Данчук, 2008
32008
Пероксидне окиснення ліпідів та активність системи антиоксидантного захисту в організмі свиней з різними типами вищої нервової діяльності
ОВ Данчук, АВ Данчук
Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2018
22018
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ ІНТЕНСИВНОСТІ ПЕРОКСИДНОГО ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ ІЗ ОСНОВНИМИ КОРКОВИМИ ПРОЦЕСАМИ У ПОРОСЯТ ЗА СТРЕСУ ВІДЛУЧЕННЯ
OV Danchuk, VI Karpovskiy
Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies …, 2016
2*2016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20