Подписаться
Олександр Дячук, Oleksandr Diachuk
Олександр Дячук, Oleksandr Diachuk
Подтвержден адрес электронной почты в домене ief.org.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Імплементація Угоди про асоціацію між Україною та ЄС: економічні виклики та нові можливості : наукова доповідь
ОТО Геєць В.М.
НАН України ВМ Гейця та чл.-кор. НААН України ТО Осташко, 2016
115*2016
Transition of Ukraine to the Renewable Energy by 2050
O Diachuk, M Chepeliev, R Podolets, G Trypolska, V Venger, T Saprykina, ...
41*2018
Стратегічне планування у паливно-енергетичному комплексі на базі моделі " TIMES - Україна"
РЗ Подолець, ОА Дячук
Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2011
33*2011
Economic assessment of low-emission development scenarios for Ukraine
M Chepeliev, O Diachuk, R Podolets
Limiting Global Warming to Well Below 2° C: Energy System Modelling and …, 2018
27*2018
Розвиток та взаємодія економічної та енергетичної політики в Україні (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 16 грудня 2015 р.)
ВМ Геєць
Вісник Національної академії наук України, 46-53, 2016
242016
Оцінка впливу Угоди про асоціацію/ЗВТ між Україною та ЄС на економіку України: наукова доповідь/за ред. акад
ВМ Геєць, ТО Осташко, ЛВ Шинкарук
ВМ Гейця, ТО Осташко, ЛВ Шинкарук, 3, 2014
21*2014
та ЄС: рекомендації на основі досвіду країн Східної Європи: наукова доповідь/за ред. акад
ІУ про асоціацію між Україною
НАН України ВМ Гейця, 2015
202015
Об организации адаптивного пользовательского интерфейса в автоматизированных системах
АФ Верлань, МФ Сопель, ЮО Фуртат
Известия Южного федерального университета. Технические науки, 100-110, 2014
162014
Ризики та перспективи розвитку України у період посткризового відновлення:[монографія]
АІ Даніленко
К.: Ін-т економіки та прогнозув, 106-263, 2012
142012
Біогазові проекти в Україні: перспективи, наслідки та регуляторна політика
ГС Трипольська, ОА Дячук, РЗ Подолець, МГ Чепелєв
Економіка і прогнозування, 111-134, 2018
13*2018
Политика энергоэффективности в Украине: veritas momentum
АА Дячук, РЗ Подолец, БС Серебренников, МГ Чепелев
Экономика Украины, 58-69, 2015
112015
Внесок України до нової Глобальної кліматичної угоди
ОА Дячук
Економіка і прогнозування, 129-141, 2016
10*2016
Прогнозування та оцінка викидів парникових газів прямої дії з використанням моделі "TIMES-Україна"
ОА Дячук
Економіка і прогнозування, 116-127, 2013
9*2013
Особливості ціноутворення в міжнародній торгівлі природним газом
РЗ Подолець, ОА Дячук, РС Юхимець
Економіка і прогнозування, 53-66, 2014
8*2014
Long-term Energy Modelling and Forecasting in Ukraine: Scenarios for the Action Plan of Energy Strategy of Ukraine until 2035
O Diachuk, R Podolets, R Yukhymets, V Pekkoiev, O Balyk, MB Simonsen
72019
Ефективність і екологічність використання енергетичних ресурсів у світі та Україні
ОА Дячук, РЗ Подолець, БС Серебренніков, ТА Зеленюк
Економічний аналіз, 59-75, 2014
7*2014
Прикладна економіко-математична модель «Times-Україна» для оптимізації енергетичних потоків та прогнозування енергетичного балансу України
ВО Точилін, РЗ Подолець, ОА Дячук, ЮА Олександренко
Наука та інновації, 2010
62010
Інтегрований підхід до моделювання розвитку енергетичної системи України / An integrated approach to ukrainian energy system development modelling
ЧМГ Подолець Р.З., Дячук О.А.
Економічна кібернетика / Economic Cybernetics, 37-49, 2014
5*2014
Перетворення моделей динамічних систем: наукові праці Донецького національного технічного університету: Серія «Інформатика, кібернетика і обчислювальна техніка»(ІК-2007)
ОА Дячук
Донецьк.: ДонНТУ, 120, 2007
52007
Practical Use of MARKAL/TIMES Models for Modeling, Forecasting and Analysis of Energy Systems Development
O Dyachuk
Economic Analysis 12 (1), 98-103, 2013
4*2013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20